Αγαπητοί συνάδελφοι,          

Ο κύκλος της Γ’ Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης κλείνει επιτυχώς με την έκδοση των δύο τόμων των Πρακτικών. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται  122 συνολικά μελέτες, σχετικά με τις πρόσφατες και τρέχουσες έρευνες στο νησί, όπως και τις λοιπές αρχαιολογικές δραστηριότητες (έργα αναστήλωσης, εργασίες συντήρησης, εκπαιδευτικά προγράμματα), καταδεικνύοντας την ευρύτητα και τον πλούτο των εργασιών που διενεργούνται στην Κρήτη από ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών και των Πανεπιστημίων.

            Με την παρούσα εγκύκλιο αναγγέλλεται η Δ΄ Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης (ΑΕΚ 4). Η συνάντηση οργανώνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και  θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 2016 στο Ρέθυμνο.

            Οι ανακοινώσεις των πεπραγμένων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, θα είναι διάρκειας 25 λεπτών. Οι υπόλοιπες ανακοινώσεις, θα είναι διάρκειας 15 λεπτών. Παράλληλα, θα γίνουν δεκτές παρουσιάσεις σε μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (poster), οι οποίες στην τελική έκδοση των πρακτικών μπορούν να δημοσιευτούν ως πλήρη άρθρα. Γλώσσα των ανακοινώσεων είναι η ελληνική και η αγγλική. Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη για την εξασφάλιση των αδειών μελέτης του υλικού, το οποίο θα παρουσιάσουν.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ενημέρωση για τα αρχαιολογικά αποτελέσματα της τελευταίας τριετίας (2014 – 2016), η διεπιστημονική συζήτηση μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων και η παρουσίαση τόσο στους ειδικούς επιστήμονες, όσο και στο ευρύτερο κοινό:

α. των πεπραγμένων των αρμοδίων φορέων σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης,

β. του πρωτογενούς υλικού, όπως αυτό προκύπτει από τις πρόσφατες ανασκαφές και έρευνες πεδίου,

γ. των πορισμάτων από νέες έρευνες στην Κρήτη,

δ. των αναστηλωτικών και σωστικών επεμβάσεων σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και των εργασιών συντήρησης αρχαιοτήτων.

            Την οργανωτική επιτροπή αποτελούν η Αναστασία Τζιγκουνάκη, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι Παυλίνα Καραναστάση, Χριστίνα Τσιγωνάκη, μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

            Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί ανακοινώσεις εφόσον κρίνει ότι δεν εμπίπτουν στο παραπάνω πλαίσιο.

            Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου την αποδοχή της πρόσκλησης μέχρι την 31η Μαΐου 2016, επιστρέφοντας συμπληρωμένο το συνημμένο Δελτίο Συμμετοχής, μαζί με μια σύντομη περίληψη, ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αρκαδίου 214, 74100 Ρέθυμνο (υπόψη κ. Δήμητρας Γιαννακοπούλου), και ηλεκτρονικά στο ergokritis@gmail.com.

            Η αποστολή των περιλήψεων μαζί με το δελτίο συμμετοχής είναι υποχρεωτική, προκειμένου να αναρτηθούν στη σχετική ενημερωτική σελίδα του ΑΕΚ 4, η οποία φιλοξενείται στον ιστότοπο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://www.history-archaeology.uoc.gr/activities/conferences/AEK-4.html).

Η εγκύκλιος απευθύνεται στους επικεφαλής των αρμόδιων φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να φροντίσουν για την ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού και των συνεργατών τους.

Ρέθυμνο, 1η Μαρτίου 2016

Η Οργανωτική Επιτροπή

Αναστασία Τζιγκουνάκη,

Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

Παυλίνα Καραναστάση,

Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Χριστίνα Τσιγωνάκη,
Λέκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

 

 

Dear colleagues,        

The 3rd Meeting for the Archaeological Work in Crete will be completed with the publication of the Proceedings, consisting of two volumes with a total of 122 papers. Scholars specialized in different fields, members of the Greek Archaeological Service, the Foreign Archaeological Schools as well as academic staff from various Universities, presented the results of their recent research, demonstrating the wide range of the archaeological activities conducted on the island.

            With the present circular, we are pleased to announce the upcoming 4th Meeting for the Archaeological Work in Crete. The Meeting, jointly organized by the Ephorate of Antiquities of Rethymno and the Department of History and Archaeology, University of Crete, will be held in Rethymno, on November 24-27th, 2016.

            The presentation of the work of the archaeological Institutions should not exceed 25 minutes. The other presentations should not exceed 15 minutes. Posters are also welcome, and may be published in the form of complete papers in the final publication of the Proceedings. The official languages of the Conference will be Greek and English.  Participants are responsible for the permits of the archaeological material of their presentations.

The aim of the Meeting is to communicate the archaeological results of the last three years (2014 – 2016), to both scholars from different disciplines and to the wider audience. More specifically, the archaeological results include:

    archaeological sites.

            The Organizing Committee consists of Anastasia Tzigounaki, Director of the Ephorate of Antiquities of Rethymno, Ministry of Culture, Pavlina Karanastasi and Christina Tsigonaki, academic staff from the Department of History and Archaeology, University of Crete.

            Please fill in the attached registration form, and send it with a short abstract of your paper to ergokritis@gmail.com and by post to the Ephorate of Antiquities of Rethymno, 214 Arkadiou Str., 74100 Rethymno, Crete (Attn: Mrs Dimitra Giannakopoulou), no later than May 31th 2016.

            The abstracts will be posted on the webpage of the Department of History and Archaeology, University of Crete.

(http://www.history-archaeology.uoc.gr/activities/conferences/AEK-4.html).

            The present circular is addressed to the Directors, who are kindly requested to inform their scientific staff and collaborators.      

Rethymno, March 1st 2016

The Organising Commitee,

Anastasia Tzigounaki,

Director, Ephorate of Antiquities of Rethymnno

Pavlina Karanastasi,
Professor of Classical Archaeology, University of Crete

 

Christina Tsigonaki,

Lecturer of Byzantine Archaeology, University of Crete

Κατηγορίες: Επίκαιρα

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Επίκαιρα