Στις 7/3/2016 πραγματοποιήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου, η συνάντηση με τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό, κο Μυλόπουλο, παρουσίας του τεχνικού Διευθυντή. Από πλευράς Σ.ΕΚ.Α. παρευρέθηκαν η Πρόεδρος, Β. Ζυγούρη, και ο γραμματέας, Π. Δαμούλος.

 
Κατέστη σαφές ότι ως Σύλλογος διεκδικούμε την εφαρμογή του αρχαιολογικού νόμου, δηλ. ότι για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία (Ν3028/2002) και ότιη πρόσληψη του προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του Έργου έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και προσλαμβάνεται από αυτόν (Ν4072/2012). Στην ερώτηση αν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, πλην της τριετούς εμπειρίας, μεταφέρθηκε η άποψη του Συλλόγου, ότι ως μοναδικό προαπαιτούμενο πρέπει να λαμβάνεται το πτυχίο και μετά τα υπόλοιπα προσόντα (πτυχία, χρόνος προϋπηρεσίας κ.λπ.) των συναδέλφων που έχουν αποστείλει βιογραφικό. Επίσης, ότι στην εργασία του αρχαιολόγου πλην της ανασκαφής, εντάσσονται η μελέτη και η δημοσίευση. Κύριο μέλημα του Συλλόγου σε συνεργασία με τους φορείς είναι η προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 
Στα παραπάνω σημεία υπήρξε συμφωνία. Ωστόσο, ανέφεραν  ότι πλέον τα περιθώρια είναι ιδιαίτερα ασφυκτικά, επειδή, σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση και τις πιέσεις που ασκούνται, πρέπει οι αρχαιολογικές εργασίες (ανασκαφές) να ολοκληρωθούν εντός του 2017, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη μελέτη. Ο Μυλόπουλος ανέφερε ότι είναι υπέρ της ανάδειξης των αρχαιοτήτων, αλλά και υπέρ, όπως ήταν και στο παρελθόν, της θέσης: «Αρχαία και Μετρό». Από την πλευρά μας τονίστηκε ότι οι συνάδελφοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, αλλά η διαχείριση του προσωπικού και η οργάνωση της εργασίας (χρονοδιάγραμμα κ.λπ.), δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Συλλόγου, αλλά είναι ευθύνη του Υπουργείου δια των αρμόδιων εφορειών.
 
Επιπρόσθετα, ετέθη το θέμα του τρόπου πληρωμής, ότι δηλ. οι αρχαιολόγοι, απο τη στιγμή που το έργο δεν γίνεται με αυτεπιστασία, πληρώνονται με τη Σ.Σ.Ε., όπως αυτή πλέον έχει διαμορφωθεί και είναι σε ισχύ. Μας ενημέρωσαν ότι αυτό ορίζεται από τον ανάδοχο, αλλά ως Αττικό Μετρό έχουν τη διάθεση να πιέσουν προς την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. Διαφώνησαν με τις τελευταίες ενέργειες της εταιρείας, τον τρόπο που κινήθηκε και την προσπάθεια να θέσει μονομερώς τους όρους.
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις