ΣΣΕ 2021: υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 ανάμεσα σε ΣΕΚΑ και ΣΑΤΕ, και έχει 3ετή διάρκεια. Διαβάστε εδώ τους όρους της συλλογικής σύμβασης, και βρείτε τον πίνακα (μηνιαίων μεικτών αποδοχών)

ΣΣΕ 2021(αρχείο σύμβασης σε pdf)

Η πιο πρόσφατα υπογεγραμμένη ΣΣΕ του ΣΕΚΑ

  • επαναφέρει επιδόματα που χάθηκαν ή αμφισβητήθηκαν το 2012, όπως το επίδομα αρχαιολογικών ερευνών, και το επίδομα γάμου αντίστοιχα.
  • προσθέτει για πρώτη φορά στην ιστορία των ΣΣΕ μας νέα επιδόματα, όπως το επίδομα παραμεθορίου.
  • υπολογίζει για πρώτη φορά στην ιστορία των ΣΣΕ μας ξεχωριστά το μεταπτυχιακό και επιπλέον το διδακτορικό, και δεν επιλέγει ανάμεσα στο 10% και 12% ο κάτοχος του τίτλου.
  • ορίζει τα περισσότερα κλιμάκια στην ιστορία των ΣΣΕ μας, διαμορφώνοντας συνολικά 19 κλιμάκια στη ΣΣΕ του 2021.
  • υπολογίζει την αύξηση του μισθού μας στα κλιμάκια για πρώτη φορά στην ιστορία των ΣΣΕ μας με ανατοκισμό και όχι με σταθερή πρόσθεση, γεγονός που οδηγεί σε γεωμετρική αύξηση, όχι σταθερή, τα ποσά των κλιμακίων, και έτσι τα τελευταία κλιμάκια χορηγούν τα μεγαλύτερα ονομαστικά ποσά που έχει δώσει ποτέ ΣΣΕ του ΣΕΚΑ.
  • είναι η μοναδική ΣΣΕ η οποία προσμετρά την προϋπηρεσία από μήνα και έτος λήψης πτυχίου και όχι με μέτρηση ενσήμων.

ΣΣΕ 2010: εφαρμόζεται στα ιδιωτικά έργα. Από το 2012 και εξής, δεν ισχύουν τα επιδόματα ξένων γλωσσών, αρχαιολογικών ερευνών και βιβλιοθήκης. Όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια και επιδόματα ισχύουν στο ακέραιο.

ΣΣΕ 2010 (αρχείο σύμβασης σε pdf)

Αρχείο παλαιότερων ΣΣΕ ΣΕΚΑ