Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) με χαρά παρουσιάζει στα μέλη του και σε όλους τους συναδέλφους τα Πρακτικά της 1ης Επιστημονικής Συνάντησης Εκτάκτων Αρχαιολόγων, η οποία διοργανώθηκε υπό τον τίτλο «Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα της Κρίσης – Προκλήσεις και Προοπτικές» τον Οκτώβριο του 2021 στην Αθήνα.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που είχαν συμβολή με ανακοινώσεις στην Επιστημονική Συνάντηση, καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία έφερε σε πέρας με επιτυχία το πρώτο τέτοιας απαίτησης εγχείρημα του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων. Επίσης ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Δ. Κλουκίνα για τον συντονισμό της έκδοσης των Πρακτικών.