ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΕΚΑ – Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής Στερεάς και Νήσων –

ΠΕΣΑ – ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ – ΣΕΑ

Ενημέρωση για την επίσκεψη σωματείων στα έργα του ΥΠΠΟΑ στο Τατόι

 

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, συνδικαλιστική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από εκπροσώπους 5 σωματείων μονίμων και συμβασιούχων εργαζομένων στον Πολιτισμό (ΣΕΚΑ – Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής Στερεάς και Νήσων – ΠΕΣΑ – ΠΣΕΠ ΥΠΠΟ – ΣΕΑ) πραγματοποίησε επίσκεψη στους χώρους εργασίας των πρώην βασιλικών κτημάτων, όπου εκτελούνται ταυτόχρονα 4 έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Παρά το γεγονός ότι το Τατόι έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, με πιο πρόσφατη κορυφή την περίοδο 1990-1993, κυριολεκτικά βασιλική διαρπαγή, ωστόσο υπάρχει πλούσιο και ποικίλο πολιτιστικό απόθεμα που έχει απομείνει στις εγκαταστάσεις του. Ένα δύσκολο εγχείρημα αναγνώρισης, καταγραφής και συντήρησης των κινητών ευρημάτων συντελείται από μεγάλη ομάδα ειδικευμένου προσωπικού (συντηρητών και αρχαιολόγων, σε μεγάλο ποσοστό έκτακτο προσωπικό), που σε σύνολο συγκροτούν πιθανώς το μεγαλύτερο σε όλη την επικράτεια εργοτάξιο του ΥΠΠΟΑ, με περισσότερους από 60 εργαζόμενους. Ωστόσο, παρά το πλήθος του προσωπικού και του προϋπολογισμού των 100 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ που διατίθενται για τα έργα, ελάχιστα δαπανώνται για τις συνθήκες εργασίας και για πολλά προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και πολλά χρόνια.

Ιδιαίτερο ζήτημα που αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ειδικά στο έργο της ΔΔΕΑΜ, συνιστά η χρήση εγκατάστασης που έχει σχεδιαστεί για αποθήκη, ως χώρου εργασίας για δουλειά γραφείου. Όχι μόνο γιατί απουσιάζουν τα απαραίτητα όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (πχ. παράθυρα) αλλά επιπλέον γιατί, κατά την αποσυσκευασία των ευρημάτων, είναι πιθανόν να υπάρχουν εκλύσεις επικίνδυνων ουσιών, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η ακαταλληλότητα του χώρου είχε επικίνδυνες επιπτώσεις για τους εργαζόμενους όταν εκείνοι ένιωσαν σοβαρή δυσφορία από πτητικά προϊόντα που εισέπνευσαν έπειτα από άνοιγμα κούτας, λόγω και της απουσίας αερισμού του χώρου. Το θέμα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα, με τη δημιουργία ειδικού χώρου γραφείου, χωριστού από τον αποθηκευτικό χώρο, στο έργο της ΔΔΕΑΜ.

Τα σωματεία εκτιμούμε ότι, λόγω του μεγάλου πλήθους των εργαζομένων ως συνόλου, το ΥΠΠΟΑ υποχρεούται να φροντίσει για την παρουσία ιατρού εργασίας, πλέον των μέσων ατομικής προστασίας για κάθε εργαζόμενο, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία για εργοτάξια άνω των 50 ατόμων. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει φαρμακείο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, και να ανανεώνεται τακτικά.

Η υπηρεσία θα πρέπει να εξετάσει άμεσα εάν το νερό είναι πόσιμο, και σε περίπτωση που αυτό κριθεί ακατάλληλο, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό θα έχει πρόσβαση σε κατάλληλο νερό για πόση.

Όπως επισημάνθηκε από τους εργαζόμενους, η ανάγκη στελέχωσης του έργου με προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, που είναι ευθύνη του ΥΠΠΟΑ, είναι επιτακτική, θα αποσυμφορήσει το τακτικό και έκτακτο προσωπικό από καθήκοντα που δεν είναι στην αρμοδιότητά τους και θα διευκολύνει συνολικά το έργο.

Επίσης η παροχή χαρτικών και καθαριστικών είναι επιτακτική καθώς εδώ και μήνες οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να τα φέρνουν από το σπίτι τους!

Σημειώσαμε την έλλειψη τακτικού δρομολογίου αστικής ή δημοτικής συγκοινωνίας που να βρίσκεται σε ανταπόκριση με σταθμό ΜΜΜ σταθερής τροχιάς, γεγονός που καθιστά τη μετάβαση από και προς το εργοτάξιο δυσχερή. Η ύπαρξη του λεωφορείου που μισθώνει η ΔΔΕΑΜ δίνει μερική μόνο απάντηση στο ζήτημα της μετακίνησης, ενώ η σχετική σύμβαση που έληξε, δεν είναι γνωστό αν θα ανανεωθεί και πότε. Αναμένουμε ότι το ΥΠΠΟΑ θα κάνει εγκαίρως όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε η μετακίνηση να συνεχιστεί απρόσκοπτα και το τεράστιο αυτό κόστος να μην το επωμιστούν οι εργαζόμενοι. Το ΥΠΠΟΑ επίσης θα πρέπει να κάνει ενέργειες προς τον ΟΑΣΑ και τους όμορους Δήμους για να υπάρξει τακτική συγκοινωνία.

Ταυτοχρόνως θα πρέπει με κανονιστική πράξη να προβλεφθεί για το μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ προσωπικό που απασχολείται στο έργο, η καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης αντίστοιχης με αυτής του ημερήσιου εκτός έδρας, ώστε να καλύπτεται το κόστος μετάβασης στο χώρο εργασίας, που βρίσκεται σε ικανή απόσταση από την έδρα των Υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η απουσία ασφαλών χώρων για ενδιαίτηση και παραμονή του προσωπικού, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να πραγματοποιούν το διάλειμμά τους στα κοντέινερ που δουλεύουν, δίπλα στα αντικείμενα και τους διαλύτες.

Σοβαρό ζήτημα αποτελεί η μη καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος στο προσωπικό συντηρητών ΙΔΟΧ και στους αρχαιολόγους, μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, που απασχολούνται στο έργο, παρότι κατά τεκμήριο η έκθεση σε ανθυγιεινούς παράγοντες είναι καθημερινή.

Από την πλευρά των εκπροσώπων των σωματείων υπήρξε η δέσμευση για την αναλυτική καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων, καθώς και για την κατάθεση κάθε δυνατής προσπάθειας επίλυσής τους με απεύθυνση σε κάθε αρμόδιο φορέα.

Το πολυάνθρωπο έργο που εκτελείται στο Τατόι αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ανάγκη μόνιμων προσλήψεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργασίες των Υπηρεσιών στο Τατόι έχουν ξεκινήσει από το 2005 και συνεχίζονται, αναδεικνύοντας ότι η ανάγκη για τακτικό προσωπικό δεν είναι περιστασιακή, αλλά μόνιμη. Η πολυετής, επίπονη και στοχευμένη προσπάθεια των συναδέλφων μας να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό σε δύσκολες συνθήκες, καθώς και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί ως τώρα αποδεικνύουν την επαγγελματική και την επιστημονική αρτιότητα των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ και του έκτακτου προσωπικού.

Η ενότητα των εργαζομένων, η ενότητα των σωματείων, είναι το ισχυρότερο όπλο για την επίτευξη των κοινών εργασιακών διεκδικήσεων. Κατανοώντας ότι από μόνες τους οι έννοιες της σύμβασης «ορισμένου χρόνου» και «ανανέωση σύμβασης» συνιστούν εργαλεία που δύνανται να θέτουν όρους ομηρίας, πρώτιστο αίτημα των σωματείων του Πολιτισμού είναι η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, με άμεσα μαζικές προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο υποστελεχωμένο ΥΠΠΟΑ.

Στόχος των έργων πολιτισμού και των εργαζόμενων σε αυτά είναι η συμβολή στην προσφορά του πολιτιστικού αγαθού εξίσου σε όλους τους πολίτες. Το πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι, που αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει να αποδοθεί σε όλους τους πολίτες για αναψυχή και επαφή με τη φύση, μακριά από λογικές «αξιοποίησης» που θα το μετατρέψουν σε νησίδα για υψηλά εισοδήματα. Αυτή είναι η «αξιοποίηση» που προωθείται από την κυβέρνηση, πολιτισμός μακριά από τις ανάγκες των κατοίκων, και κατακερματισμένες εργασιακές συνθήκες και δικαιώματα για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτόν.

Καλούμε τον ΥΠΠΟΑ να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει επιτέλους λύση στα χρόνια προβλήματα τόσο στο εργοτάξιο του Τατοΐου όσο και συνολικά στις υπηρεσίες του!

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις