Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Δικαιολογητικά

- Ανανέωση συνδρομής μέλους

Για την ανανέωση της συνδρομής καταθέστε μόνο την ετήσια συνδρομή 24€ στον λογαριασμό του Συλλόγου και στείλτε την απόδειξη κατάθεσης στοfax: 2103816584 ή σκαναρισμένα στο mail: sekarchaeologists@gmail.com

μαζί με την παρακάτω αίτηση:

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.)

Τ.Θ. 30084

Τ.Κ. 10033,

ΑΘΗΝΑ

Τηλ/Fax: 2103816584

Τηλ. 6977509501

Web site: www.seka.net.gr

mail:

 

ΟΝΟΜΑ: ................................

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου στο Σύλλογό. Συνημμένα καταθέτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αντίγραφο κατάθεσης συνδρομής.

Επίσης, καταθέτω το ποσό της ετήσιας συνδρομής μου (24€), στον κάτωθι λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Α.:

Alpha Bank 204.00.2002.000915

IBAN: GR79 0140 2040 2040 0200 2000 915

(όνομα: Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων)

(Σημείωση: στην αιτιολογία να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη).

.

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τη βεβαίωση εγγραφής και ταμιακής ενημερότητας

.

- στο FAX:................................

(για άμεση αποστολή)

- ή στη διεύθυνση:

.

.

(Σημείωση: η ταχυδρομική αποστολή καθυστερεί και κάποιες φορές οι επιστολές χάνονται)

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

.............................

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ............................

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: .........................

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ........................

.............................................

 

Τ.Κ.:....................................

 

ΠΟΛΗ : ..................................

Αρ. Μητρώου ΙΚΑ: .....................

Αρ. Αστ. Ταυτ.: ........................

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: .............................

FAX: ......................................

E-mail: ...............................................

(Σας παρακαλούμε να ενημερώνετε τον Σ.ΕΚ.Α. για τυχόν αλλαγές του e-mail σας)

Εργασία:

Έργο: ......................................

Ανάδοχος έργου (εργολάβος):

.

..................................................

Κύριος έργου:..............................

Διεύθυνση-περιοχή (για δίκτυα) έργου:

.

..................................................

.

Ημερομηνία.............................

 

 

Συνημμένα: Αίτηση ανανέωσης συνδρομής (pdf)


 

Για την εγγραφή σας στο σωματείο στείλτε τα δικαιολογητικά μαζί με την απόδειξη κατάθεσης στοfax: 2103816584 ή σκαναρισμένα στο mail: sekarchaeologists@gmail.comμαζί με την παρακάτω αίτηση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.)

Τ.Θ. 30084

Τ.Κ. 10033,

ΑΘΗΝΑ

Τηλ/Fax: 2103816584

Τηλ. 6977509501

Web site: www.seka.net.gr

mail:

 

ΟΝΟΜΑ: ................................

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου στο Σύλλογό.

Συνημμένα καταθέτω:

- Αντίγραφο Πτυχίου
- Βιογραφικό Σημείωμα
- Αντίγραφο κατάθεσης εγγραφής και συνδρομής.

Επίσης, καταθέτω το ποσό της εγγραφής (6€) και της ετήσιας συνδρομής μου (24€), σύνολο 30€, στον κάτωθι λογαριασμό του Σ.ΕΚ.Α.:

Alpha Bank 204.00.2002.000915

IBAN: GR79 0140 2040 2040 0200 2000 915

(όνομα: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ)

(Σημείωση: - Στην αιτιολογία να αναγράφεται μόνο το ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ του καταθέτη.
- Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω λογαριασμού τρίτου παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά.
- Μην χρεώνετε στον Σύλλογο τα έξοδα εντολής κατά την κατάθεση μέσω e-banking από άλλη τράπεζα (ΕΘΝΙΚΗ κ.α.).

.

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τη βεβαίωση εγγραφής και ταμιακής ενημερότητας

.

- στο FAX:................................

(για άμεση αποστολή)

- ή στη διεύθυνση:

- ή στη διεύθυνση mail:
..............................

.

.

(Σημείωση: η ταχυδρομική αποστολή καθυστερεί και κάποιες φορές οι επιστολές χάνονται)

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

.............................

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ............................

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: .........................

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ........................

.............................................

 

Τ.Κ.:....................................

 

ΠΟΛΗ : ..................................

Αρ. Μητρώου ΙΚΑ: .....................

Αρ. Αστ. Ταυτ.: ........................

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: .............................

FAX: ......................................

E-mail: ...............................................

(Σας παρακαλούμε να ενημερώνετε τον Σ.ΕΚ.Α. για τυχόν αλλαγές του e-mail σας)

Εργασία:

Έργο: ......................................

Ανάδοχος έργου (εργολάβος):

.

..................................................

Κύριος έργου:..............................

Διεύθυνση-περιοχή (για δίκτυα) έργου:

.

..................................................

.

Ημερομηνία.............................

 

 

Συνημμένα: Αίτηση εγγραφής μέλους (pdf)