Ενημέρωση για συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΕΚΑ με την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Την Τρίτη 08/09/20 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ του ΣΕΚΑ με την προϊσταμένη της ΓΔΑΠΚ, κα Αδάμ-Βελένη Π. Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν οι Δ. Κουφοβασίλης (πρόεδρος ΣΕΚΑ) και Β. Ζυγούρη (ταμίας ΣΕΚΑ), ενώ στην συνάντηση παραστάθηκαν και οι κ.κ. Κόκκος Γ. και Αλεξανδρή Α. από το Γραφείο της ΓΔΑΠΚ που έχουν την ευθύνη ελέγχου των προκηρύξεων.

 

Από την πλευρά της προϊσταμένης της ΓΔΑΠΚ πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους προϊσταμένους Εφορειών σχετικά με καθυστερήσεις καταβολής μισθοδοσιών σε διάφορα έργα τους (Ωραιόκαστρο, Μάκρη Αλεξανδρούπολης, Καστέλλι) προκειμένου για την επιτάχυνση των διαδικασιών αποπληρωμής των συναδέλφων. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, τηλεφωνική παρέμβασή προς ΕΦΑ της Κρήτης, με σκοπό να αναθεωρηθεί-διορθωθεί στο εξής ο τρόπος υπολογισμού μορίων σε προκηρύξεις επιστημονικού προσωπικού ΙΔΟΧ, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα μοριοδότησης και διαφωνώντας στην υποκειμενικότητα της εκάστοτε εφορείας και επιτροπής.

Το γεγονός ότι τόσο η προϊσταμένη της ΓΔΑΠΚ όσο και οι προϊστάμενοι των Εφορειών θεωρούν ότι σε κάποιες περιπτώσεις προκηρύξεων είναι αναγκαία η προαπαιτούμενη εξειδίκευση, από την πλευρά μας υπολογίζεται στα αρνητικά της συνάντησης. Ως Σύλλογος έχουμε εκφράσει με όλους τους τρόπους τη θέση μας ενάντια στην κατάτμηση της ενιαίας ειδικότητας «ΠΕ Αρχαιολόγος». Θεωρούμε ότι οι μεταπτυχιακοί μας τίτλοι και το σύνολο της προϋπηρεσίας μας πρέπει να αναγνωρίζονται και να μοριοδοτούνται, αλλά όχι να αποτελούν προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή μας σε μια προκήρυξη. Θεωρούμε επίσης ότι ο τεμαχισμός της ενιαίας ειδικότητάς μας στις προκηρύξεις, υποβαθμίζει το πτυχίο μας και μας αποκλείει από την εργασία, ενώ παράλληλα διαμορφώνει σημαντικά προβλήματα (και πεδίο υποκειμενισμού και αυθαιρεσιών) τόσο στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας μας όσο και στον υπολογισμό των μορίων μας.

Με βάση την αναλυτική για πολλά θέματα συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα ακόλουθα:

 

Μισθολογική αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων:

Από τις 31 Ιουλίου 2020 δεν απαιτείται απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών κάθε φορά που προσλαμβάνεται (εκ νέου) αρχαιολόγος ΙΔΟΧ στις υπηρεσίες του Υπουργείου (συνημμένο «1»).

Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με το από καιρό διατυπωμένο αίτημα του Συλλόγου μας, ενάντια σε μια γραφειοκρατική και παράλογη διαδικασία, που καλούσε τους συναδέλφους να προβαίνουν σε αίτηση αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων από το υπηρεσιακό συμβούλιο κάθε φορά που προσλαμβάνονται σε νέα σύμβαση καθώς δεν γινόταν αποδεκτή η αρχική σχετική πράξη αναγνώρισης.

 

Χρονικοί περιορισμοί στην εργασία μας:

Σύμφωνα με τον Ν.4049/12 (συνημμένο «2»), και συγκεκριμένα από τη στιγμή της έναρξης ισχύος του, ως αρχαιολόγοι μπορούμε να εργαστούμε για ένα σύνολο 60 μηνών (5 χρόνια) με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας σε έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (παράγραφος 1). Μολονότι με τον ίδιο νόμο έχουν καταργηθεί το κώλυμα 3μηνης υποχρεωτικής διακοπής μεταξύ των συμβάσεων (παράγραφος 2), τελεί υπό διερεύνηση αν υφίσταται το κώλυμα 8μηνης απασχόλησης (άρθρο 21 του Ν.2190/94) εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών.

Από την πλευρά μας εκφράσαμε, μεταξύ άλλων, την πάγια θέση του Συλλόγου για απελευθέρωση και προσμέτρηση στις προκηρύξεις του συνόλου της προϋπηρεσίας μας, άποψη που βρίσκει σύμφωνη τη ΓΔΑΠΚ. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που λάβαμε, η άρση κάθε χρονικού περιορισμού μπορεί να επιτευχθεί μόνο παράλληλα με την ενεργοποίηση του Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών (στο συνημμένο «3» θυμίζουμε την ενημέρωση που έκανε ο ΣΕΚΑ στα μέλη του για το ΜΠΑΕ προ διετίας· έκτοτε, δεν γνωρίζουμε να έχει σημειωθεί κάποια σοβαρή πρόοδος). Εν όψει ορισμένων λεγόμενων μεγάλων έργων, εξετάζεται το ενδεχόμενο για νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει συνεχόμενη 18μηνη εργασία των συμβασιούχων.

Δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε ότι οι θέσεις του Συλλόγου για την αναγκαιότητα και επιτακτικότητα μαζικών προσλήψεων αρχαιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων στο ΥΠΠΟΑ, για μόνιμη και σταθερή εργασία και άμεση κατάργηση κάθε πλαισίου που μας καθιστά εργασιακά ομήρους και μας εμποδίζει να ασκήσουμε απρόσκοπτα το αντικείμενο σπουδών μας, μεταφέρθηκαν στη συζήτηση.

Δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε ότι η συνδικαλιστική πίεση ενάντια στα αντεργατικά μέτρα είναι η μόνη οδός που θα υποχρεώσει το ΥΠΠΟΑ να σκύψει πάνω από τα προβλήματα.

 

Ψηφιακή κατάθεση δικαιολογητικών μας σε προκηρύξεις ΙΔΟΧ

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας σε προκηρύξεις για ΙΔΟΧ προσωπικό, ο ΣΕΚΑ ζήτησε να είναι δυνατή η κατάθεση δικαιολογητικών με ψηφιακό τρόπο, και να μην αποτελεί αποκλειστικό τρόπο (όπως είδαμε να ισχύει σε ορισμένες ΕΦΑ) η κατάθεση των δικαιολογητικών με συμβατική επιστολή η με αυτοπρόσωπη παρουσία μας στα λογιστήρια των Εφορειών. Για το θέμα αυτό θα επιχειρηθεί να οριστεί συνάντηση με τον υπηρεσιακό γραμματέα του ΥΠΠΟΑ, Αντωνόπουλο Ε., και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΥΠΠΟΑ.

 

Έγγραφο 1 Έγγραφο 2 Έγγραφο 3

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις