Οι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Δημόσιο (υπό το λεγόμενο καθεστώς της «αυτεπιστασίας») αμείβονται όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με βάση τους πίνακες του Ενιαίου Μισθολογίου (επισυνάπτεται, πίνακας α).

Πίνακας (α) Ενιαίου Μισθολογίου

Οι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι που εργάζονται στον Ιδιωτικό τομέα, όταν απασχολούνται σε δημόσια έργα, αμείβονται σύμφωνα με τη ΣΣΕ του 2021 (επισυνάπτεται, πίνακας β), ενώ όταν απασχολούνται σε ιδιωτικά έργα, αμείβονται σύμφωνα με τη ΣΣΕ του 2010 (επισυνάπτεται, πίνακας γ).

Πίνακας (β)
Πίνακας (γ)

Στον Ιδιωτικό τομέα, οι πρόνοιες και οι απολαβές που απορρέουν από τη Συλλογική Σύμβαση του ΣΕΚΑ, αφορούν μόνο τους αρχαιολόγους-μέλη του ΣΕΚΑ και δεσμεύουν όλες τις εταιρείες-μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.).