Κοινή ανακοίνωση ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ – ΣΕΚΑ – ΣΣΑΕΤΤΕ

Όχι άλλοι περιορισμοί στην εργασία μας!

Εμπλουτίζοντας την έννοια της «εργασιακής ομηρίας» και δίνοντας νέο, ευρύτερο περιεχόμενο στη φράση «μισθωτή σκλαβιά», το υπουργείο «Πολιτισμού» επιχειρεί μέσω σχεδίου νόμου για την αναδιάρθρωση του ΤΑΠ, να ανοίξει μια ακόμη κερκόπορτα σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων: με το άρθρο 53 του νομοσχεδίου του με τίτλο «Eκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στο Δήμο Λέσβου, και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» μεταξύ πολλών άλλων θλιβερών έχουμε την προσπάθεια του ΥΠΠΟΑ να απαγορεύσει το δικαίωμά μας στην αναζήτηση εργασίας για όσο διάστημα ήδη καλυπτόμαστε εργασιακά από άλλη σύμβαση. Συγκεκριμένα, το άρθρο 53 λέει: «το επιστημονικό προσωπικό και οι εξειδικευμένοι τεχνίτες που προσλαμβάνονται και απασχολούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε έργα έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και έργων τέχνης, που επιδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης σε άλλη προκήρυξη του ίδιου Υπουργείου για έργο, οι εργασίες του οποίου εμπίπτουν εντός του συμβατικού χρόνου της εργασιακής τους σχέσης στο έργο, στο οποίο απασχολούνται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Η υποβολή τέτοιας αίτησης λογίζεται ως μη γενόμενη».

Το ΥΠΠΟΑ, το οποίο έχει μεταπτυχιακό στον περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων του, άλλοτε με ταβάνι μηνών στον συνολικό χρόνο εργασίας ενός συμβασιούχου στο ΥΠΠΟΑ, άλλοτε με προαπαιτούμενα διαστήματα ανεργίας ανάμεσα στις συμβάσεις, άλλοτε με μέγιστο όριο μηνών εργασίας ανά σύμβαση, άλλοτε με υπερβολικές (φωτογραφικές) προϋποθέσεις στις προκηρύξεις του τις οποίες δεν καλύπτουν ούτε οι πιο ειδικευμένοι προϊστάμενοι των Εφορειών, έρχεται τώρα να διεκδικήσει το διδακτορικό του στην εφαρμογή μεθόδων στέρησης εργασίας.

Το ΥΠΠΟΑ θα μπορούσε πολύ εύκολα, με ένα γραφειοκρατικό κλικ, να επιλέξει τον δεύτερο, ή τον τρίτο, ή τον τέταρτο κοκ., υποψήφιο εργαζόμενο από τους δεκάδες που κάνουν αίτηση (στις λιγοστές ούτως ή άλλως προκηρυξεις του), οι οποίοι βρίσκονται μάλλον αχρείαστα, όπως θεωρεί το ΥΠΠΟΑ, καταγεγραμμένοι στις λίστες μη προσληφθέντων. Ούτε σκέψη από το υπουργείο για αναπλήρωση από άνεργο μιας θέσης εργασίας που για τον οιονδήποτε λόγο χηρεύει. Το ΥΠΠΟΑ επιλέγει να τιμωρεί τους συμβασιούχους, και είναι χαρακτηριστικό ότι απεργάζεται σε βάρος των εργαζομένων στο δημόσιο αντεργατική ρύθμιση η οποία δεν ισχύει ούτε στον πιο ασύδοτο ιδιωτικό τομέα.

Οι Σύλλογοι ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ, ΣΕΚΑ και ΣΣΑΕΤΤΕ καταγγέλλουμε την αντεργατική πολιτική του υπουργείου Πολιτισμού και απαιτούμε την άμεση και οριστική ανάκληση του άρθρου 53.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους!

Κανένας περιορισμός στην εργασία μας!

Να ανακληθεί άμεσα το άρθρο 53,

να μην κατατεθεί σε κανένα επόμενο νομοσχέδιο!

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις