Ανοιχτή επιστολή ΣΕΚΑ

ενάντια στην απαίτηση ειδίκευσης στις προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ

 

 

Από τις αρχές του 2018 έχει καταγραφεί μια σημαντική αύξηση του αριθμού των προκηρύξεων του ΥΠΠΟΑ συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες θέτουν σε βάρος των συναδέλφων που θα θελήσουν να διεκδικήσουν εργασία ως προαπαιτούμενη την ειδίκευση σε κάποιον τομέα της αρχαιολογικής γνώσης.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις προκηρύξεις των ΕΦΑ

Πέλλας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/88521/60379/779 της 01/03/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία),

Χαλκιδικής-Αγίου Όρους (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΧΑΓΟΡ/245138/175512/2446 της 24/05/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στη Βυζαντινή Αρχαιολογία),

Ρεθύμνου (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΡΕΘ/Τ∆ΟΥ/279496/200287/3151/367 της 12/06/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην Προϊστορική Αρχαιολογία),

Καρδίτσας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/Τ∆ΟΥ/296088/212367/2058/895 της 20/06/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία),

Βοιωτίας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/311214/223328/2964 της 27/06/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στη Βυζαντινή-Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία),

Αιτωλοακαρνανίας-Λευκάδας (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ//ΕΦΑΑΙΤ/320230/229802/3191 της 03/07/2018 με απαίτηση ειδίκευσης στην οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων και μουσειακών συλλογών).

 

Ο Σύλλογός μας κατήγγειλε τις προκηρύξεις αυτές, οι οποίες θέτουν αυτομάτως εκτός δυνατότητας εργασίας όλους τους συναδέλφους που δεν έχουν τις απαιτούμενες ειδικεύσεις, ζήτησε την ανακοινοποίησή τους στο ορθόν, ενώ έχει επιφυλαχθεί να μεταφέρει την καταγγελία στον επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε περίπτωση μη ανακοινοποίησης επί το ορθόν.

Με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, ο ΣΕΚΑ έχει τοποθετηθεί κατηγορηματικά και στο παρελθόν ενάντια στην απαίτηση ειδίκευσης στις προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ για συμβάσεις αρχαιολόγων ΙΔΟΧ, κωδικοποιώντας μια επιχειρηματολογία:

 

Πρώτον, επειδή δεν δίνεται η ευκαιρία σε νέους αρχαιολόγους, άνευ ειδίκευσης, να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία.

Δεύτερον, επειδή δεν δίνεται η δυνατότητα, ακόμα και σε αρχαιολόγους με εργασιακή εμπειρία ή/και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σε εξειδικευμένο πεδίο, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε τομέα πέραν της εμπειρίας/ειδίκευσής τους.

Τρίτον, επειδή αίρεται η εμπειρική διαπίστωση ότι στην πλειονότητα των ανασκαφών δε συναντάται μία μόνο ιστορική περίοδος αλλά πολλές.

Τέταρτον, επειδή τίθεται υπό αμφισβήτηση η καθολικότητα και ενιαιότητα της ανασκαφικής μεθοδολογίας.

Πέμπτον, διότι εισάγεται η λογική της διάσπασης της συνοχής της αρχαιολογικής επιστήμης ως ενιαίας και της κατάτμησής της σε ανά ιστορικές περιόδους τομείς.

 

Στη συγκυρία, είναι ανάγκη να επανέλθουμε στο πρόβλημα, επισημαίνοντας με έμφαση ότι:

 

1. Η απαίτηση ειδίκευσης πρακτικώς ισοδυναμεί με πρόθεση του ΥΠΠΟΑ να ακυρώσει το πτυχίο αρχαιολογίας, καθώς και το καθολικό αίτημα του κλάδου μας που συμπυκνώνεται αποφθεγματικά σε μια φράση: “μοναδική προϋπόθεση εργασίας μας, το πτυχίο μας”.

 

2. Η εν πολλοίς συμβατική διάκριση των μονίμων και ΙΔΑΧ συναδέλφων μας σε ειδικότητες (πχ. ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορικών-Κλασικών ή ΠΕ Αρχαιολόγων Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών), πόσο μάλλον περαιτέρω διαίρεση (πχ. ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορικών, ΠΕ Αρχαιολόγων Κλασικών, κ.ο.κ.) ΔΕΝ έχει πεδίο της τους ΙΔΟΧ αρχαιολόγους. Το ίδιο το Οργανόγραμμα 2018 ΔΕΝ διαιρεί την ενιαία ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγος των συμβασιούχων αρχαιολόγων, και μόνον αυθαίρετος, όσο και παράτυπος είναι ο τεμαχισμός της ειδικότητας από το ΥΠΠΟΑ και τις ΕΦΑ.

Σύμφωνα εξάλλου και με την προτροπή του ίδιου του υφυπουργού, κ. Στρατή, προς την αντιπροσωπεία του ΣΕΚΑ στη συνάντηση της 16-05-18, το ΥΠΠΟΑ, η ΓΔΑΠΚ και οι ΕΦΑ θα πρέπει να θεωρούν δεδομένες τις ενστάσεις μας (και) στις προκηρύξεις, όταν κι αυτό ακόμη το Οργανόγραμμα καταπατάται σε βάρος μας.

 

3. Με δεδομένο ότι η εξειδίκευση πιστοποιείται είτε με σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (συνεπώς το ΥΠΠΟΑ, με τις νέου τύπου προκηρύξεις τους, πρακτικώς υποχρεώνουν τους αρχαιολόγους σε μεταπτυχιακές σπουδές), είτε με εργασιακή προϋπηρεσία-εμπειρία πολλών μηνών (σε περιόδους εκτεταμένης ανεργίας), ουσιαστικά το κριτήριο της ειδίκευσης μετατρέπεται στο “επιστημονικό άλλοθι” της πολιτείας, να ρίχνει τις ευθύνες της ανεργίας στο έκτακτο προσωπικό, αντί να τις αναλαμβάνει η ίδια, ανοίγοντας θέσεις εργασίας για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες του Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Από μια πιο καθαρή πολιτική σκοπιά, η απαίτηση της ειδίκευσης -από μια πολιτεία που βγάζει στο σφυρί τόπους ιστορικής αξίας (βλ. Θερμοπύλες) και τόπους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (βλ. Ελληνικό)- δεν είναι τίποτα περισσότερο από υποκρισία.

 

4. Απαντώντας (ομολογουμένως πολύ επιφανειακά) στις ενστάσεις μας, οι ΕΦΑ υποστήριξαν ότι προχώρησαν στις συγκεκριμένες προκηρύξεις με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΔΑΠΚ (οπότε εδώ πρέπει να αναλάβει και η Γενική Διεύθυνση τις ευθύνες της), ενώ θεώρησαν σκόπιμο να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της παρατυπίας τους -όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς- με το σκεπτικό ότι …την παρατυπία αυτή την διαπράττουν κι άλλες Εφορείες (!).

 

5. Αλήθεια, και για να στερήσουμε κι αυτό το τελευταίο -έστω καλοπροαίρετο- επιχείρημα των ΕΦΑ που δηλώνουν ότι βγάζουν προκήρυξη π.χ. με απαίτηση ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία διότι έχουν ενδιαφέρον στη βαθιά επιστημονική μελέτη της “ελληνιστικής κεραμικής στην τάδε περιοχή” (αναφερόμαστε σε πραγματικό παράδειγμα), πόσο άραγε εξυπηρετούνται από έναν συμβασιούχο αρχαιολόγο με (το τυπικώς κατάλληλο γι’ αυτές) μεταπτυχιακό στη μελέτη “Ιερών της Γεωμετρικής περιόδου στη δείνα περιοχή”, ή με μεταπτυχιακό στη “Ρωμαϊκή γλυπτική” σε άλλη, μέσα σ’ όλα, περιοχή;

 

Ας γνωρίζουν οι ΕΦΑ και η ηγεσία του ΥΠΠΟΑ ότι με τις προκηρύξεις που απαιτούν ειδίκευση

α) όχι μόνο δεν κατορθώνουν, καταφανώς, αυτό που διατείνονται ότι ειλικρινώς επιδιώκουν

β) όχι μόνο δίνουν (δικαιολογημένα) πεδίο για σχολιασμούς ως προς τα πραγματικά κίνητρά τους

γ) όχι μόνο έρχονται αντίθετες στο ομόθυμο αίτημα ενός κλάδου, να μην είναι προαπαιτούμενη, αλλά μοριοδοτούμενη, η ειδίκευση στις προκηρύξεις (σημειωτέον: πρόκειται για το αίτημα ενός κλάδου ο οποίος βρίθει συναδέλφων με μετα-πτυχιακούς τίτλους σπουδών)

δ) όχι μόνο γίνονται φορείς αδικίας, διακρίσεων και αποκλεισμών, σε βάρος συναδέλφων τους,

αλλά και

ε) δίνουν “εκ των έσω” χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα των εκτάκτων αρχαιολόγων.

 

Καλούμε το ΥΠΠΟΑ να σταματήσει τώρα τη σύνταξη και έκδοση προκηρύξεων με προαπαιτούμενο προσόν την ειδίκευση

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις