Σ.ΕΚ.Α.                                                                Αρ. Πρωτ. 5347

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ                            Αθήνα, 09/06/2024

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ  (Σ.ΕΚ.Α.)                                                                              

Τ.Θ 300 84                                                                      ΠΡΟΣ:

Τ.Κ. 100 33                                                                     1.  ΓΔΑΠΚ

Αθήνα

Fax: 2103816584                                                           ΚΟΙΝ:

Κιν: 6977509501                                                           1. ΕΦΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

E-mail: sekarchaeologists@gmail.com                   2. ΕΦΑ ΚΙΛΚΙΣ

Site: https://www.seka.net.gr/                       3. ΕΔΕΠΟΛ

4. ΣΕΑ

 

ΘΕΜΑ: Καταγγελία απαίτησης εξειδίκευσης σε προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υποέργου 4 «Εργασίες αρχαιολογίας τμήματος Α/Κ Κρηνίδων-Ι/Κ Σταυρού» της Πράξης «Κάθετος Άξονας Ε61 Εγνατίας Οδού Καβάλα-Δράμα- Σέρρες: Τμήμα Α/Κ Κρηνίδων-Ι/Κ Σταυρού» με κωδικό ΟΠΣ 6010940.

 

Έπειτα από καταγγελίες που δεχθήκαμε από μέλη μας ενημερωθήκαμε ότι στην προκήρυξη της ΕΦΑ Καβάλας με ΑΔΑ: ΡΙΡΩ46ΝΚΟΤ-Π9Ξ και αριθμό πρωτ. 244752 της 05/06/2024 (συνημμένο Α) ζητείται ένας (1) «ΠΕ Αρχαιολόγος με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα» θέτοντας αυτόματα εκτός προκήρυξης τους συμβασιούχους που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ειδικότητα.

Α) ΕΦΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠ 244752 05 06 24 ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΑΜΑ ΣΕΡΡΕΣ εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα

Είναι προφανές ότι η ζητούμενη εξ-ειδίκευση Αρχαιολόγου δεν προκύπτει από κανένα πρότυπο, από κανένα υπόδειγμα και από κανένα οργανόγραμμα. Δεν προκύπτει από κανένα προεδρικό διάταγμα, και από κανένα προσοντολόγιο – κλαδολόγιο. Παρακαλούμε να μας υποδείξετε το επίσημο έγγραφο από το οποίο αντλείτε την ειδικότητα του «ΠΕ αρχαιολόγου με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα».

Τονίζουμε ότι ο οργανισμός του Υπουργείου δεν κάνει διάκριση σε εξειδικεύσεις σε ό,τι αφορά στους ΙΔΟΧ συναδέλφους, και συνεπώς η ειδικότητα παραμένει ενιαία: ΠΕ Αρχαιολόγος. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία του Οργανισμού 2018, οδηγεί στην ακύρωση του πτυχίου της αρχαιολογίας. Θεωρούμε ότι είναι γνωστό ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν χορηγούν πτυχία με ενσωματωμένη την εξειδίκευση. Τυχόν μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος ασφαλώς μπορούν να  μοριοδοτούνται, όπως και το σύνολο της προϋπηρεσίας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελούν προαπαιτούμενα στις προκηρύξεις για σύμβαση ΙΔΟΧ αρχαιολόγων.

Σε κάθε περίπτωση, η προαπαιτούμενη εξειδίκευση στην προκήρυξη παραβιάζει και το πιο πρόσφατο υπόδειγμα της ΕΔΕΠΟΛ του 2023 (συνημμένο 1), καταστρατηγώντας την έννοια της τυπικής διαδικασίας με βάση σταθερά πρότυπα και υποδείγματα, όσο και το ΠΔ 85 όπου και το προσοντολόγιο κλαδολόγιο (συνημμένο 5).

1) ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2023

5) ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ 2022

Ο Σύλλογός μας θεωρεί απαράδεκτο, με κάθε νέα προκήρυξη ΕΦΑ, να γεννιέται και μια καινούρια εξ-ειδίκευση αρχαιολόγου. Η αντεργατική και αντιεπιστημονική αυτή πρακτική, επιπλέον ρίχνει σκιές στον τρόπο επιλογής του προσωπικού, μετατρέποντας σε ολοένα και πιο φωτογραφική τη διαδικασία, στον βαθμό που η τελευταία να τείνει να γίνει υπόδειξη προσωπικού από την πλευρά της εκάστοτε υπηρεσίας.

Το ανεύθυνο παιχνίδισμα των ΕΦΑ με τους τίτλους των ειδικεύσεων, πολλαπλασιάζει τις κατηγορίες των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, και επιτρέπει ακόμη ευρύτερο πεδίο αυθαιρεσιών στις ΕΦΑ, στη βάση υποκειμενικής μοριοδότησης, στη βάση αποκλεισμού ή πριμοδότησης υποψηφίων ανάλογα με τον τρόπο που θα αναγνωριστούν οι μήνες προϋπηρεσίας τους.

 

Καθώς έχει σημειωθεί επανειλημμένη όσο και σφαλερή ερμηνεία του Οργανισμού του 2018, επισυνάπτουμε το ίδιο το αρχείο με τον Οργανισμό 2018 του ΥΠΠΟ (συνημμένο 2).

2) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΟΑ 2018

Η πολιτεία και το ΥΠΠΟ αποφάσισαν και υλοποίησαν το 2014 την ενοποίηση των Εφορειών Αρχαιοτήτων (συνημμένο 3, άρθρο 18,4, σελ. 5544), επιχειρηματολογώντας για την ενότητα του αρχαιολογικού αντικειμένου. Σήμερα, πολλές προκηρύξεις του ΥΠΠΟ κατακερματίζουν την ενότητα αυτή, καθώς και το πτυχίο της αρχαιολογίας.

3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΟ 2014

Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση του Συλλόγου μας ειδικά στον επιζήμιο ρόλο των εξειδικεύσεων στις προκηρύξεις, επισυνάπτουμε εκτεταμένα κομμάτια από την ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου μας με ημερομηνία 01-08-18, με την οποία αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία μας ενάντια σε τέτοιου είδους παράνομες, όσο και αντεργατικές, προκηρύξεις (συνημμένο 4).

4) 08-2018, ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επιφυλάσσεται να προστατεύσει με κάθε θεμιτό τρόπο τα δικαιώματα των μελών του, καταγγέλλοντας την καταπάτηση του δικαιώματός μας στην εργασία, αλλά και την κατά βούληση ελαστική ερμηνεία των κανόνων που το ίδιο το ΥΠΠΟ συντάσσει, η οποία δίνει έδαφος σε αυθαιρεσίες όσον αφορά στις δυσεύρετες πλέον προκηρύξεις έκτακτου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Αξιότιμοι κ.κ.

πριν λίγες ημέρες, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠ5345 έγγραφο του Συλλόγου μας, καταγγείλαμε προκήρυξη της ΕΦΑ Κιλκίς (με ημερομηνία 24/05/24, συνημμένο Β) η οποία ζητούσε έναν «ΠΕ Αρχαιολόγο με εξειδίκευση στην Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία και εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ανασκαφικές εργασίες».

B) ΕΦΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠ 225603 24 05 24 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ειδικευσ προιστ κλσικ και μονοετή ανασκφική εμπειρία

Η ΕΦΑ Κιλκίς μάς έστειλε μια (καθόλου πειστική στα δικά μας μάτια) απάντηση, ωστόσο δεσμεύτηκε για ανακοινοποίηση στο ορθόν της παράτυπης προκήρυξης.

Σήμερα η ΕΦΑ Καβάλας, σε παραλλαγή της αυθαίρετης προκήρυξης της ΕΦΑ Κιλκίς, ζητά «ΠΕ Αρχαιολόγο με εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα».

Δεν θεωρούμε ότι οι προκηρύξεις αυτές τιμούν τις ΕΦΑ, αλλά ούτε και τη ΓΔΑΠΚ. Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονομιάς σχεδόν πάντοτε ονοματίζεται από τις ΕΦΑ (κάθε φορά που οι τελευταίες απαντούν στις καταγγελίες του ΣΕΚΑ) ως η αρχή εκείνη που έχει ελέγξει και έχει εγκρίνει τις προκηρύξεις.

Δεν θεωρούμε ότι τιμά τη ΓΔΑΠΚ να επιτρέπει προκηρύξεις που δεν προκύπτουν από κανένα πρότυπο, από κανένα υπόδειγμα, κανένα οργανόγραμμα, κανένα προεδρικό διάταγμα, κανένα προσοντολόγιο – κλαδολόγιο. Ούτε τιμά την ΕΔΕΠΟΛ να τηρεί σιγή ιχθύος όταν βλέπει να καταπατώνται σε δημόσια θέα τα υποδείγματα προσλήψεων που η ίδια διαμορφώνει.

Μας λυπεί το γεγονός ότι στο εξής θα πρέπει να επιφυλαχτούμε για προσφυγή στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας ή/και στον Συνήγορο του Πολίτη, δίπλα στις αγωνιστικές δράσεις που θα οργανώσουμε, από την επόμενη παράνομη προκήρυξη που θα δημοσιευτεί.

 

Ζητάμε από τη ΓΔΑΠΚ να ελέγξει και να ακυρώσει προκηρύξεις των ΕΦΑ οι οποίες δημιουργούν αυθαίρετες ειδικότητες.

Ζητάμε την άμεση ανακοινοποίηση στο ορθό της εν λόγω προκήρυξης χωρίς την προαπαιτούμενη εξειδίκευση.

Ο Σ.ΕΚ.Α. θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και διεκδίκηση. Η προκήρυξη αυτή ζημιώνει τον Σύλλογο και τους συναδέλφους, ενώ στρέφεται ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτρης Κουφοβασίλης                           Δήμητρα Αντωνίου

 

Κατηγορίες: Διαύγεια ΣΕΚΑΕτικέτες:

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Διαύγεια ΣΕΚΑ