Συχνά ερωτήματα

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που θέτουν οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι. Σχετικά με το πώς θα γίνουν μέλη του ΣΕΚΑ, ποια είναι τα εργασιακά μας δικαιώματα, οι μισθολογικές μας απολαβές και άλλα.

Αν έχετε ερώτηση η οποία δεν έχει καλυφθεί, μη διστάσετε να την καταθέσετε στο ΔΣ του Συλλόγου μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας. Στόχος μας είναι να πετύχουμε την πληρέστερη ενημέρωση όλων των μελών μας, γι’ αυτό και ανανεώνουμε την παρούσα λίστα με τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις.

Τι πρέπει να κάνω για να γραφτώ στον Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων2023-07-08T21:17:28+03:00
Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, εάν είσαι πτυχιούχος τμήματος Αρχαιολογίας (με πτυχίο από ημεδαπό πανεπιστήμιο, είτε από αλλοδαπό, εφόσον έχει αναγνωριστεί η ισοτιμία του), και έχεις εργαστεί ή εργάζεσαι ως αρχαιολόγος, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα με την ευρύτερη και στενότερη έννοια εν γένει, με κάθε σχέση εργασίας εκτός μόνιμης σχέσης ή σύμβασης αορίστου χρόνου με το Δημόσιο, μπορείς να γίνεις μέλος του ΣΕΚΑ. Για να γραφτείς στον ΣΕΚΑ, στείλε μας σε ψηφιακή μορφή, στο mail του Συλλόγου, sekarchaeologists@gmail.com, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται σχετική φόρμα)
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 4. Βεβαίωση ελάχιστης προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
 5. Αντίγραφο κατάθεσης ποσού εγγραφής και πρώτης συνδρομής
(συνολικά 30 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή = 6 ευρώ εγγραφή + 24 ευρώ συνδρομή έτους)
 • Alpha Bank 204.00.2002.000915
 • IBAN: GR79 0140 2040 2040 0200 2000 915
(όνομα: Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων) Προσοχή: στην αιτιολογία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη! Σημείωση: σε περίπτωση που η κατάθεση γίνεται μέσω ebanking από άλλη τράπεζα (ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κ.ά.) υπάρχει εξτρά χρέωση 3 ευρώ. Σημαντικό: Είναι χρήσιμο για κάθε νέο μέλος να έχει υπόψιν του το καταστατικό του ΣΕΚΑ (επισυνάπτεται) από το οποίο πηγάζουν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σου στον Σύλλογο, θα λάβεις στο e-mail σου, βεβαίωση εγγραφής και οικονομικής ενημερότητας.

Απαιτούμενα έγγραφα

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής νέου μέλους σε μορφή DOC(Word) ή PDF
Είμαι μέλος του ΣΕΚΑ. Τι πρέπει να κάνω για να ανανεώσω τη συνδρομή μου στον Σύλλογο2023-07-08T21:22:48+03:00

Για να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στον ΣΕΚΑ, στείλε μας σε ψηφιακή μορφή, στο mail του Συλλόγου, sekarchaeologists@gmail.com, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ανανέωσης συνδρομής μέλους (επισυνάπτεται σχετική φόρμα)
 2. Αντίγραφο κατάθεσης ποσού συνδρομής

Η συνδρομή στον ΣΕΚΑ έχει οριστεί στα 24 ευρώ ανά έτος, και το ποσό κατατίθεται στον ακόλουθο λογαριασμό:

 • Alpha Bank 204.00.2002.000915
 • IBAN: GR79 0140 2040 2040 0200 2000 915

(όνομα: Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων)

Προσοχή: στην αιτιολογία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη!

Σημείωση: σε περίπτωση που η κατάθεση γίνεται μέσω ebanking από άλλη τράπεζα (ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ.ά.) υπάρχει εξτρά χρέωση 3 ευρώ.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου της 15/10/2017, για να διευκολυνθούν τα μέλη του ΣΕΚΑ τα οποία για διάφορους λόγους οφείλουν συνδρομές που υπερβαίνουν τα δύο έτη, τους προσφέρεται η δυνατότητα να παραγράψουν το σύνολο των προηγούμενων οφειλών τους και πρακτικώς μεν να επανεγγραφούν, καταστατικώς δε να επανενεργοποιηθούν, με το συνολικό ποσό των 30 ευρώ (24 ευρώ: ποσό ετήσιας συνδρομής + 6 ευρώ: ποσό επανεγγραφής).

Η σταθερή οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για τη λειτουργία αλλά και για την ίδια την ύπαρξη του ΣΕΚΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για τον περιορισμό και τη φίμωση των πρωτοβάθμιων σωματείων έχουν την τιμητική τους, και πάντοτε μέσα στο κυρίαρχο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο των τελευταίων δεκαετιών, της απαξίωσης, υπόσκαψης, συκοφάντησης του συνδικαλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης της συνδρομής σου στον Σύλλογο, θα λάβεις στο e-mail σου, βεβαίωση οικονομικής ενημερότητας.

Απαιτούμενα έγγραφα

Κατεβάστε την αίτηση ανανέωσης συνδρομής μέλους σε μορφή DOC(Word) ή σε PDF

Ποιες είναι οι απολαβές που δικαιούμαι ως αρχαιολόγος επί συμβάσει2023-07-08T21:30:12+03:00

Οι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Δημόσιο (υπό το λεγόμενο καθεστώς της «αυτεπιστασίας») αμείβονται όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με βάση τους πίνακες του Ενιαίου Μισθολογίου (επισυνάπτεται, πίνακας α).

Πίνακας (α) Ενιαίου Μισθολογίου

Οι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι που εργάζονται στον Ιδιωτικό τομέα, όταν απασχολούνται σε δημόσια έργα, αμείβονται σύμφωνα με τη ΣΣΕ του 2021 (επισυνάπτεται, πίνακας β), ενώ όταν απασχολούνται σε ιδιωτικά έργα, αμείβονται σύμφωνα με τη ΣΣΕ του 2010 (επισυνάπτεται, πίνακας γ).

Πίνακας (β)
Πίνακας (γ)

Στον Ιδιωτικό τομέα, οι πρόνοιες και οι απολαβές που απορρέουν από τη Συλλογική Σύμβαση του ΣΕΚΑ, αφορούν μόνο τους αρχαιολόγους-μέλη του ΣΕΚΑ και δεσμεύουν όλες τις εταιρείες-μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.).

Πώς κατατάσσομαι μισθολογικά στο Δημόσιο; Τι πρέπει να προσέξω2023-07-02T12:54:16+03:00

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.4354/2015 που αφορά στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του δημοσίου, η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού ΠΕ κατηγορίας γίνεται σε μισθολογικά κλιμάκια ανά διετία.

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου προωθούνται κατά 2 ΜΚ, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου κατά 6 ΜΚ.

Στον βασικό μισθό προστίθενται τα επιδόματα οικογενειακής παροχής (άρθρο 15: 50 ευρώ για 1 παιδί, 70 ευρώ για 2 παιδιά, 120 για 3 παιδιά, 170 για 4 παιδιά και +70 ευρώ για κάθε παιδί επιπλέον), και απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών (άρθρο 19: σύμφωνα με παρ. 2, άρθρου 15 του Ν4024/2011).

Για την προσμέτρηση της μισθολογικής εξέλιξης ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης πράξης αναγνώρισης από την εκάστοτε εφορεία. Συνεπώς πρώτο μέλημα όταν προσλαμβανόμαστε σε μια υπηρεσία είναι η κατάθεση της αίτησης πράξης κατάταξης στο μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με τα προσόντα μας.

Μπορώ να εργαστώ με «μπλοκάκι»2023-07-08T21:34:18+03:00

Αντικείμενο της εργασίας του αρχαιολόγου αποτελεί η προστασία και η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, η οποία δεν αποτελεί και δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο εργολαβίας. Η αρχαιολογική εργασία έχει επιστημονικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να παραδίδεται ως έργο και κατ αποκοπή. Οι αρχαιολόγοι δεν είναι εργολάβοι, αλλά εργάζονται ως μισθωτοί υπάλληλοι με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με το ωράριο και τους κανονισμούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πραγματοποιώντας την ίδια εργασία με το μόνιμο προσωπικό της. Προσλαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, από την οποία και εποπτεύονται και στην οποία αναφέρονται, όπως ορίζει η νομοθεσία, η οποία και καταστρατηγείται με τη σύναψη συμβάσεων έργου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν3028/2002 «για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία», και επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν4072/2012 «Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του Έργου έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και προσλαμβάνεται από αυτόν». Μάλιστα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 493/2006 του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουςρητά εξαιρούνται οι αρχαιολόγοι από τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης έργου (επισυνάπτεται). Το αίτημα για εργασία με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί παράβαση του Αστικού Κώδικα, όπου στο άρθρο 648 δίδεται η έννοια της Σύμβασης εργασίας και στο άρθρο 681 η έννοια της σύμβασης έργου.

Με αφορμή πρόσφατα κρούσματα από εργοδότες οι οποίοι ζητούν από αρχαιολόγους να απασχοληθούν σε αρχαιολογικά έργα με δελτίο, σημειώνουμε πως όταν κάποιος συνάδελφος εργάζεται με σύμβαση έργου και Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, δεν έχει ΕΦΚΑ, αλλά πληρώνει ο ίδιος την ασφάλισή του στο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). Επιπλέον, πληρώνει 20% φόρο και 23% ΦΠΑ, καθώς και διάφορα τέλη, όπως τον φόρο επιτηδεύματος και την περαίωση. Επίσης, δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, ούτε άδειες, αποζημίωση απόλυσης και επίδομα ανεργίας μετά την απόλυση. Εργαζόμενος με δελτίο παροχής υπηρεσιών δεν έχει ωράριο, καθώς συνάπτει σύμβαση εργασίας παράδοσης ορισμένου έργου σε συμφωνημένο χρόνο και υποχρεούται να παραδίδει ορισμένο χρόνο ανά διαστήματα.

Οι εργαζόμενοι οφείλουμε να αντισταθούμε. Δεχόμενοι το «μπλοκάκι» συμβάλλουμε στην καθιέρωσή του και δυσχεραίνουμε την προσπάθεια καταπολέμησης της απαράδεκτης αυτής πρακτικής.

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε μορφή PDF

Ποιες άδειες δικαιούμαι όταν εργάζομαι στο Δημόσιο, και ποιες άδειες δικαιούμαι όταν εργάζομαι στον Ιδιωτικό τομέα2023-07-08T21:38:38+03:00

Όταν εργαζόμαστε στο Δημόσιο, δικαιούμαστε όλες τις ημέρες αδείας που προβλέπονται από τον νόμο του 2020 (επισυνάπτεται, συνημμένο α), ο οποίος συμπληρώνει κενά της εγκυκλίου του 2016 (επισυνάπτεται, συνημμένο β).

Ειδικά σε ό,τι αφορά την αιμοδοτική άδεια στο δημόσιο, αναφερόμαστε σε σχετική απόφαση του 2019 (επισυνάπτεται, συνημμένο γ).

Όταν εργαζόμαστε στον Ιδιωτικό τομέα, δικαιούμαστε όλες τις ημέρες αδείας που προβλέπει η γενική νομοθεσία, για τις οποίες θα βρείτε αναλύτικο κατάλογο και περιγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.kepea.gr/article.php?id=353#

Κατεβάστε τη σχετική νομοθεσία

 1. Άδειες στο Δημόσιο επισυναπτόμενο (α) και επισυναπτόμενο (β)
 2. Αιμοδοτική άδεια στο Δημόσιο

Ποιος είναι ο «κωδικός ενσήμου» του αρχαιολόγου; Ποιο είναι το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης για την ειδικότητά μας2023-07-02T12:57:02+03:00

Όταν υπογράφουμε σύμβαση εργασίας, ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να επαληθεύουμε είναι ότι η πρόσληψή μας γίνεται με την ειδικότητά μας, εκείνη του Αρχαιολόγου.

Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τον κωδικό ενσήμου αρχαιολόγου και το οικείο ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης, διότι, αφενός, ενίοτε τα στοιχεία αυτά δεν τα γνωρίζουν τα λογιστήρια -και προσθέτουν όποια νομίζουν, αφετέρου, έτσι μπορούμε να επαληθεύουμε και να εξασφαλίζουμε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας.

 • Κωδικός ενσήμου αρχαιολόγου: 272202 ή 272210
 • ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης: 101

Σε ό,τι αφορά τους αρχαιολόγους, ο κωδικός 272210 εμφανίζεται στις καταστάσεις του ΕΦΚΑ, ο κωδικός 272202 εμφανίζεται στην ΕΡΓΑΝΗ. Πάντως και οι δύο χρησιμοποιούνται για την ειδικότητα του αρχαιολόγου.

Για το ΕΦΚΑ, ο κωδικός 272210 είναι ευρύς, και τυπικώς αντιστοιχεί στον τίτλο ειδικότητας «Κοινωνιολόγοι Βιομηχανίας» (2722-00 είναι ο γενικός κωδικός για Κοινωνιολόγους, Ανθρωπολόγους και ασκούντες συναφή επαγγέλματα).

Πολλές φορές, κυρίως στα παρελθόντα έτη, λογιστήρια ιδιωτικών εταιριών, αλλά και τα ίδια τα λογιστήρια των ΕΦΑ, έχουν δώσει για αρχαιολογική εργασία τον κωδικό 419000, ο οποίος αντιστοιχεί στην ειδικότητα «λοιποί υπάλληλοι γραφείου» (ειδικά όταν δεν πρόκειται για εργασία πεδίου). Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σήμερα τα λογιστήρια των ΕΦΑ δεν προσμετρούν αυτομάτως στους αρχαιολόγους την προϋπηρεσία με κωδικό 419000.

Σημειώνουμε ότι, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η διόρθωση στοιχείων που τυχόν έχουν περαστεί εσφαλμένα στο παρελθόν από τα λογιστήρια.

Τι είναι η επίσχεση εργασίας2023-07-02T12:57:29+03:00

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον εργαζόμενο τις συμφωνημένες αποδοχές του σε τακτά χρονικά διαστήματα (άρθρο 648 ΑΚ). Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των αποδοχών για σημαντικό χρόνο ο εργαζόμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης της εργασίας του (άρθρα 325, 329, 349 ΑΚ), δηλαδή να διακόψει την παροχή εργασίας του έως ότου καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο εργοδότης βρίσκεται σε κατάσταση υπερημερίας με όλες τις απορρέουσες για αυτόν απέναντι στο μισθωτό υποχρεώσεις, δηλαδή την καταβολή των αποδοχών του και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση εργασίας του. Ο εργαζόμενος για το εν λόγω χρονικό διάστημα όχι μόνο δεν υποχρεούται να προσφέρει εργασία, αλλά δικαιούται να απασχοληθεί και αλλού για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του. Παράλληλα είναι έτοιμος προς εργασία στη διάθεση του εργοδότη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αρθεί η υπερημερία του.

Αναφορικά με τις ενέργειες των ΕΦΑ στις περιπτώσεις των έργων όπου έχουν πραγματοποιηθείεπισχέσεις εργασίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και για τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα και με τη Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας, «…εφόσον η επίσχεση εργασίας είναι νόμιμη, η ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεχίζεται με βάση τα στοιχεία των ασφαλιστικών οργάνων του…».

β) Στον βαθμό που τα πολιτικά δικαστήρια δεν έχουν κρίνει, έπειτα από καταγγελία και προσφυγή σε αυτά, την επίσχεση εργασίας «καταχρηστική», τότε οι εργαζόμενοι που εξέρχονται από την διαδικασία της επίσχεσης πρέπει να πληρωθούν κανονικά και για τις ημέρες της επίσχεσης.

Στην περίπτωση των έργων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στα οποία η επίσχεση εργασίας δεν θεωρείται «επιλέξιμη δαπάνη», οι ΕΦΑ που βαρύνονται ως εργοδότες για τις καθυστερήσεις καταβολής δεδουλευμένων θα πρέπει να αναζητήσουν άλλο κωδικό για να αποκαταστήσουν τις απολαβές των εργαζομένων τους οι οποίοι υποχρεώθηκαν να προβούν σε επίσχεση της εργασίας τους.

Ποιοι είναι οι τρόποι πρόσληψης κι ασφάλισης αρχαιολόγων στο πλαίσιο εργασίας σε οικόπεδα/χώρους οικοδομικών εργασιών2023-07-02T12:58:30+03:00

Η πρόσληψη γίνεται από τον οικοπεδούχο, που αναλαμβάνει τα αρχαιολογικά έξοδα είτε α) ως ατομική επιχείρηση (που έχει ή εκδίδει ΑΠΔ) είτε β) ως φυσικό πρόσωπο (με άμεση πρόσληψη ή μέσω της εταιρείας ή μηχανικού του έργου)

Προκειμένου για την πρόσληψη με την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, αν αυτή δε γίνει μέσω του μηχανικού ή της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, ο ιδιώτης θα πρέπει να ανοίξει μερίδα στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ). Η διαδικασία είναι η εξής: το φυσικό πρόσωπο απευθύνεται στο Τμήμα Κοινών Επιχειρήσεων στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) της κατοικίας του, και ζητά να ανοίξει μερίδα/ΑΜΕ. Κατόπιν εκτυπώνει το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης από το ΕΡΓΑΝΗ και το καταθέτει χειρόγραφα εντός 3 ημερών.

Για την ασφάλιση και προκειμένου να συμπεριληφθεί ο αρχαιολόγος στην ΑΠΔ των κοινών επιχειρήσεων θα πρέπει η εταιρεία αυτή να έχει ΑΜΕ

Αναλυτικά:

 • Αν ο οικοπεδούχος είναι ατομική επιχείρηση που έχει απογραφεί στο ΕΦΚΑ, τότε χρησιμοποιείται ο ΑΜΕ αυτής για την ασφάλιση του αρχαιολόγου.
 • Αν ο οικοπεδούχος είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς ατομική εταιρεία, τότε η απογραφή διενεργείται από το υποκατάστημα ΕΦΚΑ της περιοχής κατοικίας του. Αν είναι πολλοί οικοπεδούχοι τότε η απογραφή γίνεται στο υποκατάστημα ΕΦΚΑ, στο οποίο υπάγεται το κτίσμα. Σημειώνεται ότι, ένα φυσικό πρόσωπο -εφόσον πρέπει να προσλάβει αρχαιολόγο- έχει την επιλογή είτε να απευθυνθεί στο ΕΦΚΑ και να ανοίξει μερίδα, είτε να ασφαλίσει τον αρχαιολόγο με τη μεσολάβηση μηχανικού/ κατασκευαστικής εταιρείας.

Ο κωδικός ειδικότητας του αρχαιολόγου είναι ο 272210, και το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης το 101.

Σχετικά με τον ΚΑΔ που θα δοθεί στον οικοπεδούχο κατά την απογραφή στον ΕΦΚΑ: ο υπάλληλος θα πρέπει να δώσει κάποιον ΚΑΔ «συμβατικά», δηλαδή ΚΑΔ που να περιλαμβάνει τον κωδικό της ειδικότητας (δλδ. 272210), όπως πχ. ΚΑΔ 4529.

Go to Top