ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΦΗΦΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. 9-11-2014

ΘΕΜΑ:2.ΣΣΕ ΣΕΚΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Ζητούμε από το σώμα να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. για τις διαπραγματεύσεις και σχετικές αποφάσεις.

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ: 11

ΚΑΤΑ :9

ΛΕΥΚΟ:2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 28

ΚΑΤΑ : –

ΛΕΥΚΟ:-

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ:12

ΚΑΤΑ :0

ΛΕΥΚΟ:0

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 51

ΚΑΤΑ : 9

ΛΕΥΚΟ:2

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Σώμα εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τις διαπραγματεύσεις και σχετικές αποφάσεις.

 

ΘΕΜΑ  3:Ενημέρωση για τις δράσεις του ΣΕΚΑ ενάντια στο Νέο Οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

3α. Αν συμφωνεί το σώμα ο ΣΕΚΑ να προσφύγει στο ΣτΕ για το οργανόγραμμα γενικώς

3β. Αν εξουσιοδοτεί το σώμα το ΔΣ να λάβει αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ:  3Α 14      3Β 13

ΚΑΤΑ : 3Α 3         3Β 6

ΛΕΥΚΟ: 3Α 4           3Β 3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 3Α 30        3Β 19

ΚΑΤΑ : 3Α   1        3Β –

ΛΕΥΚΟ: 3Α    2      3Β 12

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ: 3Α 12       3Β 12

ΚΑΤΑ : 3Α 0         3Β 0

ΛΕΥΚΟ: 3Α 0        3Β 0

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 3Α  56      3Β 44

ΚΑΤΑ : 3Α   4       3Β 6

ΛΕΥΚΟ: 3Α   6     3Β 15

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

3Α : Ο ΣΕΚΑ να προσφύγει στο ΣτΕ για το οργανόγραμμα γενικώς

3Β: Εξουσιοδοτεί το σώμα το ΔΣ να λάβει αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα

ΘΕΜΑ: 6.Πρόταση Δ.Σ.:  “Μέσω του επίσημου mail του Σ.ΕΚ.Α. να προωθούνται μόνο οι αποφάσεις της πλειοψηφίας του Δ.Σ.”

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ: 15

ΚΑΤΑ : 6

ΛΕΥΚΟ: 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 10

ΚΑΤΑ : 17

ΛΕΥΚΟ: 1

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ: 1

ΚΑΤΑ :11

ΛΕΥΚΟ:-

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 26

ΚΑΤΑ :34

ΛΕΥΚΟ:2

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Διατηρείται ως έχει

ΘΕΜΑ: 7.Πρόταση του Γ. Παππά:

Μείωση ετήσιας συνδρομής από 24 στα 18 ευρώ

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ: –

ΚΑΤΑ : 17

ΛΕΥΚΟ: 4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 2

ΚΑΤΑ :17

ΛΕΥΚΟ:9

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ: 0

ΚΑΤΑ : 12

ΛΕΥΚΟ:-

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 2

ΚΑΤΑ : 46

ΛΕΥΚΟ: 13

ΘΕΜΑ: 7.Πρόταση ΔΣ επί της Πρότασης του Γ. Παππά

Να παραμείνει η συνδρομή στα 24 ευρώ, καθώς είναι ένα ποσό που μπορεί να καλύψει τα έξοδα του συλλόγου

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ: 11

ΚΑΤΑ : 5

ΛΕΥΚΟ: 5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 17

ΚΑΤΑ : 2

ΛΕΥΚΟ: 9

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ: 11

ΚΑΤΑ : 1

ΛΕΥΚΟ:-

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 39

ΚΑΤΑ : 9

ΛΕΥΚΟ: 14

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Διατηρείται ως έχει (24 ευρώ)

ΘΕΜΑ: 9 Πρόταση ΔΑΣ Σ.ΕΚ.Α. : Συμμετοχή του ΣΕΚΑ στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 27/11 σύμφωνα με την εισήγηση της ΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ: 5

ΚΑΤΑ :11

ΛΕΥΚΟ:4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ: 1

ΚΑΤΑ : 21

ΛΕΥΚΟ:-

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ: 12

ΚΑΤΑ :-

ΛΕΥΚΟ:-

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 18

ΚΑΤΑ : 32

ΛΕΥΚΟ: 4

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά της πρότασης της ΔΑΣ

ΘΕΜΑ: 10 Πρόταση ΔΑΣ Σ.ΕΚ.Α. : Νέος Συνδικαλιστικός Νόμος και καταστολή- δίωξη συνδικαλιστών

ΑΘΗΝΑ:

ΥΠΕΡ:14

ΚΑΤΑ :-

ΛΕΥΚΟ:5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΥΠΕΡ:19

ΚΑΤΑ :1

ΛΕΥΚΟ:3

ΚΡΗΤΗ:

ΥΠΕΡ:12

ΚΑΤΑ :-

ΛΕΥΚΟ:-

ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΕΡ: 45

ΚΑΤΑ : 1

ΛΕΥΚΟ: 8

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υπέρ του ψηφίσματος

 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:

ΘΕΜΑ 2: Το Σώμα εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τις διαπραγματεύσεις και σχετικές αποφάσεις.

 

ΘΕΜΑ 3Α Ο ΣΕΚΑ να προσφύγει στο ΣτΕ για το οργανόγραμμα γενικώς

ΘΕΜΑ 3 Β Εξουσιοδοτεί το σώμα το ΔΣ να λάβει αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα

 

ΘΕΜΑ 6 Προώθηση μηνυμάτων, ανακοινώσεων κ.λπ.  από το κεντρικό mail του Συλλόγου (Διατηρείται ως έχει)

ΘΕΜΑ 7 Διατηρείται το ποσό των 24 ευρώ

ΘΕΜΑ 9 Κατά της πρότασης της ΔΑΣ

ΘΕΜΑ 10 Υπέρ του ψηφίσματος περί νέου συνδικαλιστικού νόμου και δίωξης συνδικαλιστή

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις