Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, εάν είσαι πτυχιούχος τμήματος Αρχαιολογίας (με πτυχίο από ημεδαπό πανεπιστήμιο, είτε από αλλοδαπό, εφόσον έχει αναγνωριστεί η ισοτιμία του), και έχεις εργαστεί ή εργάζεσαι ως αρχαιολόγος, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα με την ευρύτερη και στενότερη έννοια εν γένει, με κάθε σχέση εργασίας εκτός μόνιμης σχέσης ή σύμβασης αορίστου χρόνου με το Δημόσιο, μπορείς να γίνεις μέλος του ΣΕΚΑ.

Για να γραφτείς στον ΣΕΚΑ, στείλε μας σε ψηφιακή μορφή, στο mail του Συλλόγου, sekarchaeologists@gmail.com, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται σχετική φόρμα)
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  4. Βεβαίωση ελάχιστης προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
  5. Αντίγραφο κατάθεσης ποσού εγγραφής και πρώτης συνδρομής

(συνολικά 30 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή = 6 ευρώ εγγραφή + 24 ευρώ συνδρομή έτους)

  • Alpha Bank 204.00.2002.000915
  • IBAN: GR79 0140 2040 2040 0200 2000 915

(όνομα: Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων)

Προσοχή: στην αιτιολογία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη!

Σημείωση: σε περίπτωση που η κατάθεση γίνεται μέσω ebanking από άλλη τράπεζα (ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κ.ά.) υπάρχει εξτρά χρέωση 3 ευρώ.

Σημαντικό: Είναι χρήσιμο για κάθε νέο μέλος να έχει υπόψιν του το καταστατικό του ΣΕΚΑ από το οποίο πηγάζουν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σου στον Σύλλογο, θα λάβεις στο e-mail σου, βεβαίωση εγγραφής και οικονομικής ενημερότητας.

Απαιτούμενα έγγραφα

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής νέου μέλους σε μορφή DOC(Word) ή PDF