από το έγγραφό μας υπ’αριθμόν 4930/02-10-23, προς Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, κοιν. ΓΔΑΠΚ

 

Αξιότιμοι κ.κ.

δια της παρούσης αιτούμαστε τη μετατροπή της διάρκειας ισχύος των Δελτίων ελευθέρας εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, από τα τρία έτη σε αορίστου χρόνου.

Στο σύνολο των πτυχιούχων των Αρχαιολογικών Τμημάτων της χώρας, δηλαδή εν γένει στην ειδικότητα του αρχαιολόγου, έχει αναγνωριστεί από την Πολιτεία το δικαίωμα στην ελεύθερη είσοδο σε Μουσεία, Μνημεία, ιστορικούς τόπους και οργανωμένους Αρχαιολογικούς χώρους του κράτους. Προκειμένου για την έκδοση Δελτίου ελευθέρας εισόδου, κάθε 3 έτη καταθέτουμε τα ίδια δικαιολογητικά, υποβάλλοντας τόσο τους εαυτούς μας όσο και το προσωπικό που απασχολείται με την έκδοση των Δελτίων, σε μια ανούσια, γραφειοκρατική διαδικασία.

Καθώς η ιδιότητα και η ειδικότητα του αρχαιολόγου δεν παρέρχονται με το πέρασμα του χρόνου, η ανά 3ετία υποχρέωση των αρχαιολόγων να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία έκδοσης Δελτίου ελευθέρας εισόδου, καθίσταται, και τυπικώς, άνευ νοήματος. Στη βάση αυτής της πραγματικότητας, καταθέτουμε το αίτημά μας για μετατροπή της διάρκειας ισχύος των Δελτίων ελευθέρας εισόδου, σε αορίστου χρόνου.

Κατηγορίες: Διαύγεια ΣΕΚΑ

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Διαύγεια ΣΕΚΑ