ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις άδειες αιμοδοσίας

 

Εν όψει της επερχόμενης αιμοδοσίας, παρατηρείται από πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ μία επιμονή στον διαχωρισμό των ΙΔΟΧ από το υπόλοιπο προσωπικό και μια διάθεση υποβάθμισης των συνθηκών, των δικαιωμάτων και των διευκολύνσεων σε σχέση με την αιμοδοτική άδεια των υπαλλήλων τους.

Επικαλούνται νόμο του 2018, που ορίζει στην κεφαλίδα του την «Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων» και θεσπίζει άδεια αιμοδοσίας για τους ιδιωτικούς υπάλληλους, που εργάζονται σε «επιχειρήσεις» και οι οποίοι δεν καλύπτονταν μέχρι τότε για την περίπτωση αυτή. Με την εν λόγω πρόβλεψη, όντως, ενισχύεται η προστασία των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα.

Είναι σαφές ότι οι συμβασιούχοι στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

 

Ο διαχωρισμός των ΙΔΟΧ εργαζομένων του Υπουργείου, από το υπόλοιπο προσωπικό σε σχέση με την αιμοδοτική άδεια είναι αδικαιολόγητος και έρχεται σε πλήρη αντίθεση:

Επιπροσθέτως, σε έγγραφό της η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλιτισμού Λίνα Μενδώνη στις 6-9-2019, με θέμα: «Χορήγηση μίας επιπλέον ημέρας άδειας σε εθελοντές αιμοδότες υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ», αναφέρει ρητά ότι: «Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους, Μόνιμους, Αορίστου Χρόνου, Συμβασιούχους, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγραμματισμένη αιμοδοσία, οργανωμένη από του ΥΠΠΟΑ ή από το Σύλλογο Εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ, μία ημέρα ειδικής άδειας με πλήρεις αποδοχές, επιπλέον των δύο (2) ημερών που προβλέπονται στο άρθρο 50, παρ. 5, του ν.3528 του 2007.»

 

Το έγγραφο αυτό έρχεται ως συνέχεια των προκατόχων της, που υπογράφουν ανάλογες οδηγίες. Η πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Αθλιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, στις 4-9-2018, με θέμα: «Τράπεζα αίματος ΥΠΠΟΑ» αναφέρει ρητά ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική κοινωνική σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας και την υφιστάμενη μεγάλη ανάγκη σε αίμα για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ και των οικογενειών τους, χορηγούμε μία (1) επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 50, παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26/9-2-2007) ημέρα ειδικής άδειας με πλήρεις αποδοχές σε κάθε εργαζόμενο του ΥΠΠΟΑ (μόνιμο, ΙΔΑΧ και με σύμβαση ορισμένου χρόνου) που θα μετέχει σε οργανωμένη από το Υπουργείο ή Σύλλογο Εργαζομένων του, ομαδική αιμοληψία. Η ημέρα αυτή μπορεί να ληφθεί είτε συνεχόμενα με τον χρόνο αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, συνεχόμενα ή μη με τις δύο (2) ημέρες που προβλέπει το άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3528/2007.»

 

Δεν δεχόμαστε κανέναν διαχωρισμό και καμιά υποβάθμιση, με μόνο κριτήριο τη χρονική διάρκεια της σύμβασής μας! Όλοι οι υπάλληλοι έχουμε το ίδιο αίμα!!

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις