Σχετικά με το δώρο του Πάσχα

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όλοι οι μισθωτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. 

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό του.

Αν η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες καταβάλλεται ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Το δώρο του Πάσχα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, ήτοι 15 Απριλίου 2020. Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία, εφόσον το επιθυμεί. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος του ποσού που αναλογεί στο δώρο Πάσχα:

https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php

Ειδικότερα για φέτος:

 

Επιχειρήσεις που επλήγησαν

Οι συνάδελφοι που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, ή στους πληττόμενους ΚΑΔ) θα λάβουν το Δώρο Πάσχα έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί μειωμένο από τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα της εργασίας έως την αναστολή αυτής για τον υπολογισμό του, και το υπόλοιπο τμήμα θα επιδοτηθεί από το κράτος.

ΟΑΕΔ

Σημειώνουμε επίσης ότι φέτος, εξαιτίας της δύσκολης συγκυρίας, από τον ΟΑΕΔ θα καταβληθούν νωρίτερα τα τακτικά επιδόματα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και το Δώρο Πάσχα.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 έχει ξεκινήσει η προπληρωμή:

  • Των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, επιδομάτων μακροχρονίως ανέργων και των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά καταβάλλονται από 31.03.2020 μέχρι και 03.05.2020.
  • Των «δώρων» Πάσχα 2020 στους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας.

Η προπληρωμή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από αυτούς.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις