Κωδικός ενσήμου αρχαιολόγου – ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όταν υπογράφουμε σύμβαση εργασίας, ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να επαληθεύουμε είναι ότι η πρόσληψή μας γίνεται με την ειδικότητά μας, εκείνη του Αρχαιολόγου.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τον κωδικό ενσήμου αρχαιολόγου και το οικείο ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης, διότι,

αφενός, ενίοτε τα στοιχεία αυτά δεν τα γνωρίζουν τα λογιστήρια των ιδιωτικών εταιριών με τις οποίες συνεργαζόμαστε -και προσθέτουν όποια νομίζουν,

αφετέρου, έτσι μπορούμε να επαληθεύουμε και να εξασφαλίζουμε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας.

Σημειώνουμε ότι, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η διόρθωση στοιχείων που τυχόν έχουν περαστεί εσφαλμένα στο παρελθόν από τα λογιστήρια.

Κωδικός ενσήμου αρχαιολόγου – ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης

272202 ή 272210                                    101

Επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 
α) ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ, δεν έχουν ακόμη συντονίσει - ενοποιήσει ψηφιακά, όπως αναμενόταν, ενιαίο κωδικολόγιο. Στο γραφειοκρατικό και απαρχαιωμένο κωδικολόγιο καταγράφονται
κάποτε αναντιστοιχίες στους ακριβείς τίτλους των ειδικοτήτων ανάμεσα στους πέντε αυτούς φορείς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν λείπει και ο σουρεαλισμός (βλ. κωδικό ενσήμου ΙΚΑ 271100
«Αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης», αλλά και κατηγορία ανέργου «εφόρου αρχαιοτήτων» στις καταστάσεις του ΟΑΕΔ).

 

β) Σε ό,τι αφορά τους αρχαιολόγους, ο κωδικός 272210 εμφανίζεται στις καταστάσεις του ΙΚΑ, ο κωδικός 272202 εμφανίζεται στην ΕΡΓΑΝΗ. Πάντως και οι δύο χρησιμοποιούνται για την ειδικότητα του αρχαιολόγου.

Για το ΙΚΑ, ο κωδικός 272210 είναι ευρύς, και τυπικώς αντιστοιχεί στον τίτλο ειδικότητας «Κοινωνιολόγοι Βιομηχανίας» (2722-00 είναι ο γενικός κωδικός για Κοινωνιολόγους, Ανθρωπολόγους και ασκούντες συναφή επαγγέλματα).

γ) Πολλές φορές, κυρίως στα παρελθόντα έτη, λογιστήρια ιδιωτικών εταιριών, αλλά και τα ίδια τα λογιστήρια των ΕΦΑ, έχουν δώσει για αρχαιολογική εργασία τον κωδικό 419000, ο οποίος αντιστοιχεί στην ειδικότητα «λοιποί υπάλληλοι γραφείου» (ειδικά όταν δεν πρόκειται για εργασία πεδίου). Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σήμερα τα λογιστήρια των ΕΦΑ δεν προσμετρούν αυτομάτως στους αρχαιολόγους την προϋπηρεσία με κωδικό 419000.

δ) Για να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία με κωδικό άλλο από το 272202 ή 272210, απαιτούνται,

-αν πρόκειται για προϋπηρεσία σε ΕΦΑ:

-αν πρόκειται για προϋπηρεσία σε ιδιώτη:

 

Ορισμένα λογιστήρια ΕΦΑ, όταν πρόκειται για προϋπηρεσία σε ιδιώτη, αρκούνται στην αναλυτική κατάσταση ενσήμων και δική μας υπεύθυνη δήλωση.

ε) Aν θέλουμε να διορθώσουμε μια και καλή έναν κωδικό στις καταστάσεις ενσήμων μας, πχ. τον 419000, απευθυνόμαστε με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις μας στον ιδιώτη ή στην ΕΦΑ που μας είχαν προσλάβει, και αιτούμαστε να προβούν σε αλλαγή κωδικού.

Κατηγορίες: Εργασιακά

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Εργασιακά