Η εξειδίκευση της ειδίκευσης

και η πρακτική κατάργηση της Αυτεπιστασίας στο ΥΠΠΟΑ

 

Με αφορμή την τελευταία προκήρυξη της ΕΦΑ Καβάλας, η οποία τελικώς ανακλήθηκε για λάθος λόγους, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων θέλει να επαναλάβει με κατηγορηματικό τρόπο τη θέση του ενάντια στον κατακερματισμό της ενιαίας ειδικότητας «ΠΕ αρχαιολόγος» υπό την οποία διεκδικούμε το δικαίωμά μας στην εργασία.

Σε μια σημαδιακή -και για την αρχαιολογία- χρονιά, κατά την οποία μεταβιβάστηκαν στο Υπερταμείο η Κνωσός, ο Λευκός Πύργος, ο Αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, και δεκάδες ακόμη τόποι με αρχαιολογικό και ιστορικό φορτίο, Μουσεία, Μνημεία, απαλλοτριωμένα ακίνητα του ΥΠΠΟΑ, σε μια λίστα με 10.000 και πλέον κωδικούς, θεωρούμε ότι ταιριάζει απολύτως και η απόπειρα για την πρακτική κατάργηση της αυτεπιστασίας σε έργα του ΥΠΠΟΑ.

Μέσα στο 2018 είδαμε τις λιγοστές, σε κάθε περίπτωση, όσο και ολιγόμηνες, προκηρύξεις διαφόρων ΕΦΑ σε όλη την επικράτεια, να γίνονται περισσότερο «απαιτητικές», ολοένα και πιο «περιγραφικές» ως προς τα προσόντα που αναζητούν από τους συμβασιούχους αρχαιολόγους. Για να περιοριστούμε χρονικά στους τελευταίους μήνες, θυμίζουμε ότι τον Σεπτέμβριο η ΕΦΑ Κορινθίας αναζήτησε «ΠΕ αρχαιολόγο με εξειδίκευση στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη αρχαίων θεάτρων» (!), ενώ τον Οκτώβριο, η ΕΦΑ Καβάλας αναζήτησε έναν «ΠΕ αρχαιολόγο με εξειδίκευση σε έργα ανάδειξης και αποκατάστασης βυζαντινών μνημείων» και έναν «ΠΕ αρχαιολόγο με εξειδίκευση σε ανασκαφές βυζαντινών μνημείων» (!). Τέτοιου είδους προκηρύξεις μάλλον απομακρύνονται από την έννοια της επιλογής εκτάκτου προσωπικού μέσω του καθεστώτος της αυτεπιστασίας, ενώ προσεγγίζουν τη φιλοσοφία της απευθείας, συγκεκριμένης υπόδειξης εκτάκτου προσωπικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί συνάδελφοί μας ντράπηκαν να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής σε τέτοιες προκηρύξεις. Ο Σύλλογός μας παρέπεμψε την εξέταση της τυπικότητας της τελευταίας προκήρυξης στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αφού ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή και την ίδια την ΕΦΑ. Θεωρούμε ότι η Προϊσταμένη της ΕΦΑ Καβάλας, έχοντας διατελέσει αναπληρώτρια προϊσταμένη Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με μεταπτυχιακές σπουδές στην ελληνιστική κεραμική, έχοντας δει τις Εφορείες Αρχαιοτήτων να ενοποιούνται, και γνωρίζοντας ότι εν προκειμένω έχει να αντιμετωπίσει στους Φιλίππους τη ρωμαϊκή περίοδο κρυμμένη κάτω από τη βυζαντινή, θα μπορούσε να έχει διαμορφώσει άλλη αντίληψη για την ενότητα και την ενιαιότητα της αρχαιολογικής εργασίας.

Ακόμη περισσότερες είναι οι προκηρύξεις εκείνες οι οποίες θέτουν ως προαπαιτούμενη (και όχι απλώς μοριοδοτούμενη) την ειδικότητα του «ΠΕ αρχαιολόγου με (εξ)ειδίκευση στην Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία» ή του «ΠΕ αρχαιολόγου με (εξ)ειδίκευση στη Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία». Κάποιες ΕΦΑ προχωρούν σε δική τους, βολική όσο και αυθαίρετη, ερμηνεία του Οργανογράμματος, σύμφωνα με την οποία οι «κλάδοι και οι ειδικότητες» που ισχύουν για τους ΙΔΑΧ και μόνιμους συναδέλφους μας, ισχύουν και για το ΙΔΟΧ προσωπικό.

Στις καταγγελίες του Συλλόγου μας προς τις ΕΦΑ που με τις προκηρύξεις τους -θεωρούμε πως- καταστρατηγούν τις διαδικασίες αναζήτησης και πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, ενδεικτικώς καταγράφουμε κάποιες απαντήσεις από τις ίδιες τις ΕΦΑ, μετρίως έως ελάχιστα ικανοποιητικές:

«Παρόμοιες προκηρύξεις με απαραίτητο προσόν το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κλασική, βυζαντινή ή προϊστορική αρχαιολογία έχουν δημοσιοποιηθεί και από άλλες εφορείες αρχαιοτήτων» (απάντηση ΕΦΑ Πέλλας).

«Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός του ΥΠΠΟΑ δεν κάνει καμία μνεία σε προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η δε κατανομή στις ανωτέρω θέσεις έγινε βάση της συναφούς προϋπηρεσίας ή αντίστοιχων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών. Επί της αρχής της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας συνέταξε τη σχετική προκήρυξη έχοντας υπόψη τα σχετικά πρότυπα που έχουν αποσταλεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα, ενώ πριν την ανάρτησή της έλαβε έγκριση από τη ΓΔΑΠΚ» (απάντηση ΕΦΑ Βοιωτίας).

«Η αιτούμενη εξειδίκευση κρίθηκε, κατόπιν συνεργασίας μας και με την ΕΔΕΠΟΛ και τη ΓΔΑΠΚ, απαραίτητη (…) Η προϋπόθεση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκλείει πλήθος υποψηφίων, αφού είναι δεκάδες τα αντίστοιχα έργα που έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται σε μουσεία και συλλογές όλης της χώρας. Το ίδιο άλλωστε κριτήριο έχει τεθεί και για την προκηρυσσόμενη θέση αρχιτέκτονα μηχανικού για τους ίδιους ακριβώς λόγους, χωρίς να εγερθεί αντίστοιχο ζήτημα» (απάντηση ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας).

Οι ΕΦΑ πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης σε άλλες ΕΦΑ, στη ΓΔΑΠΚ (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και στην ΕΔΕΠΟΛ (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Πολιτισμού). Αυτή, είναι η καλή περίπτωση, όταν δηλαδή οι ΕΦΑ μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν στα έγγραφα του Συλλόγου μας τα οποία ζητούν την «ανακοινοποίηση επί το ορθόν» των παρατύπων προκηρύξεων.

Η ΕΔΕΠΟΛ, τηρεί ευλαβική σιγή ιχθύος, αφήνοντας ΓΔΑΠΚ και ΕΦΑ να επιχειρηματολογήσουν για την τυπικότητα των προκηρύξεων. Κομμάτι του στελεχικού δυναμικού της ΕΔΕΠΟΛ εργάζεται για τη διαμόρφωση του Μητρώου Προσωπικού σε Αρχαιολογικά Έργα. Το ΜΠΑΕ, ότ-αν τεθεί σε λειτουργία, και σύμφωνα με όσα μέχρι τώρα μπορούμε να γνωρίζουμε, απλώς θα αναπαράγει τον σημερινό τρόπο (και τα σημερινά προβλήματα) στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων στις διάφορες προκηρύξεις των ΕΦΑ.

Η ΓΔΑΠΚ εξηγεί ότι η ευθύνη επιμερίζεται σε 3 κομμάτια, με το μεγαλύτερο να ανήκει στους Προϊσταμένους των Εφορειών, διότι αυτοί είναι που βάζουν την υπογραφή τους κάτω από το εκάστοτε αίτημα αναζήτησης προσωπικού. Η Προϊσταμένη της ΓΔΑΠΚ, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα από την πλευρά του ΔΣ του ΣΕΚΑ, τα οποία κατατέθηκαν με αυτοπρόσωπη παρουσία εκ μέρους του προεδρείου του ΣΕΚΑ, και παρά τα επαναλαμβανόμενα, στις τελευταίες εβδομάδες, τηλεφωνήματα για ορισμό ραντεβού, ατυχώς δεν έχει καταφέρει στο τελευταίο τρίμηνο να βρει λίγα λεπτά στο φορτωμένο πρόγραμμά της, για να συζητήσει με τους εκτάκτους αρχαιολόγους το θέμα των ειδικεύσεων στις προκηρύξεις.

Μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ του Συλλόγου μας με την υπουργό κα Ζορμπά και τη γενική γραμματέα κα Βλαζάκη, στις 05/11/18, δόθηκε η διαβεβαίωση από την πλευρά της ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ ότι θα γίνει προσπάθεια, ενδεχομένως και με έκδοση εγκυκλίου, να περιοριστεί το φαινόμενο των προαπαιτούμενων εξειδικεύσεων που υπερβαίνουν τη διάκριση «προϊστορικός-κλασικός» και «βυζαντινός-μεταβυζαντινός».

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων θα συνεχίσει και θα ενισχύσει την πίεσή του προς τις ΕΦΑ, την ΕΔΕΠΟΛ και τη ΓΔΑΠΚ, για να σταματήσει αυτό το παιχνίδι μετάθεσης ευθυνών. Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο!

 

Μόνη προϋπόθεση για την εργασία, το πτυχίο μας!

Όχι στην πρακτική κατάργηση της αυτεπιστασίας!

Να σταματήσει η πλειοδοσία υπερ-εξ-ειδίκευσης!

 

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις