Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΕΚΑ, 27-06-21

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) που πραγματοποιήθηκε στις 27-06-21 με μεγάλη συμμετοχή των μελών του (με απαρτία πάνω από το 1/2 και ενώ απαιτείται απαρτία 1/3 των μελών του Συλλόγου), έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 

1) Για τον κίνδυνο απόσπασης αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης

 

Αμετακίνητα:

Δεν θα γίνουμε συνεργοί στο αρχαιολογικό τους έγκλημα!

 

Μπροστά στο ενδεχόμενο της εκκίνησης εργασιών τεμαχισμού και απόσπασης αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, με αίσθημα ευθύνης και συνείδηση της βαθύτερης ανθρωπιστικής αποστολής που καλείται να υπηρετεί κάθε αρχαιολόγος, παραμένει αμετακίνητος στη στάση που έχει χαράξει ήδη από το προηγούμενο έτος:

«Ως Σύλλογος θεωρούμε ότι, ενάντια στο ξερίζωμα της καρδιάς της βυζαντινής, κοσμικής Θεσσαλονίκης, στις συνειδήσεις των συναδέλφων μας θα μετρήσει η επιταγή της ίδιας της ουσίας της αρχαιολογικής αποστολής μας. 

Καλούμε τα μέλη μας, καλούμε όλους τους συναδέλφους αρχαιολόγους, να μην εργαστούν στην απόσπαση αρχαιοτήτων.

Καλούμε την τοπική κοινωνία, και τον ελληνικό λαό, να συμπαραταχθεί στον αγώνα και στο μέτωπο που ήδη έχει διαμορφωθεί, ενάντια στον τεμαχισμό της ιστορίας μας».

Αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα της τύχης των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου έχει αποκτήσει μάλιστα κοινωνική διάσταση, ξεφεύγοντας από τα πιο στενά όρια της αυστηρής επιστημονικής συζήτησης, θεωρούμε ότι το στρατόπεδο του τεμαχισμού και της απόσπασης, το οποίο έχει στις τάξεις του τα κυβερνητικά fakenews και τα μέσα αναπαραγωγής αυτών, την αλυσίδα των εξωθεσμικών παρεμβάσεων της υπουργού, τις πιέσεις και τους εκβιασμούς των μεγαλοεργολάβων, δεν μπόρεσε όλους αυτούς τους μήνες να αναπτύξει το παραμικρό επιχείρημα για να υποστηρίξει, έστω για τα προσχήματα, την άποψή του. Αντιθέτως, η πρόταση μετατροπής τού μοναδικού και ανεπανάληπτου ευρήματος σε ένα σύνολο από αποσπώμενα και επανασυναρμολογούμενα κομμάτια, τυλίγει με ολέθριο κίνδυνο της αρχαιότητες, ενώ το μόνο βέβαιο είναι ότι η υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού, αντί της επιστημονικά, συνταγματικά και ηθικά επιβεβλημένης κατά χώραν διατήρησης, θα απαιτήσει περισσότερα χρήματα και περισσότερο χρόνο, σε βάρος της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης.

Ως Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επαναλάβουμε τη συμπαράταξή μας στο μέτωπο προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, διεκδικώντας παράλληλα την προάσπιση της επιστημονικής και ηθικής ακεραιότητάς μας. Είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το τίμημα της απόφασής μας, με επιπλέον ανεργία πάνω στην ανεργία μας, αλλά και εξτρά συκοφάντηση με δηλώσεις τύπου Καράογλου.

Κάποιοι από τους συναδέλφους μας που είναι τοποθετημένοι στα διάφορα μέτωπα του έργου ήδη δήλωσαν στους προϊσταμένους τους ότι δεν πρόκειται να προσφέρουν την εργασία τους για την υλοποίηση της απόσπασης. Κάποιοι άλλοι αρνήθηκαν εν γένει να δουλέψουν στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Χαιρετίζοντας την υπερήφανη στάση των συναδέλφων μας, η οποία τόσο λείπει -και άλλο τόσο είναι αναγκαία- στον χώρο του πραγματικού Πολιτισμού, στον χώρο της ουσιαστικής Επιστήμης, στον χώρο της αληθινής Εργασίας, καλούμε όλα τα μέλη μας να παραμείνουμε αμετακίνητοι στις πιέσεις, ακλόνητοι στις αποφάσεις τις οποίες συλλογικά έχουμε λάβει. Συνάδελφοι που τυχόν θα αποφασίσουν να εργαστούν για την απόσπαση, θα έχουν θέσει οι ίδιοι εαυτούς εκτός Συλλόγου, υπηρετώντας πολιτικές και σχεδιασμούς που δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες του ΣΕΚΑ.

 

Δεν ξεριζώνουμε την Ιστορία μας, υπηρετούμε τον Πολιτισμό, λογοδοτούμε στην Κοινωνία!

Συνεχίζουμε ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΑ: Καλούμε όλα τα μέλη μας, καλούμε όλους τους συναδέλφους αρχαιολόγους, καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό, να μη γίνουμε συνεργοί στο έγκλημα τεμαχισμού και απόσπασης των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου!

 

2) Για την προσπάθεια επανυπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και την πρόσφατη (24-06-21) πρόταση ΣΣΕ από την πλευρά του εργοδοτικού συνδέσμου

Το σώμα αποδέχτηκε την πρόσφατη πρόταση του εργοδοτικού συνδέσμου ως βάση υπογραφής νέας ΣΣΕ. Στο αρχείο (Α) που έχει σταλεί στα mail των μελών μας, παρουσιάζεται εικονοποιημένη σε πίνακα, η πρόταση ΣΣΕ που κατέθεσε ο ΣΑΤΕ. Ο πίνακας συνοδεύεται από το άρθρο που αφορά το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, καθώς και από λίγες επεξηγηματικές παρατηρήσεις. Από την πλευρά του Συλλόγου θα κατατεθεί προσπάθεια για κάθε δυνατή βελτίωση των όρων της πρότασης, και συνολικά εμπλουτισμό της σύμβασης σε όφελος της πλευράς των εργαζομένων, μέχρι και τη στιγμή της υπογραφής της.

Προσοχή: η νέα ΣΣΕ δεν έχει λάβει την τελική μορφή της, και προφανώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την τυπική υπογραφή της από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της υπογραφής της νέας ΣΣΕ ανάμεσα σε ΣΕΚΑ και ΣΑΤΕ, η οποία εκτιμούμε πως μπορεί να πραγματοποιηθεί στο προβλεπτό επόμενο χρονικό διάστημα, θα αποσταλεί στα μέλη μας συνοπτικό ιστορικό της προσπάθειας του Συλλόγου για επανυπογραφή ΣΣΕ, έπειτα από την πιο πρόσφατη υπογραφή ΣΣΕ στις 02-05-2009.

 

3) Για τις αμέσως επόμενες δράσεις/λειτουργίες του Συλλόγου

 

3α: Αναφορικά με τη διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και εκλογών

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που του δίνεται από τον νέο εργασιακό νόμο (παράταση θητείας όλων των Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων και Σωματείων μέχρι 31-10-21), και με παράμετρο την πρόθεση του Συλλόγου για ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής νέας ΣΣΕ, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και εκλογών του ΣΕΚΑ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

 

3β: Αναφορικά με την 1η Επιστημονική Συνάντηση ΣΕΚΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου 2021

Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα του Συλλόγου να διοργανώσει μία τέτοιου είδους συνάντηση, παρότι στο παρελθόν υπήρξαν ανάλογες σκέψεις και προτάσεις. Επιθυμία του ΣΕΚΑ είναι η συνάντηση αυτή να αποτελέσει αρχή για επόμενες επιστημονικές συναντήσεις και άλλες δράσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στα μέλη μας να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τις απόψεις τους.

Γιατί, όμως, θεωρούμε σημαντική μία τέτοια συνάντηση επιστημονικού περιεχομένου;  Και γιατί θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να στηριχθεί και να επαναληφθεί; Σίγουρα όχι για να πούμε ότι διοργανώσαμε άλλη μία εκδήλωση ή άλλο ένα συνέδριο ή ημερίδα. Τέτοια γίνονται πολλά, ιδιαίτερα στις μέρες μας, και η θεματολογία τους καλύπτει όλα σχεδόν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Ο βασικός λόγος συνδέεται με την πεποίθηση ότι οι διεκδικήσεις μας δεν πρέπει να εξαντλούνται στο να έχουμε μία εργασία για το βιοπορισμό μας. Γιατί εάν το πρόβλημα ήταν μόνο ο βιοπορισμός, οι λύσεις θα μπορούσαν να αναζητηθούν και σε άλλους κλάδους με όρους «κινητικότητας», «ευελιξίας» και παρόμοιους ευφημισμούς του κυρίαρχου κοινωνικο-οικονομικού δόγματος. Εξίσου σημαντική με την εργασιακή επισφάλεια είναι η αποξένωση που το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει στον συμβασιούχο αρχαιολόγο από το προϊόν της εργασίας του και το οποίο σχετίζεται με την επιστημονική έρευνα. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο το άτομο κρίνεται πρωτίστως από τη θεσμική θέση που κατέχει, είναι σχεδόν ακατόρθωτο να εισέλθουν στην επιστημονική συζήτηση και να αξιοποιηθούν οι πολύτιμες οπτικές των συμβασιούχων αρχαιολόγων.

Εκτιμούμε, ωστόσο, ότι οι συνάδελφοι, με την εμπειρία τους, τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, τις παραστάσεις που έχουν αποκομίσει κατά την περιπλάνησή τους από τόπο σε τόπο, αν θέλετε ακόμα και με την αιρετική ματιά που τους επιτρέπει ο εκτοπισμός τους, αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για την προώθηση του αρχαιολογικού έργου στην Ελλάδα. Στόχος, λοιπόν, είναι να δοθεί βήμα στους συμβασιούχους αρχαιολόγους, ώστε να παρουσιάσουν τις οπτικές τους, να προβάλουν τον επιστημονικό τους λόγο και να εκφράσουν τις ιδέες τους.  

Ανεξάρτητα από αυτή τη συνάντηση, όμως, το σημαντικό είναι να ενεργοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και να  γίνουν από τα μέλη μας προτάσεις για αντίστοιχες δράσεις που μπορούν να προάγουν τον επιστημονικό ρόλο του Συλλόγου. Πρέπει ο Σύλλογος, εκτός από το να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα των μελών του, να τους παρέχει βήμα για να επικοινωνήσουν την επιστημονική τους γνώση και να υλοποιήσουν τις όποιες ιδέες τους για δράσεις (πχ. ερευνητικές, εκπαιδευτικές) και συνεργασίες.

Η εργασιακή επισφάλεια απομονώνει, διασπά, εξατομικεύει, από-κινητοποιεί. Ας βρούμε τρόπους, παράλληλα με τις διεκδικήσεις μας για μόνιμη και σταθερή εργασία, να ενισχύσουμε τα αισθήματα στήριξης και συνεργασίας, και να δώσουμε στα μέλη μας κίνητρα συμμετοχής.

 

3γ: Αναφορικά με τη λειτουργία του Συλλόγου και την οικονομική συνέπεια των μελών του ΣΕΚΑ

Από την πλευρά του Συλλόγου θα δοθεί για ένα 3μηνο η δυνατότητα σε συναδέλφους που οφείλουν συνδρομές δύο (2) ή και περισσότερων ετών, να τακτοποιηθούν οικονομικά με το συνολικό ποσό των πενήντα (50) ευρώ, και να επανενεργοποιήσουν την τυπική ιδιότητα του μέλους.

Στο εξής, ατομικά αιτήματα εγγεγραμμένων μελών ΔΕΝ θα εξυπηρετούνται, αν οι συνάδελφοι που αιτούνται την οποιαδήποτε διεκπεραίωση δεν έχουν προηγουμένως τακτοποιήσει τις οφειλές τους.

Θυμίζουμε ότι η συνέπεια των μελών στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής αποτελεί ρητή πρόνοια του καταστατικού.

 

4) Σχετικά με τον νέο νόμο ΑΣΕΠ (Ν.4765/2021-Τεύχος A΄ 6/15.01.2021), και τον τρόπο επιλογής ΙΔΟΧ και μόνιμου προσωπικού στο ΥΠΠΟΑ

Σημειώνουμε ότι από ήδη έχουν πραγματοποιηθεί καταγγελίες από Ομοσπονδίες (πχ. ΠΟΕΙΔΔ) και Ενώσεις (πχ. Ένωση Εκτάκτων ΥΠΠΟ Βορείου Ελλάδος) για τον νέο τρόπο πρόσληψης.

Από την πλευρά του ΣΕΚΑ καταρχάς καταρτίστηκε ο πίνακας που ακολουθεί, ο οποίος περιγράφει τις αλλαγές στις προκηρύξεις και στον τρόπο πρόσληψης του ΙΔΟΧ προσωπικού. Στα mail των μελών μας έχει σταλεί επίσης (αρχείο Β) το νέο υπόδειγμα προκηρύξεων της ΕΔΕΠΟΛ (επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Πολιτισμού).

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει από τον ΣΕΚΑ αναλυτικότερη τοποθέτηση εν γένει επί της αλλαγής του τρόπου επιλογής προσωπικού, και επί των συνεπειών αυτής.

1.  2.

 

Κατηγορίες: Ο Σύλλογος

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ο Σύλλογος