Kοινοποίηση Καταγγελίας – απάντησης ΣΕΚΑ σε έγγραφο της ΕΦΑ Λέσβου

Στις 27/10/20 ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων κατήγγειλε στην ΕΦΑ Λέσβου το γεγονός ότι σε δύο μάλιστα ξεχωριστές προκηρύξεις της (συνημμένα 2 και 3) ζητούσε ως προαπαιτούμενη την ειδικότητα «ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Βυζαντινή αρχαιολογία» τεμαχίζοντας αυθαίρετα την ενιαία ειδικότητα «ΠΕ Αρχαιολόγος». Ας σημειωθεί παρενθετικά ότι μόνο στις 27/10/20 ο Σύλλογός μας είχε προβεί σε αρκετές ανάλογες καταγγελίες παράνομων εξ-ειδικεύσεων και σε άλλες Εφορείες (ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, Εφά Αρκαδίας, ΕΦΑ Άρτας, ΕΦΑ Κέρκυρας, ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης).

Με απάντησή της στις 12/11/20, η ΕΦΑ Λέσβου αποκρίθηκε στις δύο καταγγελίες του ΣΕΚΑ (συνημμένο 1), δίνοντας απάντηση την οποία κρίνουμε (τουλάχιστον) μη επαρκή, και ασυνεπή.

Την ίδια η ημέρα, 12/11/20, ο ΣΕΚΑ απάντησε με τη σειρά του στην ΕΦΑ Λέσβου, κοινοποιώντας το έγγραφό του σε μια σειρά παραληπτών, καταγγέλλοντας όσο πιο ανοιχτά την υποκρισία ορισμένων ΕΦΑ, της ΓΔΑΠΚ, της ΕΔΕΠΟΛ, στο ζήτημα των εξ-ειδικεύσεων, και την συνεργασία τους στον τεμαχισμό της ενιαίας ειδικότητας «ΠΕ Αρχαιολόγος» και, μαζί, των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Κοινοποιώντας σε όλα τα μέλη μας και σε όλες τις ΕΦΑ την τελευταία απάντηση του Συλλόγου μας προς την ΕΦΑ Λέσβου, καταγγέλλουμε την αυθαίρετη κατάτμηση της ειδικότητας «ΠΕ Αρχαιολόγος», τονίζοντας ότι δεν αναγνωρίζουμε καμία ερμηνεία οργανογράμματος, και κανένα αυθαίρετο υπόδειγμα που τεμαχίζει την ειδικότητά μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες ΕΦΑ σε αγαστή πάντοτε συνεργασία με ΓΔΑΠΚ και ΕΔΕΠΟΛ, κατακερματίζουν την ειδικότητα ακόμη περισσότερο και από τα δικά τους, κατασκευασμένα, αυθαίρετα υποδείγματα. Αυτή είναι και η υπόθεση της ΕΦΑ Λέσβου.

 

Σ.ΕΚ.Α.                                                                                  Αρ. Πρωτ. 3739

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ                                                   Αθήνα, 12/11/2020

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ                                                                   ΠΡΟΣ:

Τ.Κ. 30084                                                                               ΕΦΑ Λέσβου

Τ.Κ. 100 33                                                                               ΚΟΙΝ:

Αθήνα                                                                                       1. Γραφείο υπουργού ΥΠΠΟΑ

Τηλ/fax: 2103816584                                                               2. Γραφείο ΓΓ ΥΠΠΟΑ 

Κιν: 6977509501                                                                      3. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμμ. ΥΠΠΟΑ 

E-mail: sekarchaeologists@gmail.com                                    4.ΓΔΑΠΚ

                                                                                                  5. ΕΔΕΠΟΛ     

                                                                                                  6. ΣΕΑ           

                                                                                                  7. ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ

 

Θέμα: Απάντηση σε έγγραφο της ΕΦΑ Λέσβου – Καταγγελία

Αξιότιμοι κύριοι,

Με το υπ’αριθμόν ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/636852/451392/11736 έγγραφό σας (συνημμένο 1), η ΕΦΑ Λέσβου απαντά στην καταγγελία του Συλλόγου μας για τις παράνομες ειδικότητες σε δύο μάλιστα προκηρύξεις της (ΑΠ3720 και ΑΠ3721, συνημμένο 2 και 3).

 

Αυτό που μας λυπεί ακόμη περισσότερο από

α) την επίθεση που δεχόμαστε στο δικαίωμα στην εργασία μας όχι μόνο από τις κυβερνητικές πολιτικές αλλά και από τις ίδιες τις ΕΦΑ, συνεπικουρία της ΓΔΑΠΚ και της ΕΔΕΠΟΛ,

β) την υποβάθμιση του πτυχίου μας, το οποίο μετατρέπεται σε προαπαιτούμενο, πολύ μακριά από το να νοείται «μοναδική προϋπόθεση για την εργασία μας»,

γ) την αναγνώριση του δικαιώματος στην απασχόληση για συμβάσεις 60 ημερών (όπως οι δύο εν λόγω προκηρύξεις της ΕΦΑ Λέσβου) πλέον μόνο σε υπερτυχερούς,

δ) τον κατακερματισμό των εργασιακών μας δικαιωμάτων ο οποίος παρακολουθεί τον τεμαχισμό της ενιαίας ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγος, με την αλυσίδα των προβλημάτων να μεταφέρεται στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και στη μοριοδότηση των υποψηφίων (όπου και έδαφος υποκειμενικότητας, αν όχι αυθαιρεσιών),

ε) την απολύτως ασταθή και ρευστή ερμηνεία από την πλευρά των ιθυνόντων του ΥΠΠΟΑ των επίσης ασταθών και ρευστών οργανογραμμάτων και υποδειγμάτων, με σταθερό παρονομαστή το χτύπημα στους επί συμβάσει αρχαιολόγους,

είναι το γεγονός ότι η ηγεσία του ΥΠΠΟΑ και η ηγεσία ορισμένων Εφορειών στρέφεται ενάντια σε έναν ολόκληρο κλάδο για να του υποδείξει πρακτικώς πώς να διαχειριστεί την ανεργία του. Εδώ τίθεται ένα θέμα πλέον ηθικό. Φαίνεται πως οι ηγεσίες που αναφέρθηκαν, γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των έργων και πονούν περισσότερο τις αρχαιότητες από τους ίδιους τους συμβασιούχους αρχαιολόγους (οι οποίοι «απλώς» καλούνται να σαρώνουν την επικράτεια, και κακοπληρωμένοι έως απλήρωτοι να βγάζουν όλη τη βρώμικη δουλειά). Οι ηγεσίες αυτές κατακτούν το δικαίωμα να ορίζουν και να επιβάλλουν τη διαδικασία επιλογής των συμβασιούχων, με κριτήρια σταθερά όσο τα πτερύγια ενός ανεμόμυλου, «διαδικασία» η οποία ολοένα πλησιάζει την υπόδειξη, αν όχι στη φωτογραφία. Αν αυτό δεν προβληματίζει την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ και τις ηγεσίες των Εφορειών, μήπως να παραδεχτούν ότι αυτό επιθυμούν; Από τον «ΠΕ Αρχαιολόγο με εξειδίκευση στην πολιτισμική πληροφορική» μέχρι τον «ΠΕ Αρχαιολόγο με εξειδίκευση στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη αρχαίων θεάτρων» και τον «ΠΕ Αρχαιολόγο με εξειδίκευση στην Παλαιολιθική Αρχαιολογία και τη Μουσειολογία», οι ΕΦΑ μπορούν να σεμνύνονται ότι πράγματι κατέλυσαν την αυτεπιστασία «για το καλό των έργων», θυσιάζοντας παρεμπιπτόντως τους επί συμβάσει αρχαιολόγους και έναν τρόπο επιλογής χωρίς σκιές. Προφανώς δεν σημαίνει τίποτα στην ηγεσία του ΥΠΠΟΑ και των Εφορειών, πως συλλήβδην οι επί συμβάσει αρχαιολόγοι έχουν καταδικάσει τον τεμαχισμό της ειδικότητάς τους, και ζητούν (μολονότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολλά ακόμη προσόντα) να προσλαμβάνονται σε προκηρύξεις ΙΔΟΧ με τα προσόντα τους μοριοδοτούμενα, αλλά όχι προαπαιτούμενα.

Αξιότιμοι κύριοι της ΕΦΑ Λέσβου,

Μας τιμάει το γεγονός ότι απαντήσατε, και μάλιστα γρήγορα, στις δύο καταγγελίες μας. Κάποιες ΕΦΑ δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία, μολονότι θα όφειλαν. Αλλά λίγοι κοιτάζουν τους τύπους όταν ριγμένοι είναι οι έκτακτοι εργαζόμενοι, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Εσείς αυτό δεν το κάνατε.

Εν προκειμένω, πολύ σωστά επικαλείστε το νέο «τροποποιημένο» υπόδειγμα πρόσληψης προκήρυξης προσωπικού ΙΔΟΧ, το οποίο διαμόρφωσε στις 29/06/20 η ΕΔΕΠΟΛ για να «διευκολύνει» τις ΕΦΑ στο έργο τους. Αυτό τι σημαίνει; Ότι η ΕΦΑ Λέσβου δεσμεύεται να λειτουργήσει στις προσλήψεις της σεβόμενη κάποιο συγκεκριμένο υπόδειγμα; Διότι

α) η ΕΦΑ Λέσβου (μαζί με αρκετές άλλες ΕΦΑ) δεν έχει σεβαστεί το μέχρι πρότινος υπόδειγμα, γεγονός το οποίο εύκολα μπορεί να πιστοποιηθεί από προηγούμενες καταγγελίες του Συλλόγου μας, όπως πχ. η υπ.αριθμ. ΑΠ3463 της 09/06/2019. Γιατί τότε η ΕΦΑ Λέσβου δεν έκρινε σκόπιμο να συμμορφωθεί προς το τότε υπόδειγμα (που όριζε μία και ενιαία ειδικότητα «ΠΕ Αρχαιολόγος»);

β) σήμερα, το επικαιροποιημένο υπόδειγμα της ΕΔΕΠΟΛ κατά λέξιν προβλέπει τις ειδικότητες: «Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης, Μουσειολογία κλπ.», παρακολουθώντας (βασικά, ερμηνεύοντας δια της αντιγραφής) το οργανόγραμμα των μονίμων συναδέλφων μας (αν και έχουμε πολλές φορές επαναλάβει ότι το οργανόγραμμα αναφέρεται ρητώς στο μόνιμο προσωπικό, και όχι στο ΙΔΟΧ).

Αφού η ΕΔΕΠΟΛ αυθαίρετα έσπασε την ενιαία ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγος σε δύο κύρια κομμάτια («Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία» και «Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία»), η ΕΦΑ Λέσβου, εξίσου αυθαίρετα, προχωρώντας σε διαίρεση που δεν υπάρχει ούτε για τους μονίμους, προώθησε περαιτέρω τον τεμαχισμό, δημιουργώντας καινούρια ειδικότητα, αυτήν του «ΠΕ Βυζαντινού Αρχαιολόγου». Σε ποιο άραγε υπόδειγμα υπάρχει γραμμένη η ειδικότητα την οποία σήμερα ζητάτε; Ας σημειωθεί ότι στις δύο πρόσφατες καταγγελίες μας η ειδικότητα που ζητείται από την ΕΦΑ Λέσβου είναι «ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία».

γ) καθόλου άμοιρη ευθυνών, η ΓΔΑΠΚ μάς έχει εξηγήσει ήδη από τις 03/03/19 πως «η διάκριση στην ειδικότητα των Αρχαιολόγων μεταξύ Προϊστορικών-Κλασικών, Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών, Μουσειολόγων κ.λπ, προβλέπεται στον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού (αρ. 74, 75, Π.Δ. 4/2018, ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018)» και μάλιστα «τεκμαίρεται περαιτέρω από την ύπαρξη διαφορετικών Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων (Προϊστορικών-Κλασικών και Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών), καθώς και από την λειτουργία διακριτών Τμημάτων στις Εφορείες Αρχαιοτήτων (Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων)». Αν τυχόν οι διαφορετικές Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων τεκμηριώνουν την ανάγκη των αναφερομένων εξειδικεύσεων, τότε τι να υποθέσουμε ότι πιστοποιούν οι ενώσεις των (των μέχρι τότε ξεχωριστών) Εφορειών το 2014, με το ΥΠΠΟΑ τότε να επιχειρηματολογεί για την ενότητα του αρχαιολογικού αντικειμένου;

Γιατί η ΕΦΑ Λέσβου (η οποία ούτως ή άλλως προσπερνά και αφήνει πίσω της τόσο το προηγούμενο, όσο και το τωρινό υπόδειγμα της ΕΔΕΠΟΛ) δεν προκηρύσσει θέση «ΠΕ Αρχαιολόγου» για το έργο «Παράκαμψη Οικισμού Θανούς», σεβόμενο την ΓΔΑΠΚ την οποία επικαλείται; Διότι, τουλάχιστον, η άποψη της ΓΔΑΠΚ για τέτοιου είδους εργασίες είναι πως «οι θέσεις Αρχαιολόγων για την υλοποίηση έργων τρίτων (π.χ. εθνικές οδοί, κατασκευή δικτύων ύδρευσης ή δικτύων μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων, κ.ά.) προκηρύσσονται χωρίς την απαίτηση εξειδίκευσης, λόγω του πιθανού εντοπισμού αρχαιοτήτων διαφόρων χρονολογικών περιόδων κατά την εκτέλεσή τους»;

Γιατί η ΕΦΑ Λέσβου όχι μόνο παραβιάζει τα υποδείγματα, όχι μόνο κάνει επιλεκτική χρήση τους, αλλά ενημερώνει τον ΣΕΚΑ πως «Ύστερα από τα παραπάνω και εφόσον συνεχίζετε να διαφωνείτε, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στις αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ», απαξιώνοντάς μας; Θεωρεί η ΕΦΑ Λέσβου πως μας έδωσε την καταλυτική απάντηση, όταν με τις προκηρύξεις τις καταπατά ακόμη και αυτά τα τροποποιημένα υποδείγματα, πάνω στα οποία εδράζει τη μοναδική επιχειρηματολογία της;

δ) γιατί η ΓΔΑΠΚ δεν σταμάτησε την πρόσφατη παράνομη προκήρυξη της ΕΦΑ Λέσβου (έστω τη μία εκ των δύο, κατά τα κριτήρια της Γενικής Διεύθυνσης), προκήρυξη η οποία καταχρηστικώς απαίτησε εξ-ειδίκευση;

Κατά τα άλλα, έχουμε επισημάνει από καιρό το επιτηδευμένο τρίγωνο – γαϊτανάκι των ευθυνών, και δεν αποτελεί πλέον απάντηση με βαρύτητα επιχειρήματος η διατύπωση της δικαιολογίας πως «οι προκηρύξεις της ΕΦΑ Λέσβου καθώς και των υπολοίπων περιφερειακών υπηρεσιών πριν δημοσιευτούν ελέγχονται και εγκρίνονται τόσο από τη ΓΔΑΠΚ όσο και από την ΕΔΕΠΟΛ». Αυτό που έχουν μάθει από καιρό να κάνουνκάποιες ΕΦΑ είναι να ρίχνουν την ευθύνη σε ΓΔΑΠΚ και ΕΔΕΠΟΛ, ενώ η ΓΔΑΠΚ και η ΕΔΕΠΟΛ σημειώνουν ότι το κύριο βάρος της ευθύνης το έχουν οι διευθυντές των Εφορειών, οι οποίοι είναι εκείνοι που εξάλλου βάζουν την υπογραφή τους. Η (εκ των πραγμάτων ανεύθυνη) αυτή στάση είναι φανερό ότι δεν τιμάει κανέναν, και δεν απαντάει σε κανένα πρόβλημα. Αυτό, θεωρούμε ότι το γνωρίζετε ήδη.

Θα είχε πράγματι ενδιαφέρον, αν το ΥΠΠΟΑ αναλάμβανε την ευθύνη να καταγράψει σε μια λίστα τις ειδικοτήτων αρχαιολόγων που θεωρεί πως υπάρχουν. Πόσες είναι αυτές; Πολλές περισσότερες από μία; Όσες λέει σήμερα η ΓΔΑΠΚ και η ΕΔΕΠΟΛ (βασικά δύο, για τη μεγάλη πλειονότητα των έργων και των αρχαιολόγων); Μήπως οι ειδικότητες είναι δεκάδες; Εκατοντάδες; Μήπως μπορεί να είναι όσες και τα έργα ή όσες και οι αρχαιολόγοι; Αναφερόμαστε στην ειδικότητα του Αρχαιολόγου ή σε μια ιδιότυπη σύγχρονη Λερναία Ύδρα, με δύο νέες ειδικότητες να ξεπηδούν από κάθε μια παλαιότερη;

Παρακαλούμε θερμά να επανεξετάσετε τη στάση σας, παύοντας να προσβάλλετε τόσο την εργασία μας, όσο και τη νοημοσύνη μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιφυλαχθούμε για κάθε σύννομη ενέργεια που θα αναδείξει το πρόβλημα στα μάτια των εργαζομένων και της κοινωνίας και θα προασπίσει τα βαλλόμενα δικαιώματα των αρχαιολόγων.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

1. 2. 3.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις