Για την παράδοση αρχαιολογικού σκάμματος στη Σαλαμίνα
 
Στις 12-02-2018 ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων κατήγγειλε με Δελτίο Τύπου την απόφαση της Εφορείας Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να δρομολογήσει -παρακάμπτοντας την αρχαιολογική νομοθεσία- την άμεση παράδοση αρχαιολογικού σκάμματος στον εργολάβο του έργου “Κατασκευή βασικού συλλεκτήρα ομβρίων Παλουκίων-Σαλαμίνα” τονίζοντας επιπλέον ότι δρομολογείται η απομάκρυνση και περιορισμός του ρόλου και της εργασίας του αρχαιολόγου που έχει προσληφθεί για το εν λόγω έργο και επέβλεπε μέχρι τη στιγμή εκείνη την ανασκαφή και τις προηγηθείσες εκσκαφές στο συγκεκριμένο πεδίο. Για το Δελτίο Τύπου του αυτό ο ΣΕΚΑ δέχτηκε την ευγενική επίκριση της ΕΦΑΠΝ από την ίδια την προϊσταμένη της Εφορείας, η οποία σημείωσε τον κοινωφελή χαρακτήρα του έργου και την ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.
Λίγες ημέρες μετά την καταγγελία του ΣΕΚΑ (και παρά το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία επίσης ενημερώθηκε με αναλυτική σχετική επιστολή του Συλλόγου μας, τοποθετήθηκε υπέρ της πραγματοποίησης δοκιμαστικών τομών με τον προβλεπόμενο επιστημονικό τρόπο όπως υποστήριζε και ο Σύλλογός μας, το σκάμμα πράγματι παραδόθηκε, έπειτα από αρχαιολογικό έλεγχο ο οποίος διενεργήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, και ο συνάδελφος πράγματι απομακρύνθηκε -σύμφωνα με την Εφορεία, για να συντάξει σχετικές αρχαιολογικές αναφορές- ωστόσο παραμένει ακόμη εκτός πεδίου, καθώς, μετά την υποβολή των αναφορών, του ανατέθηκαν καθήκοντα τα οποία τον κρατούν σε κάθε περίπτωση μακριά από ανασκαφικές εργασίες ή παρακολούθηση εκσκαφών.
 
Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επιμένει να θεωρεί τιμωρητική την επιλογή τής Εφορείας να κρατάει μακριά από το πεδίο τον συνάδελφο που εναντιώθηκε στην παράδοση του σκάμματος. Ζητάμε να αρθεί άμεσα ο ιδιότυπος αυτός περιορισμός του συναδέλφου, και να επανέλθει στα καθήκοντά του.
Σε ό,τι αφορά στην απόφαση της Εφορείας να παραδώσει το σκάμμα, και αυτό μεταξύ άλλων αποτελεί την έμπρακτη αμφισβήτηση και παράκαμψη του συναδέλφου (ο οποίος εξάλλου διαθέτει 20ετή εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα και είναι υποψήφιος διδάκτωρ της προϊστορικής αρχαιολογίας) από τους προϊσταμένους του.
Καλούμε τη ΓΔΙΠΚΑ να τοποθετηθεί για την παράδοση του σκάμματος και την απομάκρυνση του συναδέλφου από τις εργασίες πεδίου.

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επιμένει στη διττή αποστολή του, την προάσπιση των αρχαίων μνημείων και των σύγχρονων εργαζομένων στον Πολιτισμό.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις