Η προϋπηρεσία των αρχαιολόγων αναγνωρίζεται ακόμα και σε έργα ιδιωτικών φορέων, εφόσον αυτά συνίστανται στη διενέργεια ανασκαφών ή άλλων συναφών εργασιών υπό την εποπτεία της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 7δ΄ του Νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271Α΄/1997):

 

Ν. 2557/97 (ΦΕΚ-271 Α’) : Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης
‘Αρθρο 7

Θέματα οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού
7.δ. Κατά τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ως προσόντος διορισμού Αρχαιολόγων στο Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, εφόσον αυτά συνίστανται στη διενέργεια ανασκαφών ή άλλων συναφών εργασιών υπό την εποπτεία της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία και χορηγεί τη σχετική βεβαίωση.

Κατηγορίες: Νομοθεσία

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Νομοθεσία