O Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων με αφορμή το υπόμνημα των 53 συμβασιούχων αρχαιολόγων αυτεπιστασίας στο ΥΠΟΕΡΓΟ 1, εκφράζει την αμέριστη στήριξή του προς τους συναδέλφους που εργάζονται στο έργο της ψηφιοποίησης της ΔΔΕΑΜ και υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στη δουλειά, διεκδικώντας εν προκειμένω τη συνέχιση της εργασίας τους.

Ο Σ.ΕΚ.Α. βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των συναδέλφων – εκτάκτων αρχαιολόγων, που εργάζονται στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες για την υπόθεση της καταγραφής κινητών μνημείων.

Όλοι οι συνάδελφοι, που μέχρι τώρα έχουν εργαστεί υπό καθεστώς πίεσης, αγωνίας και εργασιακής ομηρίας με συμβάσεις ενός ή δύο -το πολύ- μηνών, πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους και ανεμπόδιστοι να συνεχίσουν να εργάζονται στο αντικείμενό τους.

Το υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, προστατεύοντας τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό καθώς και τις αρχαιότητες.

Συνάδελφοι,

Μέσα από τον Σύλλογο να διεκδικήσουμε από κοινού το δικαίωμά μας στη μόνιμη και σταθερή εργασία, ενάντια στην ομηρία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Κόντρα στην πολιτική των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης αλλά και της ΕΕ, που, με όχημα τα ΕΣΠΑ, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, εργολαβοποιούν τον Πολιτισμό και επιτίθενται στη μόνιμη και σταθερή δουλειά και συνεπώς στις ζωές μας.

Απαιτούμε: 

 • Να μην υπάρξει καμία απόλυση συναδέλφου στην ΔΔΕΑΜ.
 • Να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο ψηφιοποίησης.
 • Επαρκή κονδύλια για τον Πολιτισμό, να προστατευθούν τα αρχαία μνημεία και οι εργαζόμενοι σε αυτόν.

·      Όχι στην εργασιακή ομηρία, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους με μαζικές προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων στο ΥΠΠΟΑ.

 

Ακολουθεί το υπόμνημα των εργαζομένων συμβασιούχων στη ΔΔΕΑΜ

 

ΠΡΟΣ:

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1) Γραφείο Υπουργού κ. Λ. Κονιόρδου, υπ’ όψιν κ. Ευ. Πολίτη

2) Γραφείο Γενικής Γραμματέως κας. Μ. Βλαζάκη

3) Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, υπ’ όψιν κας. Β. Παπαγεωργίου

Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1) Γραφείο Υπουργού κ. Δ. Παπαδημητρίου

2) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Α. Χαρίτση, υπ’ όψιν κ. Δ. Παπαδημητρίου

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

            Με το παρόν υπόμνημα θα θέλαμε να επανέλθουμε στο θέμα της αναγκαιότητας συνέχισης και ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» του  ΕΡΓΟΥ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» ενταγμένου στο  Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» με κωδικό MIS 376476.

            Με το έργο της ψηφιοποίησης επιτελείται η καταγραφή, η φωτογράφηση, η τεκμηρίωση, η προβολή και η ανάρτηση των πολιτιστικών αγαθών από όλη την ελληνική επικράτεια σε μια εύχρηστη βάση δεδομένων, προσβάσιμη από επιστήμονες αλλά και το ευρύ κοινό και τελικά επιτυγχάνεται η διάχυση της γνώσης, ύψιστο αγαθό κάθε προηγμένης κοινωνίας.

Ως έκτακτοι αρχαιολόγοι σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού σε πανελλαδική κλίμακα, με αίσθημα ευθύνης και επιστημονική ακεραιότητα ανταποκριθήκαμε στο απαιτητικό έργο της καταγραφής χιλιάδων ακατάγραφων, αδημοσίευτων, και στις περισσότερες περιπτώσεις αγνώστων μέχρι σήμερα, κινητών μνημείων της αρχαίας κληρονομιάς μας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η απασχόλησή μας στο παρόν πρόγραμμα τα τελευταία δύο χρόνια μάς έχει δώσει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ότι στο σχεδιασμό του Υποέργου 1 είχε τεθεί ένας ελάχιστος στόχος ψηφιοποίησης ακατάγραφου υλικού, σε σχέση με τις τεράστιες ανάγκες των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων και Μουσείων. Όπως διαπιστώθηκε κατά την πορεία του έργου, οι ανάγκες καταγραφής των μνημείων είναι κατά πολύ μεγαλύτερες και πληθώρα ευρημάτων παραμένουν ακατάγραφα είτε στις αποθήκες της χώρας είτε σε υπαίθριους χώρους ή ναούς εκτεθειμένα σε κινδύνους (π.χ. κλοπή, φθορά, φυσικές και περιβαλλοντικές καταστροφές).

Η τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου με αύξηση του προς ψηφιοποίηση υλικού τον Ιούλιο, παρότι ανέδειξε την άμεση ανάγκη για καταγραφή αυτού ακριβώς του ακατάγραφου υλικού, συμπεριέλαβε έναν μικρό πάλι αριθμό κινητών μνημείων λόγω της επισφαλούς συνέχισης του έργου με τη λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007- 2013.

Από το Νοέμβριο του 2015 αν και εργαζόμαστε υπό επισφαλείς εργασιακές συνθήκες με μηνιαίες (10) και ελάχιστες δίμηνες (3) συμβάσεις ανταποκρινόμαστε με πλήρη ευσυνειδησία στις εργασιακές μας υποχρεώσεις πραγματοποιώντας παράλληλα εργασίες για το προς καταγραφή υλικό από τον ανάδοχο (Υποέργο 2).

Από τον Οκτώβριο του 2016 έχει ξεκινήσει το Υποέργο 2 (εργασίες Αναδόχου) σε ορισμένες από τις συνεργαζόμενες περιφέρειες και στη συνέχεια στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας, ώστε σήμερα πλέον (Ιανουάριος του 2017) οι εργασίες του Υποέργου 2 να έχουν αποκτήσει ικανοποιητικό ρυθμό προόδου και να προχωρούν απρόσκοπτα με τις καταγραφές των ήδη καταγεγραμμένων κινητών μνημείων. Το υλικό αυτό προετοιμάσαμε το προηγούμενο διάστημα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο προς ψηφιοποίηση. Προσπερνώντας τους εργασιακούς σκοπέλους φροντίζουμε έκτοτε τη συνεχή ροή παροχής υλικού προς τους αρχαιολόγους του αναδόχου, καθώς και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής φωτογράφησης, συνεπικουρώντας έτσι στο δύσκολο έργο των «συνδέσμων» του έργου (μονίμων και αορίστου χρόνου αρχαιολόγων Μουσείων και Εφορειών Αρχαιοτήτων), που είναι ήδη επιφορτισμένοι με τις πάγιες υποχρεώσεις τους.

Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε απαραίτητη τη συνέχιση του έργου και ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ και αιτούμαστε:

           

– Τη δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου με αύξηση του αριθμού των προς καταγραφή μνημείων του Υποέργου 1- “Συντονισμός εργασιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης ακατάγραφων κινητών μνημείων”.

– Την εξασφάλιση κονδυλίων που θα επιτρέψει τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας (66) και την παραμονή των αρχαιολόγων της κεντρικής ομάδας συντονισμού, των αρχαιολόγων της αυτεπιστασίας που απασχολούνται ανά την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένων των ακριτικών περιοχών), αλλά και των επιστημόνων που απασχολούνται στην συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του ενδιάμεσου δικτυακού συστήματος καταγραφών. Οι τωρινοί εργαζόμενοι έχουν επιμορφωθεί και έχουν αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων, γεγονός που αποδεικνύεται από την επιτυχή πρόοδο των μέχρι σήμερα εργασιών και την ευόδωση των αρχικών στόχων.

– Tην κάλυψη των κενών θέσεων στις κατά τόπους Eφορείες που προέκυψαν είτε λόγω της ανακήρυξης των προκηρύξεων σε άγονων είτε λόγω παραιτήσεων.

– Tην εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του έργου και τη διατήρηση της αυτεπιστασίας εκτέλεσης του έργου. Η παρουσία μας ως επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και αυξημένης εμπειρίας εγγυάται την ποιότητα της εργασίας και τη δημόσια ασφάλεια και προστασία του αρχαιολογικού υλικού. Εξάλλου, η εκτέλεση όλων των αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, εκτός από την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης επιστημονικής εργασίας συνιστά συμμόρφωση με τον αρχαιολογικό νόμο και αποτελεί εγγύηση της απασχόλησης του επιστημονικού προσωπικού με αξιοπρεπείς κοινωνικούς εργασιακούς όρους.

– Την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων του έργου για την πορεία του στην παρούσα φάση, καθώς και τη διευθέτηση όλων των μισθολογικών προβλημάτων που διαπιστώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βρισκόμαστε σε δεινή θέση βιώνοντας το φόβο της ανεργίας και εργαζόμενοι για μία ακόμη φορά με μηνιαία σύμβαση και με αβέβαιο οικονομικό και γενικώς εργασιακό μέλλον.

            Προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Πολιτισμού γνωρίζοντας από τις τελευταίες ενέργειές του ότι έχει τη δυνατότητα να κινήσει τις εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην απρόσκοπτη συνέχιση της σημαντικής αυτής επιστημονικής εργασίας που προβάλλει την πολιτισμική μας κληρονομιά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι εργαζόμενοι της αυτεπιστασίας

 1. Ζαχαρίας Αλετράς – ΕΦΑ Ηρακλείου
 2. Κωνσταντίνα Αμοιρίδου – Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου
 3. Αικατερίνη Αμπραζόγουλα – Εφορεία Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
 4. Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου – ΕΦΑ Κοζάνης
 5. Δήμητρα Αντωνίου – ΕΦΑ Φθιώτιδας-Ευρυτανίας
 6. Αγγελική Ασημακοπούλου – ΕΦΑ Λάρισας
 7. Μαρία Ασλανίδου – ΕΦΑ Λέσβου
 8. Αντιγόνη Βαγενά – ΕΦΑ Ιωαννίνων
 9. Νικόλαος Βασιλικούδης – ΕΦΑ Σερρών
 10. Ρίτα Βλαΐδη – ΕΦΑ Μαγνησίας
 11. Γαρυφαλλιά Βουζάρα, ΕΦΑ Εύβοιας
 12. Πορτοκαλένια Βρατσάλη – ΕΦΑ Δωδεκανήσου
 13. Πετρούλα Δάρα – ΕΦΑ Κορινθίας
 14. Σωτηρία Δημοπούλου – ΕΦΑ Φωκίδας
 15. Γιώργος Εκατοδράμης – Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου
 16. Αλίκη Θεοχάρη – Επιγραφικό Μουσείο
 17. Αικατερίνη Κανελλοπούλου – ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας
 18. Μαρία Καραγιαννιώτη – ΕΦΑ Ζακύνθου
 19. Όλγα Κατσαβέλη – ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης
 20. Θεόδωρος Κουρεμπάνας – Νομισματικό Μουσείο
 21. Αναστασία Κουτσουδάκη – ΕΦΑ Εναλίων
 22. Αθηνά Κραβαρίτη – ΕΦΑΦΕ Λαμίας
 23. Δήμητρα (Μιμίκα) Κρίγκα – Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 24. Παρασκευή Λεβεντέλη – ΕΦΑ Γρεβενών
 25. Στέφανος Λιγκοβανλής- Ομάδα Κεντρικού Συντονισμού ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ
 26. Κωνσταντίνα Λύρα – ΕΦΑ Ιωαννίνων
 27. Κυριακή Μαυροματάκη – ΕΦΑ Δωδεκανήσου
 28. Αφροδίτη Μεϊμάρη – ΕΦ.Α. Ηλείας
 29. Ελένη Μητσοπούλου – ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
 30. Ελένη Μίχου – ΕΦΑ Ιωαννίνων
 31. Γεώργιος Μοστράτος- Ομάδα Κεντρικού Συντονισμού ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ
 32. Χρυσούλα Μπελέκου – Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
 33. Βασιλική Μπούρα – ΕΦΑ Χίου
 34. Βενετία Νιάρχου – ΕΦΑ Πειραιά
 35. Λητώ Νικολαΐδη ΕΦΑ Καρδίτσας
 36. Μαργαρίτα Νικολακάκη – Κέντρου – ΕΦΑ Αργολίδας
 37. Μαρία Ντόουσον- ΕΦΑ Βοιωτίας
 38. Μαρία Πανάγου – ΕΦΑ Λάρισας
 39. Λαμπρινή Παπαγγελοπούλου – ΕΦΑ Αχαΐας
 40. Χριστίνα Παπαδάκη – ΕΦΑ Ηρακλείου
 41. Δώρα Περράκη – ΕΦΑ Χανίω
 42. Ιωάννης Πορφυρόπουλος-ΕΦΑ Μεσσηνίας
 43. Αθηνά Πούλου – ΕΦΑ Αχαΐας
 44. Χρυσούλα Σαββίδου – ΜΕΛΤ – ΒΧΜ
 45. Νεκτάριος Σκάγκος – ΕΦΑ Λακωνίας
 46. Χρήστος Σπανοδήμος- ΕΦΑ Θεσπρωτίας
 47. Ιωάννα Σπηλιωτακοπούλου- Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας
 48. Μαρία Σταύρου – ΕΦΑ Αθηνών
 49. Ευφροσύνη Τζανετάτου – ΕΦΑ Κεφαλονιάς
 50. Ανναρέτα Τουλουμτζίδου – Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 51. Χριστίνα Τσάμη – ΕΦΑ Καστοριάς
 52. Ελένη Τσιμπίδα – ΕΦΑ Τρικάλων
 53. Δέσποινα Χαμχαλέ – ΕΦΑ Λέσβου
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Διαδώστε το

Τελευταίες ανακοινώσεις

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία: Ανακοινώσεις