Σ.ΕΚ.Α.                                                                           Αρ. Πρωτ. 5345

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ                                            Αθήνα, 26/05/2024

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ  (Σ.ΕΚ.Α.)                                                                              

Τ.Θ 300 84                                                                           ΠΡΟΣ:

Τ.Κ. 100 33                                                                            1.  ΕΦΑ KΙΛΚΙΣ

Αθήνα

Fax: 2103816584                                                                  ΚΟΙΝ:

Κιν: 6977509501                                                                   1. ΓΔΑΠΚ 

E-mail: sekarchaeologists@gmail.com                             2. ΕΔΕΠΟΛ

Site: https://www.seka.net.gr/                                       3. ΣΕΑ                                                                         

 

 

ΘΕΜΑ: Καταγγελία απαίτησης εξειδίκευσης σε προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών του έργου της ΣΑΝΑ 514 ΠΔΕ 2024 με κωδικό 2022ΝΑ51400041 5150324 «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες» (π.κ.1960ΣΕ01400000) (2014ΣΕ51400006) που θα πραγματοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

 

Έπειτα από καταγγελίες που δεχθήκαμε από μέλη μας ενημερωθήκαμε ότι στην προκήρυξη της ΕΦΑ Κιλκίς με ΑΔΑ: ΨΞ4Υ46ΝΚΟΤ-Λ12 και αριθμό πρωτ. 225603 της 24/05/2024 (συνημμένο Α) ζητείται ένας (1) «ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία και εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ανασκαφικές εργασίες» θέτοντας αυτόματα εκτός προκήρυξης τους συμβασιούχους που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ειδικότητα.

A) ΕΦΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠ 225603 24 05 24 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ειδικευσ προιστ κλσικ και μονοετή ανασκφική εμπειρία

Είναι προφανές ότι η ζητούμενη εξ-ειδίκευση Αρχαιολόγου δεν προκύπτει από κανένα πρότυπο, από κανένα υπόδειγμα και από κανένα οργανόγραμμα.

Τονίζουμε ότι ο οργανισμός του Υπουργείου δεν κάνει διάκριση σε εξειδικεύσεις σε ό,τι αφορά στους ΙΔΟΧ συναδέλφους, και συνεπώς η ειδικότητα παραμένει ενιαία: ΠΕ Αρχαιολόγος. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία του Οργανισμού 2018, οδηγεί στην ακύρωση του πτυχίου της αρχαιολογίας. Θεωρούμε ότι είναι γνωστό ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν χορηγούν πτυχία με ενσωματωμένη την εξειδίκευση. Τυχόν μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος ασφαλώς μπορούν να  μοριοδοτούνται, όπως και το σύνολο της προϋπηρεσίας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελούν προαπαιτούμενα στις προκηρύξεις για σύμβαση ΙΔΟΧ αρχαιολόγων.

Σε κάθε περίπτωση, η προαπαιτούμενη εξειδίκευση στην προκήρυξη παραβιάζει και το πιο πρόσφατο υπόδειγμα της ΕΔΕΠΟΛ με ημερομηνία 06/2021 (συνημμένο 1), καταστρατηγώντας την έννοια της τυπικής διαδικασίας με βάση σταθερά πρότυπα και υποδείγματα.

1) ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ν.4765.2021

Ο Σύλλογός μας θεωρεί απαράδεκτο, με κάθε νέα προκήρυξη ΕΦΑ, να γεννιέται και μια καινούρια εξ-ειδίκευση αρχαιολόγου. Η αντεργατική και αντιεπιστημονική αυτή πρακτική, επιπλέον ρίχνει σκιές στον τρόπο επιλογής του προσωπικού, μετατρέποντας σε ολοένα και πιο φωτογραφική τη διαδικασία, στον βαθμό που η τελευταία να τείνει να γίνει υπόδειξη προσωπικού από την πλευρά της εκάστοτε υπηρεσίας.

Το ανεύθυνο παιχνίδισμα των ΕΦΑ με τους τίτλους των ειδικεύσεων, πολλαπλασιάζει τις κατηγορίες των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, και επιτρέπει ακόμη ευρύτερο πεδίο αυθαιρεσιών στις ΕΦΑ, στη βάση υποκειμενικής μοριοδότησης, στη βάση αποκλεισμού ή πριμοδότησης υποψηφίων ανάλογα με τον τρόπο που θα αναγνωριστούν οι μήνες προϋπηρεσίας τους.

Καθώς έχει σημειωθεί επανειλημμένη όσο και σφαλερή ερμηνεία του Οργανισμού του 2018, επισυνάπτουμε το ίδιο το αρχείο με τον Οργανισμό 2018 του ΥΠΠΟΑ (συνημμένο 2).

2) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΟΑ 2018

Η πολιτεία και το ΥΠΠΟΑ αποφάσισαν και υλοποίησαν το 2014 την ενοποίηση των Εφορειών Αρχαιοτήτων (συνημμένο 3, άρθρο 18,4, σελ. 5544), επιχειρηματολογώντας για την ενότητα του αρχαιολογικού αντικειμένου. Σήμερα, πολλές προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ κατακερματίζουν την ενότητα αυτή, καθώς και το πτυχίο της αρχαιολογίας.

3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΟ 2014

Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση του Συλλόγου μας ειδικά στον επιζήμιο ρόλο των εξειδικεύσεων στις προκηρύξεις, επισυνάπτουμε εκτεταμένα κομμάτια από την ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου μας με ημερομηνία 01-08-18, με την οποία αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία μας ενάντια σε τέτοιου είδους παράνομες, όσο και αντεργατικές, προκηρύξεις (συνημμένο 4).

4) 08-2018, ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επιφυλάσσεται να προστατεύσει με κάθε θεμιτό τρόπο τα δικαιώματα των μελών του, καταγγέλλοντας την καταπάτηση του δικαιώματός μας στην εργασία, αλλά και την κατά βούληση ελαστική ερμηνεία των νόμων που το ίδιο το ΥΠΠΟΑ συντάσσει, η οποία δίνει έδαφος σε αυθαιρεσίες όσον αφορά στις δυσεύρετες πλέον προκηρύξεις έκτακτου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ζητάμε από τη ΓΔΑΠΚ να ελέγξει και να ακυρώσει προκηρύξεις των ΕΦΑ οι οποίες δημιουργούν αυθαίρετες ειδικότητες.

Ζητάμε την άμεση ανακοινοποίηση στο ορθό της εν λόγω προκήρυξης χωρίς την προαπαιτούμενη εξειδίκευση.

Ο Σ.ΕΚ.Α. θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και διεκδίκηση. Η προκήρυξη αυτή ζημιώνει τον Σύλλογο και τους συναδέλφους, ενώ στρέφεται ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτρης Κουφοβασίλης                           Δήμητρα Αντωνίου

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Διαύγεια ΣΕΚΑ