από το έγγραφό μας υπ’αριθμόν 4939/05-10-23, προς ΓΔΔΥΗΔ, ΔΔΑΔ

 

Αξιότιμοι κ.κ.

Το Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τομέας Πολιτισμού) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Τομέας Πολιτισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού εξέδωσε στις 03.04.23 οδηγία (συνημμένο 2)

2) 03.04.23, ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

για τον τρόπο αναγνώρισης της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σε προσωπικό με συμβάσεις ΙΔΟΧ που προσλαμβάνεται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία αναιρεί προηγούμενη οδηγία της με ημερομηνία 31.07.20 (συνημμένο 1).

1) 31.07.20, ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ως Σύλλογος διαπιστώσαμε και στην πράξη την αναποτελεσματικότητα της πιο πρόσφατης οδηγίας, η εφαρμογή της οποίας α) καθυστερεί αχρείαστα την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων, β) περιπλέκει την εξαρχής ορθή μισθολογική κατάταξη του ΙΔΟΧ προσωπικού, και γ) δημιουργεί επιπρόσθετο, απολύτως αχρείαστο όγκο γραφειοκρατικών διεκπεραιώσεων στα ήδη βεβαρημένα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Ζητάμε να αρθεί το άρθρο «γ» της από 03.03.23 οδηγίας, και να επανέλθει η οδηγία της 31.07.20, σύμφωνα με την οποία «προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, σας γνωρίζουμε ότι δεν απαιτείται απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου περί αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών κάθε φορά που προσλαμβάνεται (εκ νέου) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εφ όσον βέβαια προσλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία και με την ίδια ειδικότητα».

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Διαύγεια ΣΕΚΑ