Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου;

 

Αρχαιολόγοι που εργάζονται με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο ΥΠΠΟΑ (έργα αυτεπιστασίας στο δημόσιο)

Όσον αφορά στον δημόσιο τομέα, η 28η Οκτωβρίου λογίζεται ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Ως προς την αμοιβή των αρχαιολόγων, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός (Ν1157/1981, άρθρο 1 παράγραφοι 11 και 12, ΦEK 126/A, απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθμ. ΔIOΔ./Φ62/237/6260/23.7.87, ΦEK 451/B, απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθμ. ΔIAΔΠ/Γ2/23321/2.2.2000 ΦEK 89).

 

Αρχαιολόγοι που εργάζονται σε ιδιωτικά έργα (με υπόδειξη από τις ΕΦΑ)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966, η 28η Οκτωβρίου ανήκει στις ημέρες προαιρετικής αργίας (εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από ΣΣΕ, Δ.Α., ή Νόμο). Έτσι λοιπόν, η λειτουργία των εργοταξίων κλπ. στον ιδιωτικό τομέα και κατ’ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές, ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον αποφασιστεί αυτό.

Σε ό,τι αφορά την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Αν πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί συνήθως την 28η Οκτωβρίου, η ημέρα αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες  του μηνός, τις οποίες καλύπτει ο μηνιαίος μισθός και έτσι δεν οφείλεται αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού, οφείλεται όμως η προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού.

β. Αν πρόκειται για επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλειστή κατά την 28η Οκτωβρίου και εκτάκτως θα λειτουργήσει, τότε οφείλεται αμοιβή (1 επιπλέον καταβαλλόμενο ημερομίσθιο αφού η αμοιβή της που αφορά εργασία σε μη εργάσιμη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό) και προσαύξηση 75% για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Προσοχή:

Η 28η Οκτωβρίου (φέτος ημέρα Τετάρτη) εξετάζεται ανεξάρτητα από τις προηγούμενες και επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά την άδεια* που μπορούν να ζητήσουν οι εργαζόμενοι για τη μέρα αυτή.

 

*Αφορά τις περιπτώσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις οποίες η επιχείρηση έχει αποφασίσει να λειτουργήσει τη συγκεκριμένη ημέρα

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις