ΘΕΜΑ: Καταγγελία απαίτησης εξειδίκευσης σε προκήρυξη της ΕΦΑ Κυκλάδων πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «THETIDA – Technologies and methods for improved resilience and sustainable preservation of underwater and coastal cultural heritage to cope with climate change, natural hazards and environmental pollution», με κωδικό 101095253 στο πλαίσιο της Δράσης HORIZON-RIA της πρόσκλησης HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01 (Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2022) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
Έπειτα από καταγγελίες που δεχθήκαμε από μέλη μας ενημερωθήκαμε ότι στην προκήρυξη της ΕΦΑ Κυκλάδων με ΑΔΑ ΑΔΑ: Ψ20Ε46ΝΚΟΤ-9ΚΩ της 08/12/2023 (συνημμένο Α) ζητείται ένας (1) «ΠΕ Αρχαιολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση» θέτοντας αυτόματα εκτός προκήρυξης τους συμβασιούχους που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ειδικότητα.
Είναι προφανές ότι η ζητούμενη εξ-ειδίκευση Αρχαιολόγου δεν προκύπτει από κανένα πρότυπο, από κανένα υπόδειγμα και από κανένα οργανόγραμμα.
Τονίζουμε ότι ο οργανισμός του Υπουργείου δεν κάνει διάκριση σε εξειδικεύσεις σε ό,τι αφορά στους ΙΔΟΧ συναδέλφους, και συνεπώς η ειδικότητα παραμένει ενιαία: ΠΕ Αρχαιολόγος. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία του Οργανισμού 2018, οδηγεί στην ακύρωση του πτυχίου της αρχαιολογίας. Θεωρούμε ότι είναι γνωστό ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν χορηγούν πτυχία με ενσωματωμένη την εξειδίκευση. Τυχόν μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος ασφαλώς μπορούν να μοριοδοτούνται, όπως και το σύνολο της προϋπηρεσίας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελούν προαπαιτούμενα στις προκηρύξεις για σύμβαση ΙΔΟΧ αρχαιολόγων.
Σε κάθε περίπτωση, η προαπαιτούμενη εξειδίκευση στην προκήρυξη παραβιάζει και το πιο πρόσφατο υπόδειγμα της ΕΔΕΠΟΛ με ημερομηνία 06/2021 (συνημμένο 1), καταστρατηγώντας την έννοια της τυπικής διαδικασίας με βάση σταθερά πρότυπα και υποδείγματα.
Ο Σύλλογός μας θεωρεί απαράδεκτο, με κάθε νέα προκήρυξη ΕΦΑ, να γεννιέται και μια καινούρια εξ-ειδίκευση αρχαιολόγου. Η αντεργατική και αντιεπιστημονική αυτή πρακτική, επιπλέον ρίχνει σκιές στον τρόπο επιλογής του προσωπικού, μετατρέποντας σε ολοένα και πιο φωτογραφική τη διαδικασία, στον βαθμό που η τελευταία να τείνει να γίνει υπόδειξη προσωπικού από την πλευρά της εκάστοτε υπηρεσίας.
Το ανεύθυνο παιχνίδισμα των ΕΦΑ με τους τίτλους των ειδικεύσεων, πολλαπλασιάζει τις κατηγορίες των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, και επιτρέπει ακόμη ευρύτερο πεδίο αυθαιρεσιών στις ΕΦΑ, στη βάση υποκειμενικής μοριοδότησης, στη βάση αποκλεισμού ή πριμοδότησης υποψηφίων ανάλογα με τον τρόπο που θα αναγνωριστούν οι μήνες προϋπηρεσίας τους.
Καθώς έχει σημειωθεί επανειλημμένη όσο και σφαλερή ερμηνεία του Οργανισμού του 2018, επισυνάπτουμε το ίδιο το αρχείο με τον Οργανισμό 2018 του ΥΠΠΟΑ (συνημμένο 2).
Η πολιτεία και το ΥΠΠΟΑ αποφάσισαν και υλοποίησαν το 2014 την ενοποίηση των Εφορειών Αρχαιοτήτων (συνημμένο 3, άρθρο 18,4, σελ. 5544), επιχειρηματολογώντας για την ενότητα του αρχαιολογικού αντικειμένου.
Σήμερα, πολλές προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ κατακερματίζουν την ενότητα αυτή, καθώς και το πτυχίο της αρχαιολογίας.
Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση του Συλλόγου μας ειδικά στον επιζήμιο ρόλο των εξειδικεύσεων στις προκηρύξεις, επισυνάπτουμε εκτεταμένα κομμάτια από την ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου μας με ημερομηνία 01-08-18, με την οποία αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία μας ενάντια σε τέτοιου είδους παράνομες, όσο και αντεργατικές, προκηρύξεις (συνημμένο 4).
Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επιφυλάσσεται να προστατεύσει με κάθε θεμιτό τρόπο τα δικαιώματα των μελών του, καταγγέλλοντας την καταπάτηση του δικαιώματός μας στην εργασία, αλλά και την κατά βούληση ελαστική ερμηνεία των νόμων που το ίδιο το ΥΠΠΟΑ συντάσσει, η οποία δίνει έδαφος σε αυθαιρεσίες όσον αφορά στις δυσεύρετες πλέον προκηρύξεις έκτακτου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ζητάμε από τη ΓΔΑΠΚ να ελέγξει και να ακυρώσει προκηρύξεις των ΕΦΑ οι οποίες δημιουργούν αυθαίρετες ειδικότητες.
Ζητάμε την άμεση ανακοινοποίηση στο ορθό της εν λόγω προκήρυξης χωρίς την προαπαιτούμενη εξειδίκευση.
Ο Σ.ΕΚ.Α. θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και διεκδίκηση. Η προκήρυξη αυτή ζημιώνει τον Σύλλογο και τους συναδέλφους, ενώ στρέφεται ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου.
Κατηγορίες: Διαύγεια ΣΕΚΑ

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Διαύγεια ΣΕΚΑ