1) Ενημέρωση για ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης

 

Ο Σ.ΕΚ.Α. έχοντας ολοκληρώσει και το β’ κύκλο επαφών με τους υπεύθυνους φορείς για την υλοποίηση της βασικής γραμμής του έργου «ΜΕΤΡΟ Θεσ/κης» ενημερώνει τα μέλη του για τα κάτωθι:

∙ Στις 11/4/2016 μέλη του Δ.Σ. συναντήθηκαν με τον κο Μυλόπουλο, τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό, στον οποίο  τέθηκαν τα τρέχοντα προβλήματα και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου. Τα βασικά σημεία της συζήτησης συνοψίζονται ως εξής:


∙ Στις 12/4/2016 έγινε επαφή με τον διευθυντή της κοινοπραξίας, κ. Παραρά ο οποίος μας ενημέρωσε πως έχει υπογραφεί σύμφωνο με την Αττικό Μετρό και την Κοινοπραξία, σύμφωνα με το οποίο το αρχαιολογικό τμήμα διαχειρίζεται πλέον ως υπεργολάβος η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ» (μέλος της Κοινοπραξίας) και είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη διαχείριση των ανωτέρω θεμάτων.

∙ Εν συνεχεία ενημερώθηκε η ΕΦ.Α. , η οποία μας ανέφερε ότι για τις προσλήψεις και την έναρξη των εργασιών έλαβε γνώση την τελευταία στιγμή από τους αρχαιολόγους που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία, την προηγούμενη ημέρα. Επίσης, ότι τοποθετήθηκαν σε σκάμματα και θέσεις από τον υπεργολάβο, προσπερνώντας τον ρόλο τους τόσο στη σύμφωνη γνώμη και υπόδειξη όσο και στον αρχαιολογικό έλεγχο και διαχείριση προσωπικού.

∙ Στις 13/4/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση  με τον υπεύθυνο της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ» για το ζήτημα των προσλήψεων, κ. Κορακίτη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι
1.  Μισθολογικά: Για το ποσό των 1260-1360 ευρώ η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ» εφαρμόζει εντολή της Αττικό Μετρό – κοινώς «σύστημα μπαλάκι».Το αίτημά μας για την επίδειξη του σχετικού  εγγράφου της εντολής δεν έγινε δεκτό και ζήτησε να απευθυνθούμε στην Αττικό Μετρό.
2. Πρόσληψη: Η εταιρεία δεν προτίθεται ούτε να επαναπροσλάβει ούτε να διαπραγματευτεί με τους συναδέλφους που βρίσκονται σε αγωγή. Αυτό θα γίνει μόνο εάν αποσύρουν οποιαδήποτε αξίωση και δουλέψουν με τους όρους που προτείνει η εταιρεία.

Στο αίτημά μας να μας επιδείξει το έγγραφο της εφορείας που συμφωνεί με τις προσλήψεις των 6 πρώτων αρχαιολόγων και όσους καλούν μας παρουσίασε το έγγραφο της οργάνωσης του προσωπικού (αριθμός, θέσεις, τοποθετήσεις). Μας μετέφερε, επίσης, ότι η Κοινοπραξία προτείνει τους αρχαιολόγους όχι η εφορεία, η τελευταία απλά βάζει την υπογραφή της. Στο σημείο αυτό επικαλεστήκαμε τον αρχαιολογικό νόμο και μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας για τα μεγάλα έργα.

∙ Στις 15/4/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Συνδικάτο των Οικοδόμων και τα επιχειρησιακά, Κατασκευαστικό και Αρχαιολογικό, όπου συζητήθηκαν τα εξής σημεία:

– οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον τρόπο προσλήψεων, τα μισθολογικά, τις εργασιακές συνθήκες. Τα αποτελέσματα των επαφών και οι θέσεις της Α.Μ. και της Κοινοπραξίας.

– σε πρώτη φάση ορίστηκε ένα πλαίσιο διεκδικήσεων, το οποίο συνοψίζεται ως εξής:

    α. Επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων στο έργο και φυσικά και νέων εργαζομένων 

    β. Μισθολογικά

    γ. Εργασιακές συνθήκες (μέτρα ασφαλείας κ.λπ.)

    δ. Εφαρμογή νόμου

    ε. Αυτεπιστασία 

– Υπάρχει πρόθεση για άμεσες κοινές κινητοποιήσεις.

 

 

2) Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης αρχαιολόγων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους δύο σύννομους τρόπους πρόσληψης αρχαιολόγων: α) είτε από ανάδοχη εταιρεία/υπεργολάβο, με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ως μισθωτοί υπάλληλοι της εταιρείας, και β) είτε από την αρμόδια τοπική υπηρεσία με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου, έπειτα από προκήρυξη των θέσεων, με αυτεπιστασία.

Αντικείμενο της εργασίας του αρχαιολόγου αποτελεί η προστασία και η ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, η οποία δεν αποτελεί και δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο εργολαβίας. Η αρχαιολογική εργασία έχει επιστημονικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να παραδίδεται ως έργο και κατ’ αποκοπή. Οι αρχαιολόγοι δεν είναι εργολάβοι, αλλά εργάζονται ως μισθωτοί υπάλληλοι με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με το ωράριο και τους κανονισμούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πραγματοποιώντας την ίδια εργασία με το μόνιμο προσωπικό της. Προσλαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, από την οποία και εποπτεύονται και στην οποία αναφέρονται, όπως ορίζει η νομοθεσία, η οποία και καταστρατηγείται με τη σύναψη συμβάσεων έργου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν3028/2002 «για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία», και επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν4072/2012 «Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του Έργου έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και προσλαμβάνεται από αυτόν». Μάλιστα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 493/2006 του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ρητά εξαιρούνται οι αρχαιολόγοι από τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης έργου. Το αίτημα για εργασία με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί παράβαση του Αστικού Κώδικα, όπου στο άρθρο 648 δίδεται η έννοια της Σύμβασης εργασίας και στο άρθρο 681 η έννοια της σύμβασης έργου.

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Συλλογική Σύμβαση του Συλλόγου μας βρίσκεται σε ισχύ και αποτελεί τον βασικό νόμιμο τρόπο, με τον οποίο αμείβονται οι εργαζόμενοι έκτακτοι αρχαιολόγοι που απασχολούνται σε ιδιωτικά έργα σε όλη την επικράτεια. Καθώς η σύμβαση δεν έχει ανανεωθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 6/2012, από τις 14 Μαΐου 2013 περικόπτονται μόνο τα επιδόματα και επ’ ουδενί δεν καταργούνται οι όροι της. Διατηρούνται τα επιδόματα γάμου, παιδιού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, εργοταξίου.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις