ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ και λοιπών σωματείων για τη συλλογική διεκδίκηση της καταβολής των δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα και του επιδόματος αδείας με αφορμή τις θετικές πρωτόδικες αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζόμενους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι:

Όπως αρκετοί γνωρίζετε, μετά τις θετικές αποφάσεις εργαζομένων σχετικά με την κατάργηση των δώρων στο δημόσιο έχει ανοίξει ένα “παράθυρο” για την επιστροφή τους. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΕΔΥ ξεκίνησε μια κίνηση στο πλαίσιο διεκδίκησης επιστροφής των δώρων με την άμεση κατάθεση από τους εργαζόμενους αίτησης περί διακοπής παραγραφής τους, απαραίτητη για την μετέπειτα νομική διεκδίκηση (βλ. επισυναπτόμενα με αριθμό 1 και 2).

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και απαντώντας στα ερωτήματά σας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συλλογική διεκδίκηση της επιστροφής των δώρων (εξωδίκως ή/ και ενδίκως) και επιπρόσθετα για την από κοινού διεκδίκηση του συνόλου των οικονομικών αξιώσεων από το δημόσιο.

Για το λόγο αυτό καλεί αρχικά τα μέλη του που εργάζονται ή είχαν απασχοληθεί σε συμβάσεις στο δημόσιο κατά το διάστημα 2013-2018 να προβούν στην κατάθεση αιτήσεων για την επιστροφή των δώρων για το διάστημα 2013-2018 προκειμένου να διακόψουν την παραγραφή (βλ. επισυναπτόμενη αίτηση με αριθμό 3).

  • Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και πλήρη στοιχεία της θέσης τους (υπηρεσία, έργο, διάστημα) και να υπογράφεται το κείμενο – υπόδειγμα που αναφέρει «με την παρούσα αίτηση ζητώ να μου καταβληθούν τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για το χρονικό διάστημα 2013-2018, λόγω του ότι καταργήθηκαν αντισυνταγματικώς με τις διατάξεις των ν. 4093/2012 και ν. 4324/2015, επιφυλασσόμενος για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μου».
  • Η αίτηση κατατίθεται είτε στην υπηρεσία που υπηρετείτε σήμερα είτε στο τμήμα μισθοδοσίας ή στην οικονομική υπηρεσία του υπουργείου πολιτισμού.

Έπειτα από αναφορές μελών μας για προβλήματα και άρνηση από ορισμένες υπηρεσίες, αλλά και την κεντρική οικονομική υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, να πρωτοκολλήσουν αιτήσεις για τη μη παραγραφή των δώρων για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ΙΔΟΧ, θέλουμε να τονίσουμε ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στη νομοθεσία, ενώ αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα διαχωρισμού εργαζομένων από τον φυσικό τους εργοδότη, εν προκειμένω το Υπ. Πολιτισμού.

Καλούμε τα μέλη μας να καταθέσουν αιτήσεις είτε σε κάθε υπηρεσία απασχολήθηκαν (ή απασχολούνται) υπό το καθεστώς της αυτεπιστασίας κατά το διάστημα 2013-2018 (π.χ.:  3 συμβάσεις σε 3 εφορείες, δηλαδή 3 αιτήσεις και αντίστοιχα 3 αριθμοί πρωτοκόλλου), είτε στο υπουργείο πολιτισμού (μπορεί να υλοποιηθεί αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή). Τυχόν άρνηση υποδοχής των αιτημάτων μας δεν θα γίνει αποδεκτή. Ζητάμε ίσα δικαιώματα, διεκδικούμε το αυτονόητο, την εφαρμογή του υφιστάμενου νόμου.

  • Η αίτηση επιβάλλεται να κατατεθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου για την κατοχύρωση του δικαιώματος για μετέπειτα νομική προσφυγή κατά του Δημοσίου για την διεκδίκηση του 13ου-14ου μισθού.

Σημειώνεται ότι η μη καταχώρηση εγγράφων μηνυμάτων που περιέρχονται σε μια δημόσια υπηρεσία, είναι αντίθετη και με τις ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45 Α) που ορίζει ότι κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων, κατ΄ αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν.

Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσία αρνηθεί την πρωτοκόλληση, η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει είτε με την αποστολή συστημένης επιστολής είτε με την κατάθεση στο υπουργείο.

Στη συνέχεια, ο ΣΕΚΑ θα συγκεντρώσει τις πρωτοκολλημένες αιτήσεις*, προκειμένου να τις καταθέσει σε συλλογικό επίπεδο.

* Προσοχή: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατατεθείσας αίτησής σας, καθώς και το ονοματεπώνυμό σας μέχρι τις 30/11/2018 στο email: sekarchaeologists@gmail.com

Επιπροσθέτως:

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων στο πλαίσιο της διεκδίκησης της προσμέτρησης του συνόλου της προϋπηρεσίας και των μεταπτυχιακών τίτλων στην μισθολογική κατάταξη (βλ. επισυναπτόμενο πίνακα με αριθμό 4) των εργαζομένων που προσλαμβάνονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο προκηρύξεων του υπουργείου πολιτισμού ξεκινά τη συγκέντρωση ονομάτων για τη ομαδική νομική διεκδίκηση τους.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τη διεκδίκηση 2+ τρέχοντος έτους της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει για την μη προσμέτρηση στη μισθολογική κατάταξη του προσωπικού, η οποία και αφορά σε οικονομικό επίπεδο τον καθένα συμμετέχοντα ξεχωριστά :

  • της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο ιδιωτικών έργων (σε εταιρείες για αρχαιολογική επίβλεψη, ανασκαφή κ.λ.π.)
  • της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί κατά το διάστημα των ετών 2016-2017 (αφορά στην αρχική μισθολογική κατάταξη του νεοπροσληφθέντος προσωπικού σε νέες συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά το διάστημα από 1-1-2016 έως σήμερα)
  • των μεταπτυχιακών τίτλων είτε λόγω των περιορισμών της ΚΥΑ είτε άλλων λόγων 
  • δώρων

Το κόστος συμμετοχής εξαρτάται από το εύρος της συμμετοχής. Για το λόγο αυτό ζητούμε από τα μέλη μας να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην προσφυγή το νωρίτερο δυνατόν και έως 30/11/2018στο email sekarchaeologists@gmail.com

Το ΔΣ του ΣΕΚΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει σχετικά.

 

Σχετικά κείμενα:

 

Γνωμοδοτικό σημείωμα ΑΔΕΔΥ

Κείμενο ΑΔΕΔΥ

Αίτηση περί διακοπής παραγραφής

Πίνακας Μισθολογικών Κλιμακίων Ενιαίου

 

Κατηγορίες: Εργασιακά

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Εργασιακά