Συναντήσεις ΣΕΚΑ με εκπροσώπους και φορείς του ΥΠΠΟΑ

 

Την Παρασκευή 02-10 αντιπροσωπεία του ΣΕΚΑ συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ κ. Αντωνόπουλο Ε., παρουσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΟΑ κ. Παπκέλη Ε., ενώ την Τρίτη 06-10 ακολούθησε συνάντηση με τον Προϊστάμενο της ΕΔΕΠΟΛ κ. Ι. Μυλωνά, παρουσία των Προϊσταμένων των Μονάδων Α΄ και Β2΄ της ΕΔΕΠΟΛ κκ. Μ. Κόμβου και Ό. Ζώρη. Στις συναντήσεις αυτές τον Σύλλογο εκπροσώπησαν οι Δ. Κουφοβασίλης (πρόεδρος) και Β. Ζυγούρη (ταμίας).

Από την πλευρά του ΣΕΚΑ ανοίχτηκαν τα θέματα

α) της επιτακτικής ανάγκης μαζικών, μόνιμων προσλήψεων αρχαιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων για τη στελέχωση του ΥΠΠΟΑ,

β) των απαιτήσεων εξειδικεύσεων στις προκηρύξεις και του συνεπαγόμενου εδάφους υποκειμενικότητας, αν όχι αυθαιρεσιών και παρανομίας, τόσο στον ορισμό των εξειδικεύσεων, όσο και στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων στις προκηρύξεις βάσει των προσόντων (μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.ά.) και της εμπειρίας (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.ά.),

γ) της απαίτησης κατάργησης των χρονικών περιορισμών στην εργασία μας (8μηνες συμβάσεις, 60μηνο), της απελευθέρωσης των μηνών προϋπηρεσίας μας χωρίς «ταβάνι» και της προσμέτρησης του συνόλου αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσίας μας στον ιδιωτικό τομέα τόσο στη μοριοδότηση όσο και στη μισθοδοσία.

Επίσης, από την πλευρά του ΣΕΚΑ ζητήθηκε επικαιροποιημένη ενημέρωση

δ) για το ΜΠΑΕ (Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών), καθώς και

ε) για το έργο ψηφιοποίησης κινητών μνημείων του ΥΠΠΟΑ.

Για το τελευταίο, παραπεμφθήκαμε τόσο από το γραφείο του υπηρεσιακού Γραμματέα όσο και από την ΕΔΕΠΟΛ, στην καθ’ ύλην αρμόδια κα Γερούση Ε., Προϊσταμένη της ΔΔΕΑΜ, με την οποία ο Σύλλογός μας θα επιδιώξει συνάντηση στο επόμενο διάστημα.

Από τις συναντήσεις καταγράφουμε τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν:

α) Αφού περιγράψαμε τους δύο τρόπους με τους οποίους εργάζεται ένας ΙΔΟΧ αρχαιολόγος (έπειτα από συμμετοχή σε προκήρυξη ή υπόδειξη), εκ μέρους του γραφείου του υπηρεσιακού Γραμματέα μάς ζητήθηκε υπόμνημα με τα αιτήματα μας ή/και τα ερωτήματά μας, το οποίο θα καταθέσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Προσπαθήσαμε να περιγράψουμε ότι το τοπίο των λιγοστών θέσεων εργασίας γίνεται ακόμη πιο άσχημο όταν η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται με αμφισβητούμενα κριτήρια.

Πληροφορηθήκαμε ότι πρόσφατα, για πρώτη φορά, καταγράφηκε περίπτωση συναδέλφου αρχαιολόγου ΙΔΟΧ ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε υπό την ιδιότητά του αυτή. Αυτό είναι το όραμα του ΥΠΠΟΑ, το μοντέλο του αενάως εργασιακού ομήρου, ο οποίος -στην καλή περίπτωση- θα καταφέρει να βγει στη σύνταξη.

β) Κόντρα στη θέση του Συλλόγου μας, τόσο το γραφείο του υπηρεσιακού Γραμματέα όσο και η ΕΔΕΠΟΛ στέκονται υπέρ των εξειδικεύσεων στις προκηρύξεις, στον βαθμό που δεν σημειώνονται «υπερβολές» σε αυτές. Θυμίζουμε ότι την ίδια στάση τηρεί και η ΓΔΑΠΚ (συνημμένο 1).

Μάλιστα από την πλευρά της ΕΔΕΠΟΛ εκφράστηκε η άποψη ότι η εξαίρεση των προκηρύξεων για αρχαιολογικά έργα από τον ΑΣΕΠ (και η πραγματοποίησή τους «με κριτήρια ΑΣΕΠ») εδράζεται στον εξειδικευμένο χαρακτήρα τους, ο οποίος επαληθεύεται (και είναι δηλαδή απαιτητός) συγκεκριμένα μέσω των εξειδικεύσεων (!). Εξηγήσαμε ότι η εξαίρεση από την έκδοση των προκηρύξεων μέσω ΑΣΕΠ ως εποπτευόμενου φορέα (ΣΟΧ) για τα αρχαιολογικά έργα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αγώνα και πιέσεις του Συλλόγου (από το 2010) λόγω του ιδιαίτερου επιστημονικού χαρακτήρα των αρχαιολογικών εργασιών και της ανάγκης άμεσης υλοποίησης και εκτέλεσης των έργων αυτών.

Σημειώνουμε ότι η ΕΔΕΠΟΛ (όπως και η ΓΔΑΠΚ) θεωρούν τις ΕΦΑ οι οποίες και είναι καθ’ ύλην αρμόδιες για την έκδοση των προκηρύξεων, ως βασικά υπεύθυνες για να εξηγήσουν τις επιλογές τους ως προς τον ορισμό εξειδικεύσεων. Εννοείται ότι οι ΕΦΑ, όταν απαντούν στα καταγγελτικά κείμενά μας για τις προκηρύξεις τους με προαπαιτούμενες εξειδικεύσεις, πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης σε ΓΔΑΠΚ και ΕΔΕΠΟΛ καθότι οι τελευταίες ασκούν έλεγχο στις ΕΦΑ (συνημμένο 2).

Ως ΣΕΚΑ δεν θα παύσουμε να απευθύνουμε τις επιχειρηματολογημένες καταγγελίες μας ταυτόχρονα στις ΕΦΑ, τη ΓΔΑΠΚ, και την ΕΔΕΠΟΛ (στις περιπτώσεις των προκηρύξεων με κονδύλια από ΕΣΠΑ), αναδεικνύοντας τη συνευθύνη τους στην πρακτική κατάργηση της αυτεπιστασίας, και τη διαμόρφωση σχεδόν φωτογραφικών προκηρύξεων που ολοένα και περισσότερο μοιάζουν με απευθείας αναθέσεις. Καταγγέλλουμε την πρόσφατη προκήρυξη της ΕΦΑΠΕΘ, η οποία αναζητά «ΠΕ Αρχαιολόγο με εξειδίκευση στην πολιτισμική πληροφορική». Νέες εξειδικεύσεις γεννιούνται κάθε μέρα που περνάει στην αρχαιολογία.

γ) Η ΕΔΕΠΟΛ θεωρεί ότι οι (ενν. μαξιμαλιστικές) αξιώσεις του Συλλόγου μας για για εργασία με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο μας, χωρίς προαπαιτούμενες ξένες γλώσσες ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, οι αξιώσεις μας για κατάργηση των χρονικών περιορισμών στην εργασία μας, για απελευθέρωση της προϋπηρεσίας μας χωρίς «ταβάνι» μηνών, και για προσμέτρηση του συνόλου αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προϋπηρεσίας μας στον ιδιωτικό τομέα, υπερβαίνουν το ΥΠΠΟΑ. Ότι η επιμονή μας σε τέτοιου είδους μεγάλες και δομικές ανατροπές δεν αφορούν μόνο ή κυρίως το υπουργείο Πολιτισμού, και ότι πλέον «επισπεύδων» στις περιπτώσεις αυτές γίνεται το υπουργείο Εσωτερικών ή το Λογιστήριο του κράτους.

Κατά κάποιον τρόπο αυτό είναι αληθές, διότι οι προτάσεις του ΣΕΚΑ δεν είναι διαχειριστικές, αλλά επιδιώκουν ριζικές αλλαγές στην υφιστάμενη αντεργατική νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο θα αδρανούμε ή όσο θα υποχωρεί η συλλογική μας πίεση προς το ΥΠΠΟΑ για την άρση των περιορισμών στην εργασία μας, τόσο οι τελευταίοι θα εδραιώνονται, ενώ θα προστίθενται και καινούριοι.

δ) Σύμφωνα με την καθ’ ύλην αρμόδια για την υλοποίηση του ΜΠΑΕ ΕΔΕΠΟΛ, απαιτούνται συγκεκριμένες νομικές ρυθμίσεις και υπάρχει ανάγκη αιτήματος παράτασης, διαδικασία την οποία κλήθηκε ο Σύλλογος να υποστηρίξει. Ενώ, με αφορμή τα ερωτήματα μας για τον χρόνο και τρόπο εφαρμογής του μητρώου, αλλά και το αίτημά μας να δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των εγγράφων και αίτησης στις τρέχουσες προκηρύξεις, δηλαδή άμεσα, ζητήθηκε να γίνει διατύπωση προτάσεων για το μητρώο από την πλευρά του Συλλόγου στο προβλεπτό μέλλον, θέτοντάς τον συνδιαχειριστή του προβλήματος!

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 344 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/ 17-01-2018) ιδρύεται Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενου σε αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται από υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ με την μέθοδο της αυτεπιστασίας. Στην §4 του ίδιου άρθρου προβλεπόταν ότι από 01-01-2020 η πρόσληψη του ΙΔΟΧ προσωπικού στα ανωτέρω έργα θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω Μητρώου. Όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4512/2018υπουργική απόφαση με την οποία να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, η λειτουργία και ασφάλεια αυτού. Κατά συνέπεια δεν έχει ανατεθεί η δημιουργία της απαραίτητης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, σε εξωτερικό ανάδοχο ή την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

Η ΕΔΕΠΟΛ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα καθώς και το γεγονός ότι με τον ν.4512/2018 προβλεπόταν μια διετία ως ικανός χρόνος για την προετοιμασία της λειτουργίας του ΜΠΑΕ, θεωρεί πως απαιτείται καταρχάς τροπολογία που να προβλέπει παράταση για την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ σε αρχαιολογικά έργα (ενδεικτικά πχ. μέχρι την 01-10-2022), ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθεί η υπουργική απόφαση.

Θυμίζοντας τις ενημερώσεις που ήδη έχει πραγματοποιήσει για το ΜΠΑΕ, θεωρούμε ότι ο Σύλλογός μας, πολύ σωστά«στάθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά επιφυλακτικός απέναντι στο Μητρώο, με την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στην ιδανική -όπως μπορεί να τη φαντάζεται κανείς- εκδοχή της συγκρότησης και λειτουργίας του, και πάλι δεν θα αποτελεί κάτι λιγότερο από μέσο διαχείρισης της ανεργίας μας και διαιώνισης της εργασιακής ομηρίας μας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν κινείται προς την κατεύθυνση της μόνιμης και σταθερής εργασίας για όλους μας».

Pic  Ερμηνεία ΓΔΑΠΚ για τις εξειδικεύσεις

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις