Όταν εργαζόμαστε στο Δημόσιο, δικαιούμαστε όλες τις ημέρες αδείας που προβλέπονται από τον νόμο του 2020 (επισυνάπτεται, συνημμένο α), ο οποίος συμπληρώνει κενά της εγκυκλίου του 2016 (επισυνάπτεται, συνημμένο β).

Ειδικά σε ό,τι αφορά την αιμοδοτική άδεια στο δημόσιο, αναφερόμαστε σε σχετική απόφαση του 2019 (επισυνάπτεται, συνημμένο γ).

Όταν εργαζόμαστε στον Ιδιωτικό τομέα, δικαιούμαστε όλες τις ημέρες αδείας που προβλέπει η γενική νομοθεσία, για τις οποίες θα βρείτε αναλύτικο κατάλογο και περιγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.kepea.gr/article.php?id=353#

Κατεβάστε τη σχετική νομοθεσία

  1. Άδειες στο Δημόσιο επισυναπτόμενο (α) και επισυναπτόμενο (β)
  2. Αιμοδοτική άδεια στο Δημόσιο