Σ.ΕΚ.Α.

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Αθήνα, Fax: 210 3816584, Κιν. 6977509501

Email: sekarchaeologists@gmail.com, https: seka.net.gr

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων σε συνεργασία με σωματεία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού προκηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Παρασκευή 20-03-2015 και καλεί όλα τα μέλη του στις 11:00 σε παράσταση διαμαρτυρίας στο κτήριο του Υπουργείου Πολιτισμού για όλα τα άλυτα και διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα των εργαζομένων στον πολιτισμό.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

τη συρρίκνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που σε συνδυασμό με τα σοβαρά προβλήματα που επέφερε η αλλαγή του προσφάτως εφαρμοσμένου οργανογράμματος του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη συγχώνευση των υπηρεσιών, τη μείωση των κενών οργανικών θέσεων κ.α., δεν ενισχύει ή βελτιώνει την οργάνωση της δομής και της λειτουργίας της, αλλά υποβαθμίζει περαιτέρω την χρόνια υποστελεχωμένη Αρχαιολογική Υπηρεσία και απαξιώνει τον πολιτισμό.

– τις καθυστερήσεις καταβολής δεδουλευμένων στα έργα αυτεπιστασίας του Τομέα Πολιτισμού (πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), με πρόσχημα την αλλαγή του τρόπου πληρωμών και την επίρρηψη ευθυνών σε άλλους, καθώς πρόκειται για μια χρόνια και παγιωμένη κατάσταση με μόνο υπαίτιο το Υπουργείο Πολιτισμού.

τη μη αναγνώριση και προσμέτρηση των μεταπτυχιακών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη, εάν δεν αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν διορισμού όπως ορίζει η υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β 298/14-04-2014), αλλά και την μη προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη του συνόλου της προϋπηρεσίας των ΠΕ Αρχαιολόγων από ιδιωτικά έργα και ΝΠΙΔ (εργολάβους και οικόπεδα, ΤΔΠΕΑΕ), παρόλο που η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως προσόν διορισμού αρχαιολόγων στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 7δ΄ του Νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271Α΄/1997).

την μη καταβολή του επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίεας στην ειδικότητα των ΠΕ Αρχαιολόγων, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες, που, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ΦΕΚ 1416/Β/30-04-2012, δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

τα προαπαιτούμενα κριτήρια και το σύστημα προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, που διαρκώς αλλάζουν και τροποποιούνται δημιουργώντας  κωλύμματα στους εργαζόμενους, αλλά και στις υπηρεσίες και κατ’επέκταση στην ομαλή εκτέλεση των έργων.

τις πιθανές μαζικές απολύσεις εργαζομένων στις αρχαιολογικές έρευνες του έργου του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης από την κοινοπραξία ΑΙΑSA, λόγω της μη έγκαιρης επίλυσης των λειτουργικών προβλημάτων του έργου, ενώ το αρχαιολογικό έργο είναι εν εξελίξει τόσο στο πεδίο όσο και στο επίπεδο της μελέτης. Οι μαζικές απολύσεις αντιτίθενται τόσο στην εργατική νομοθεσία, όσο και στις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου, όπου στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) προβλέπεται στις υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου η συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ:

– ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

–  ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ

– ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/24529/0022/2014 ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

– ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ

– ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ

– ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Απαιτούμε η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου να σταματήσει την παγιωμένη τακτική των υπεκφυγών και απραγίας, και να πάρει θέση και να επιλύσει τα αιτήματά μας.

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)

καλεί όλα τα μέλη του και τα σωματεία για τον πολιτισμό να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία

στις 20 Μαρτίου 2015

και στην παράσταση διαμαρτυρίας

στο κτήριο του Τομέα Πολιτισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού) στην Αθήνα,

στον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη,

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στην Κρήτη,

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

Κατηγορίες: Αποφάσεις ΔΣ

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Αποφάσεις ΔΣ