Ενημέρωση για τα μέτρα σχετικά με τον κορωνοϊό

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενημερώνεται άμεσα σχετικά με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Στο ίδιο πνεύμα, πραγματοποιούνται επαφές με το ΥΠΠΟΑ σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία και υγιεινή των εργαζομένων στις υπηρεσίες και τους φορείς αρμοδιότητάς του. Έχει ήδη σταλεί κείμενο προς το υπουργείο που περιλαμβάνει ερωτήματα αναφορικά με τη φύση των μέτρων και την ισότιμη εφαρμογή τους σε όλους τους εργαζόμενους. Ο σύλλογος θέτει τους προβληματισμούς και θα επιμείνει στην εφαρμογή μέτρων για την προστασία της υγείας όλων μας.

 

Καλούμε, τέλος, τα μέλη μας να ενημερώνουν το σύλλογο για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους αλλά και σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων προστασίας και καλούνται να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εργασία τους.

 

Ακολουθεί συνοπτική ενημέρωση για τα μέτρα μέχρι στιγμής:

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

          800 ευρώ αποζημίωση (αρχές Απριλίου) σε εργαζόμενους που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή

          Πλήρης κάλυψη από το Κράτος ασφαλιστικών δικαιωμάτων, συνταξιοδοτικών και υγείας των εργαζομένων και ασφαλιστικών εισφορών τους, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού

          Αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων μηνός Μαρτίου, για 4 μήνες

          Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται

          Παράταση για ακόμη δύο (2) μήνες, καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, σε όσους ανέργους λήγει το δικαίωμα λήψης επιδόματος στις 31 Μαρτίου

          Μέτρα για απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, άρση διοικητικών εμποδίων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς και προστασία της υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και της δημόσιας υγείας

          Καθιέρωση διευκολύνσεων για όλους τους πολίτες π.χ. εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση σε e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ, μέσω επίσπευσης της ψηφιοποίησης βασικών λειτουργιών τους

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νέα νομοθετική πράξη περιεχομένου (20-02-2020) θα εκδοθεί ΚΥΑ για τα πρόσθετα μέτρα προστασίας και υγιεινής στα εργοτάξια.

 

Α) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (11/3/2020 Αρ. Φύλλου 55:  Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του) ορίζεται άδεια ειδικού σκοπού, δικαίωμα χρήσης της οποίας έχουν:

Όσοι εργαζόμενοι έχουν παιδί έως 15 ετών.

       Το ηλικιακό όριο παιδιού δεν υπολογίζεται σε περιπτώσεις φοίτησης σε ειδικά σχολεία.

       Μπορεί να ληφθεί μέχρι τις 10 Απριλίου 2020

       Για κάθε τρεις ημέρες αδείας ο εργαζόμενος θα κάνει χρήση μίας ημέρας από την κανονική άδειά του. Κατά τη διάρκεια της απουσίας από την εργασία του ο υπάλληλος θα πληρώνεται κανονικά, με τα 2/3 του μισθού να καλύπτονται από τον εργοδότη και το 1/3 από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.

       Δεν μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ταυτόχρονα και οι δύο γονείς

Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου που υπάγονται στις ευπαθείς ομάδες. 

Συγκεκριμένα όσοι έχουν ήδη βαριές παθήσεις, όπως πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, αρρύθμιστο ζαχαρώδη διαβήτη, καρκίνο ή είναι μεταμοσχευμένοι. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να παραμείνουν κατ’ οίκον ενώ έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να εργαστούν από το σπίτι.

Όσοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγία ότι πρέπει να βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό (είτε επειδή παρουσιάζουν συμπτώματα είτε επειδή έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα)

Δικαιούνται αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού χωρίς υποχρέωση να παραστούν σε υγειονομική επιτροπή.

Σημειώνεται ότι δε θα επιτρέπονται απολύσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες επιχορηγούνται επειδή ανέστειλαν αναγκαστικά τη λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού.

(βλ. και https://www.kepea.gr/adeia-eidikou-skopou)

Β) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 800 ΕΥΡΩ

Δικαιούχοι:

       Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται και τελούν σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Το ίδιο θα ισχύσει για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες που πλήττονται (Για όλο αυτό το εργατικό δυναμικό της χώρας, που θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, λαμβάνονται μέτρα κάλυψης όλης της ασφαλιστικής δαπάνης)

       Όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η μέχρι και 17 Μαρτίου.

       Οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30.4.2020 αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη μέχρι 31.3.2020.

Λοιπές πληροφορίες:

       Το ποσό των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετο και μη φορολογητέο.

       Το μέτρο «καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας», μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες.

       Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει τους εργαζόμενους δεν θα είναι δικαιούχος των ευνοϊκών μέτρων.

       Ο εργαζόμενος θα πρέπει να δηλώνει ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

       Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται, καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και ορίζονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) (βλ. λίστα).

 

Γ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  

Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού, ένεκα των εκτάκτων συνθηκών, ρητά απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της και σε περίπτωση που το πραγματοποιήσει η απόλυση είναι άκυρη.

Με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, για το ισόποσο χρονικό διάστημα, με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

 

Δ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2020

Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του. Δίνεται στους εργοδότες η δυνατότητα να γίνει η καταβολή μεταγενέστερα, μαζί με το επίδομα καλοκαιριού. Όσοι εργοδότες μπορούν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν κανονικά το δώρο στους εργαζόμενούς τους.

Υπόχρεοι για την καταβολή του δώρου Πάσχα είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή πλήττονται με δραστική μείωση του τζίρου τους ή λειτουργούν πλήρως και κανονικά.

Επιπλέον, 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στο ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν Δώρο Πάσχα.

1. ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ  2. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΩΡΟΝΟΪΟΥ 3. ΠΝΠ 20-03-2020 4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΩΡΟΝΟΪΟΥ (ΩΛΧΞ46ΜΤΛΚ-4Ε9)


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚΑ
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις