Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 5 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 11 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 11 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 11 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Ανακοινώσεις

Για την ανάγκη της αρχαιολογικής εποπτείας σε ανασκαφές, εκσκαφές, αυτοψίες, και της εργασίας των αρχαιολόγων με αξιοπρεπείς όρους

 

Επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση μας (η οποία εξάλλου έχει κατατεθεί και με πρόσφατα έγγραφά μας προς το ΥΠΠΟΑ και τις ΕΦΑ) και με αφορμή νέες καταγγελίες που πιστοποιούν ότι μια σειρά σχετικών προβλημάτων δεν έχει αναιρεθεί, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) απευθυνόμενος σε όλους τους συμβασιούχους αλλά και τους μόνιμους συναδέλφους, διεκδικεί στην πράξη και επισημαίνει ξανά με έμφαση -αυτό που θα έπρεπε να θεωρείται- το αυτονόητο: την επιτακτική ανάγκη παρουσίας αρχαιολόγου σε κάθε ανασκαφή, εκσκαφή, αρχαιολογική αυτοψία. Να μην επιτρέπουν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων να υπάρχει σκάμμα χωρίς αρχαιολόγο, εργασία σκαπτικών μηχανημάτων χωρίς αρχαιολογική επίβλεψη, εργαζόμενος αρχαιολόγος χωρίς διασφαλισμένους αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

α) Πρωτίστως σε περιπτώσεις ιδιωτικών εταιρειών εγκατάστασης δικτύων κοινής ωφέλειας, ή αντιμετώπισης βλαβών, αλλά όχι μόνο, έχει παρατηρηθεί η πραγματοποίηση εργασιών με ανεπαρκή εκσκαφική επίβλεψη. Οι ΙΔΟΧ συνάδελφοι καλούνται συχνά από τους εργοδότες τους να παρακολουθήσουν πολλά μέτωπα, εκσκαφές οι οποίες ενίοτε έχουν μεγάλη χιλιομετρική απόσταση η μία από την άλλη, και εξοντωτικά καθημερινά προγράμματα εργασιών -αντικειμενικά αδύνατο να υλοποιηθούν χωρίς να υπάρξει θέμα ασφάλειας είτε για τις αρχαιότητες είτε για τους αρχαιολόγους. Ζητάμε από τις ΕΦΑ να μην υποκύπτουν στις πιέσεις των εργολάβων (οι οποίοι πάντοτε ζητούν τον μικρότερο δυνατό αριθμό εργαζομένων, και τη μέγιστη δυνατή εντατικοποίηση της εργασίας των τελευταίων) και να επιμένουν στην απαίτηση προσλήψεων με ικανό αριθμό προσωπικού. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για τους κινδύνους που γεννά τόσο για τις αρχαιότητες όσο και για τους ίδιους τους αρχαιολόγους, η εντατικοποίηση των όρων εργασίας μας.

β) Χωρίς να υποτιμούμε στο ελάχιστο τις ικανότητες και την εμπειρία πολλών ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, ή μονίμων συναδέλφων μας άλλων ειδικοτήτων (φύλακες, εργατοτεχνίτες, συντηρητές, κλπ.), καλούμε τους προϊσταμένους των Εφορειών Αρχαιοτήτων και τους μόνιμους/ΙΔΑΧ υπευθύνους περιοχών, αφενός να μην παραβιάσουν το εργασιακό πεδίο και τα εργασιακά δικαιώματα της ειδικότητας του αρχαιολόγου, αφετέρου να προστατεύσουν τις αρχαιότητες με την επιλογή, σε κάθε περίσταση, της κατάλληλης ειδικότητας: ο εντοπισμός, η αρχαιολογική αυτοψία ή επίβλεψη, η παρακολούθηση εκσκαφής, η διενέργεια ανασκαφής, η αρχαιολογική τεκμηρίωση και καταγραφή, είναι ο πυρήνας της εργασίας και της ευθύνης του αρχαιολόγου, και δεν θεωρούμε σε καμία περίπτωση θεμιτή όσο καλοπροαίρετα κι αν αυτή γίνεται, την υποκατάσταση της ειδικότητάς μας με οποιαδήποτε άλλη.

Διεκδικώντας το δικαίωμά μας να εργαστούμε στο αντικείμενό μας, επισημαίνουμε ταυτόχρονα ότι, όπου υπάρχει αρχαιολογική επίβλεψη, ο εντοπισμός αρχαιοτήτων πολλαπλασιάζεται. Δεν θέλουμε να υποχρεωνόμαστε σε καταγγελίες για ΕΦΑ οι οποίες τείνουν να καταργήσουν την επιλογή της ειδικότητας του αρχαιολόγου σε αρχαιολογικές αυτοψίες και επιβλέψεις.

γ) Αντικείμενο της εργασίας του αρχαιολόγου αποτελεί η προστασία και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας, η οποία δεν αποτελεί και δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται σαν αντικείμενο εργολαβίας. Η αρχαιολογική εργασία έχει επιστημονικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να παραδίδεται ως έργο και κατ’ αποκοπή. Οι αρχαιολόγοι δεν είναι εργολάβοι, αλλά εργάζονται ως μισθωτοί υπάλληλοι με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με το ωράριο και τους κανονισμούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, πραγματοποιώντας την ίδια εργασία με το μόνιμο προσωπικό της. Προσλαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, από την οποία και εποπτεύονται και στην οποία αναφέρονται, όπως ορίζει η νομοθεσία, η οποία και καταστρατηγείται με τη σύναψη συμβάσεων έργου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν3028/2002 «για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία», και επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν4072/2012 «Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του Έργου έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και προσλαμβάνεται από αυτόν». Μάλιστα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 493/2006 του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουςρητά εξαιρούνται οι αρχαιολόγοι από τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης έργου (συνημμένο). Το αίτημα για εργασία με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί παράβαση του Αστικού Κώδικα, όπου στο άρθρο 648 δίδεται η έννοια της Σύμβασης εργασίας και στο άρθρο 681 η έννοια της σύμβασης έργου.

Ζητάμε από τις ΕΦΑ να γίνουν σύμμαχοί μας στην προάσπιση της εργασίας μας, και να μην επιτρέπουν με κανέναν τρόπο την υπόσκαψη της μορφής και των όρων της εργασίας μας, καθώς και απολαβών που προκύπτουν από αυτή.

Ζητάμε από τους συμβασιούχους αρχαιολόγους να μη δέχονται να εργαστούν με όρους κατώτερους από αυτό που έχουμε αποδεχτεί ως τυπικά σύννομο, δηλαδή τους όρους της αυτεπιστασίας ή της ΣΣΕ μας, ανάλογα με το αρχαιολογικό έργο.

δ) Πατώντας στο έδαφος της ανεργίας των αρχαιολόγων, οι κύριοι και οι ανάδοχοι των έργων (στα οποία απαιτείται η παρουσία αρχαιολόγων), όσο και οι εμπλεκόμενοι εργολάβοι, εμφανίζονται συχνά απρόθυμοι να συνεργαστούν με τους έκτακτους αρχαιολόγους, να συμφωνήσουν και να καταβάλουν τους προβλεπόμενους μισθούς, να διασφαλίσουν πλαίσιο και όρους εργασιών που θα προστατεύσει τις αρχαιότητες αλλά και τους εργαζομένους.

Μάλιστα, συνδιαλεγόμενοι με τις οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι εργολάβοι δεν διστάζουν να ζητήσουν από αυτές να υποδείξουν άλλους (πιο οικονομικούς) συμβασιούχους αρχαιολόγους, δηλαδή αρχαιολόγους που, υπό την πίεση της οικονομικής συγκυρίας, θα αποδεχτούν να εργαστούν με αμοιβή μικρότερη της νόμιμης. Οι εργολάβοι, δηλαδή, ζητούν τη συνεργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην παράκαμψη και αντικατάσταση των συναδέλφων εκείνων που αγωνίζονται να προστατέψουν το δικαίωμά τους στην αξιοπρεπή εργασία, και ταυτόχρονα τα συλλογικά δικαιώματα.Οι έκτακτοι αρχαιολόγοι δεν ζητούν κάτι περισσότερο από το νόμιμο, πολλοί εργολάβοι όμως, συγκαλυμμένα είτε ολοφάνερα, αμφισβητούν και επιχειρούν να παραβιάσουν τα δικαιώματα των εκτάκτων αρχαιολόγων. 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων καλεί τους προϊσταμένους των Εφορειών καθώς και τους αρχαιολόγους που είναι υπεύθυνοι αρχαιολογικών περιοχών, να στηρίξουν τους έκτακτους αρχαιολόγους στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις της εργασίας τους, καθώς και τις νόμιμες απολαβές τους, σύμφωνες με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εκτάκτων αρχαιολόγων ή τους όρους της αυτεπιστασίας, ανάλογα με το έργο.

493-2006, ΡΗΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf


Πανελλαδική 3ωρη Στάση Εργασίας ΣΕΚΑ

ενάντια στον νέο προϋπολογισμό λιτότητας

Πέμπτη, 16/12, 12:30-15:30

 

Με αφορμή την κατάθεση ενός ακόμη προϋπολογισμού λιτότητας, του Προϋπολογισμού για το έτος 2022, προσαρμόζοντας την αρχική του απόφαση σε συνάρτηση με κινητοποιήσεις που εξαγγέλθηκαν, ο ΣΕΚΑ προκηρύσσει για την  Πέμπτη, 16/12/21 πανελλαδική 3ωρη στάση εργασίας, από τις 12:30 μέχρι τις 15:30, ζητώντας αύξηση των κονδυλίων για τον Πολιτισμό, με έγκαιρη καταβολή των μισθοδοσιών σε όλα τα έργα του ΥΠΠΟΑ, κόντρα στην απραξία των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων, και στην συνένοχη σιωπή των «μεγάλων» συνδικαλιστικών παρατάξεων.

Σε μια περίοδο παγώματος των μισθοδοσιών στο ΥΠΠΟΑ εξαιτίας έλλειψης ρευστότητας (άδειες δεξαμενές ΠΔΕ, με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ βορά σε άλλες «προτεραιότητες» της πολιτείας, ανάμεσα στις οποίες η κάλυψη των απαιτήσεων των εργολάβων, και οι υπερ-χρεώσεις από τις καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών), λίγους μήνες μετά το θερινό πάγωμα μισθοδότησης πολλών ΙΔΟΧ εργαζομένων του Πολιτισμού (εξαιτίας ανεπαρκούς αριθμητικά προσωπικού στα λογιστήρια του ΥΠΠΟΑ!), επανέρχεται τώρα σε χριστουγεννιάτικο φόντο η υποτίμηση των εργαζομένων, με νέες καθυστερήσεις επί παλαιών καθυστερήσεων καταβολής δεδουλευμένων, και με υποσχέσεις για το ...2022.

 

Απαιτούμε:

Επαρκή κονδύλια για τον Πολιτισμό! Συνεπής καταβολή των μισθοδοσιών!

Να καταβληθούν τώρα όλα τα οφειλόμενα στο ΙΔΟΧ προσωπικό του ΥΠΠΟΑ!

Προτεραιότητα οι εργαζόμενοι, όχι οι εργολάβοι!

Να σταματήσει εδώ η συνεχής προσβολή της εργασίας, και η διαρκής υποτίμηση του ΙΔΟΧ προσωπικού στον τομέα του Πολιτισμού!

 

Σημείο συνάντησης για την κινητοποίηση στην Αθήνα: πλατεία Κλαυθμώνος, 13:00


ΥΠΠΟΑ: το μόνο υπουργείο που δανείζει τα δικά του για 25+25 χρόνια

και δανείζεται τα …δικά του για 4+4 χρόνια

 

Η κυβέρνηση και το ΥΠΠΟΑ, με εξουσία η οποία στην πραγματικότητα δεν τους έχει δοθεί ποτέ και από κανέναν, αποφάσιζαν τον Αύγουστο του 2019 να «δανειστούν»(!) για λογαριασμό της Ελλάδας, μια (λεηλατημένη από τους Γάλλους) μετόπη του Παρθενώνα, η οποία από το 1788 βρισκόταν στο Μουσείο του Λούβρου. Δεν βρίσκονται λοιπόν όλα τα διαρπαγμένα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο…

Από Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ με ημερομηνία 28/11/21 πληροφορούμαστε για νέα πρωτοβουλία του υπουργείου, αυτή τη φορά για να επαναφέρει θραύσμα (από τον λίθο VI) της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνα, που σήμερα βρίσκεται στο Παλέρμο της Ιταλίας. Και στην περίπτωση αυτή, το ΥΠΠΟΑ, φρόντιζε εξ αρχής να καταστήσει σαφές ότι η επιστροφή του θραύσματος δεν θα είναι μόνιμη, ούτε και θα αναγνωριστεί κάποια κυριότητα στην ελληνική πλευρά, αλλά, και πάλι, θα δανειστούμε τα δικά μας, και μάλιστα με ορίζοντα 4+4 χρόνων, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία. Επιπλέον «ως αντιδάνειο, η Ελλάδα θα διαθέσει στο Museo Archeologico Antonino Salinas, ακέφαλο αγαλμάτιο Αθηνάς, το οποίο στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από ένα πρωτογεωμετρικό αγγείο».

Ας σημειωθεί ότι και για το κυρίως λεηλατημένο κομμάτι των Γλυπτών του Παρθενώνα που εκτίθεται, ήδη από το 1817, στο Βρετανικό Μουσείο (18 εναέτια αγάλματα, 15 μετόπες, καθώς και περίπου 50 λίθοι της ζωφόρου που καλύπτουν συνολικό μήκος 75 μέτρων), η πρόσφατη προσέγγιση του Πρωθυπουργού επαναλαμβάνει το ίδιο σκεπτικό ενός πρακτικού δανεισμού μας ή ενός ταυτόχρονου δανείου: «Στο τέλος της ημέρας, η διαφωνία μας δεν περιορίζεται στην ιδιοκτησία ή τη νομιμότητα» και «Η Ελλάδα είναι έτοιμη από την πλευρά της να επιτρέψει να εκτεθούν στο Βρετανικό Μουσείο κάποια από τα πλέον εμβληματικά δημιουργήματα παγκοσμίως, έργα τέχνης, που ουδέποτε έχουν βρεθεί εκτός Ελλάδας».

Γίνεται σαφές, ακόμη και στα μάτια του πλέον καλοπροαίρετου, ότι το μόνο χειρότερο από την γενική απραξία και αδράνεια της ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ μπροστά στα μεγάλα προβλήματα του πολιτισμού, είναι …οι δράσεις του. Χρειάζεται να είναι κανείς καθηγητής νομικής για να κατανοήσει πως η αποδοχή μιας συμφωνίας δανεισμού αποτελεί αναγνώριση της κυριότητας εκείνου που δανείζει;

Θυμίζουμε ότι στο τέλος του 2020, το ΥΠΠΟΑ ψήφιζε τη δυνατότητα μακροχρόνιου (έως και 50 έτη!) δανεισμού ελληνικών αρχαιοτήτων σε Μουσεία και Συλλογές του εξωτερικού. Μάλιστα η αρχική νομοθετική πρόταση προέβλεπε δανεισμό διάρκειας ενός αιώνα(!).

Υλοποιώντας βέβαια κυβερνητικές κατευθύνσεις, το ΥΠΠΟΑ διεκδικεί σήμερα τον τίτλο του μοναδικού υπουργείου ευρωπαϊκής χώρας που ψηφίζει νόμο για να δανείζει ελληνικές αρχαιότητες για μισό αιώνα, την ίδια ώρα μάλιστα που συμφωνεί να «δανείζεται» υπό σφιχτούς όρους χρονικής διάρκειας, και προϋποθέσεις αντιδανείων, τις πλέον κλασικές και πλήρως αναγνωρισμένες και ταυτισμένες αρχαιότητες του τόπου.

Ζητάμε

Να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στον τόπο που δημιουργήθηκαν, στον τόπο από τον οποίο εκλάπηκαν!

Να αποκατασταθεί η αυθεντικότητα και η ενότητα του εμβληματικού συνόλου του γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα!

Δεν «δανειζόμαστε» τα δημιουργήματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς! Η επαναφορά τους είναι υποχρέωση, όχι παραχώρηση, της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας!

Να προστατέψουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά!

(με αφορμή την τύχη νεολιθικού κτηρίου στο Γυαλί Νισύρου)

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) εκφράζει την απογοήτευσή του για μια ακόμη απόφαση (επισυνάπτεται) του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου: στα τέλη Σεπτεμβρίου το ΚΑΣ, έπειτα από γνωμοδότηση της πλειοψηφίας του, ενέκρινε απόσπαση και μεταφορά νεολιθικού κτηρίου που βρίσκεται στο Γυαλί της Νισύρου.

Φαίνεται ότι από τα προϊστορικά κατάλοιπα των Δωδεκανήσων μέχρι τις βυζαντινές αρχαιότητες στη Βενιζέλου η μοίρα των αρχαιοτήτων είναι πλέον κοινή, και οι εργολαβίες των μεταφορών πλήττουν όλα τα μνημεία ανεξαρτήτως περιόδου, υποβάλλοντάς τα σε τεμαχισμό. Τώρα, και τα μνημεία της 4ης χιλιετίας π.Χ. 

H απόσπαση του νεολιθικού κτηρίου στο Γυαλί, του μόνου που έχει απομείνει από τη σημαντική νεολιθική εγκατάσταση της 4ης χιλιετίας π.Χ. στο κομβικής σημασίας αυτό νησί του Ανατολικού Αιγαίου, στους δρόμους που διακινούνταν ο οψιανός από τις Μικρασιατικές ακτές και ειδικότερα από τη χερσόνησο της Κνίδου στη Δωδεκάνησο και το κεντρικό Αιγαίο, με σκοπό μάλιστα και επίκληση στη «διάσωσή του», αποτελεί ένα ακόμη μη αναστρέψιμο έγκλημα σε βάρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η εικόνα και μόνον του κτηρίου (επισυνάπτεται), δείχνει ότι κάθε σκέψη για μεταφορά του ενέχει ολέθριους κινδύνους, ενώ αρκεί μία απλή επίσκεψη στον χώρο για να διαπιστώσει κανείς ότι, στη θέση που τώρα βρίσκεται, το κτήριο δεν κινδυνεύει.

Συνεπώς, μοναδικός λόγος για την απόσπαση (διάλυση) του μνημειακού αυτού συνόλου φαίνεται να απομένει η επέκταση γειτονικού λατομείου, η οποία αποτελεί εξάλλου και το ένα από τα δύο σκέλη του υποβληθέντος αιτήματος από τον δήμο Νισύρου. Η επέκταση θα φέρει στο φως προφανώς και άλλα «ενοχλητικά» προϊστορικά κατάλοιπα, τα οποία θα εμποδίσουν για μία ακόμη φορά την «ανάπτυξη»! 

Σημειώνεται ότι η θέση για την προτεινόμενη μεταφορά των διαλυμένων λίθων του εν λόγω νεολιθικού μνημείου στη θέση Κάστρο, συμπίπτει με άλλη αρχαία θέση  μεταγενέστερης περιόδου, επάνω στην οποία (και χωρίς να έχει προηγηθεί εκπόνηση μελέτης για τον τρόπο και κυρίως τη δυνατότητα ή μη απόσπασης/μεταφοράς του νεολιθικού κτηρίου), δρομολογείται η τοποθέτηση ενός μνημείου αρχαιότερης περιόδου! Με τον τρόπο αυτόν το ΚΑΣ πετυχαίνει να αλλοιώσει ταυτόχρονα την αυθεντικότητα όχι ενός, αλλά δύο μνημείων.

Αποδοκιμάζοντας την παγκόσμια αυτή πρωτοτυπία, η οποία πραγματοποιείται σε βάρος ενός τόπου που έχει την τύχη να κρατάει στα σπλάχνα του αρχαιότητες και κατάλοιπα από πολλές χρονικές περιόδους, από τα προϊστορικά μέχρι και τα νεότερα χρόνια, καταγγέλλουμε την απόφαση του ΚΑΣ καταρχάς στα σωματεία του Πολιτισμού, στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, στην τοπική κοινωνία της Νισύρου και των Δωδεκανήσων, αλλά και σε όλο τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί την πολιτιστική του κληρονομιά όλο και πιο συχνά να τεμαχίζεται, να αποσπάται, να εγκιβωτίζεται.

 

Φωτο κτηρίου  Απόφαση

Πλέον για τα αρχαία αποφασίζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

(με αφορμή τις εξελίξεις στο Καστέλλι Ηρακλείου)

 

Η απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΟΜΕ) της 27ης Οκτωβρίου (συνημμένο) που αφορά στην ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών κατασκευής του αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου, επαληθεύει όσα έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν ως Σύλλογος:

α) Ο αριθμός των αρχαιολόγων (και του λοιπού προσωπικού) δεν κρίνεται με βάση τις ανάγκες της ανασκαφής και των σημαντικών ευρημάτων. Δεν αποφασίζεται καν από το υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια ΕΦΑ Ηρακλείου. Το ΥΠΟΜΕ είναι εκείνο που αποφασίζει πόσοι θα προσληφθούν, μειώνοντας προκλητικά τον αριθμό των συμβασιούχων αρχαιολόγων προς πρόσληψη από 24 (που προβλέπονταν τον Μάιο του 2021, και μάλιστα για εργασία σε σκάμματα με 90 εργατοτεχνίτες) σε μόλις 14 (για εργασία σε σκάμματα με 100 εργατοτεχνίτες).

β) Με πρόχειρο τρόπο σε επίπεδο αιτιολόγησης της απόφασης, μεταξύ άλλων αναφέρεται ως τμήμα του «ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου προσλήψεων για έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.» τόσο ο περιορισμός «υπέρβασης 8μηνης απασχόλησης εντός διαστήματος 12 μηνών» όσο και ο περιορισμός «συνολικής απασχόλησης 24 μηνών». 

Είναι περιττό να αναφερθεί ότι ο 24μηνος περιορισμός έχει καταργηθεί από το 2012, ενώ στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, όταν θέλησε η ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, κατέστη δυνατή η παράκαμψη και του 8μηνου περιορισμού. Γιατί έχει ανάγκη το ΥΠΟΜΕ να παρουσιάσει τόσα προσκόμματα;

γ) Επιπλέον, η απόφαση του ΥΠΟΜΕ προδικάζει την αδυναμία της ΕΦΑ Ηρακλείου να πραγματοποιήσει προσλήψεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί («Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επαναπροκήρυξη νέων θέσεων εργασίας εκ μέρους της Εφορείας, είναι χρονοβόρες» ... «Παρά τη δέσμευση της ΕΦΑ Ηρακλείου να προχωρήσει τις ως άνω διαδικασίες το αμέσως επόμενο διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί το αρχαιολογικό έργο με ελάχιστο και ανειδίκευτο προσωπικό μέχρι και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων»). Δίκιο έχει το ΥΠΟΜΕ, απλώς ξεχνάει να σημειώσει ότι όταν στην προσφερόμενη εργασία η (συχνά δίμηνη) καθυστέρηση πληρωμών έχει γίνει μόνιμο καθεστώς, είναι εύλογο, τόσο οι εργατοτεχνίτες όσο και οι αρχαιολόγοι να προτιμήσουν να «πάνε για ελιές» παρά να είναι έρμαια της κακοπληρωσιάς και της αντεργατικής σύμπραξης των δύο υπουργείων.

δ) Πρόθεση του σκεπτικού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να «φουσκώσει» την αδυναμία του ΥΠΠΟΑ να προσλάβει προσωπικό με αυτεπιστασία, και τελικά να υποδείξει ως αναγκαία την πρόσληψη προσωπικού από την ανάδοχο ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η οποία βέβαια δεν θα βγει ζημιωμένη, καθώς όλες «οι σχετικές δαπάνες θα καταβληθούν απολογιστικά από την ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ προς την Εταιρεία
“Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Α.Ε.” για τον Κατασκευαστή ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατόπιν έγκρισης των μηνιαίων καταστάσεων απασχόλησης του προσωπικού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου»). Ας τοποθετηθεί τώρα μπροστά στο πρόβλημα το Γραφείο Μεγάλων Έργων, το οποίο, στο ερώτημα (πριν την έναρξη των εργασιών περίπου πριν 2-3 χρόνια) για το καθεστώς με το οποίο θα γίνουν οι εργασίες στο Καστέλλι, απαντούσε με κατηγορηματικό τρόπο: «Το συζητάτε; Μα φυσικά με αυτεπιστασία! Είναι μεγάλο δημόσιο έργο!».

Όχι, δεν είναι το ίδιο να εργάζονται οι αρχαιολόγοι και όλο το λοιπό προσωπικό με εργοδότη τους την ΕΦΑΗ ή την ΤΕΡΝΑ (ας σημειωθεί πως το ίδιο το ΥΠΠΟΑ δεν αναγνωρίζει μισθολογικά στις προκηρύξεις του την προϋπηρεσία των υποψηφίων του στα ιδιωτικά έργα). Η καταστρατήγηση της αυτεπιστασίας από την πλευρά των ΥΠΟΜΕ και ΥΠΠΟΑ έχει βασικούς ζημιωμένους τους εργαζόμενους και τις αρχαιότητες. Αν το ΥΠΟΜΕ αδιαφορεί ειδικά για τις τελευταίες, το ΥΠΠΟΑ είναι διπλά υπόλογο για την παραίτησή του και εγκατάλειψη της αποστολής του.

Έτσι λοιπόν, τα δύο υπουργεία μεθοδεύουν την άρση της αυτεπιστασίας ανασταίνοντας τον 24μηνο περιορισμό, και ρίχνοντας προειδοποιητικές βολές για τις ευθύνες που θα συνοδεύσουν τυχόν καθυστερήσεις (οι οποίες θα οδηγήσουν σε οικονομικές ποινές του δημoσίου υπέρ του αναδόχου), στη γραφειοκρατία και το (υποτιθέμενα) ανειδίκευτο προσωπικό. Με τους σχεδιασμούς τους, περίπου οι μισοί από τους νυν, πλέον ειδικευμένους αρχαιολόγους, θα χάσουν τη δουλειά τους, καθώς διαπιστώνεται ότι οι ανάγκες των αρχαιολογικών εργασιών είναι περίπου οι μισές από αυτές που διαπιστώνονταν πριν 5 μήνες…

Ο Σύλλογος Εκτάκτων αρχαιολόγων βρέθηκε την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο «συμφιλιωτικής διαδικασίας του ΟΜΕΔ», απέναντι στο ΥΠΠΟΑ (το οποίο κάλεσε σε στήριξή του το ΥΠΟΜΕ!) και την ΕΦΑΗ, για τις αντεργατικές πρακτικές που ήδη έχουν επιδείξει στο έργο κατασκευής του αεροδρομίου στο Καστέλλι. Δυστυχώς, από την πλευρά τους δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για ένα τέρμα στους αντεργατικούς σχεδιασμούς. Ως Σύλλογος, ζητώντας την ενεργοποίηση των μελών μας, θα εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια κόντρα στις πρακτικές και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από την αντεργατική συνεργασία ΥΠΠΟΑ-ΥΠΟΜΕ.

 

Ζητάμε

να σταματήσει η αντεργατική συνεργασία και πρακτικές των ΥΠΠΟΑ-ΥΠΟΜΕ!

όχι στην καταστρατήγηση και την πρακτική κατάργηση της αυτεπιστασίας!

να αρθούν οι αντεργατικοί χρονικοί περιορισμοί στην εργασία μας!

όχι άλλες απολύσεις εργαζομένων!

Το Πολυτεχνείο μεσ’ στους αγώνες ζει!

 

Εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, υπάρχει μια μοναδική σε όλη την Ευρώπη, αντιδικτατορική, αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση που πραγματοποιείται αδιάλειπτα, κάθε έτος, σε όλες τις πόλεις της χώρας, δονώντας τις συνειδήσεις με το περιεχόμενό της, και κρατώντας άσβεστο το σύνθημα και παλλαϊκό αίτημα για «ψωμί - παιδεία - ελευθερία».

Για τους λόγους αυτούς, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ενοχλητικό, για κάποιους. Γι’ αυτό και κάθε τόσο επιχειρούν, με διάφορους τρόπους, να το θάψουν, κάπου ανάμεσα στη λήθη και τη λάσπη.

Ο τριήμερος εορτασμός και η πορεία της 17η Νοεμβρίου πέρυσι απαγορεύτηκαν με πρόσχημα την πανδημία. Η κυβέρνηση υποχρέωσε την αστυνομία να εκδώσει απαγόρευση συναθροίσεων, που όμοιά της είχαμε να δούμε από τις 21 Απριλίου του 1967 και τις 17 Νοεμβρίου του 1973!

Ο ΣΕΚΑ υπήρξε ένας από τους λίγους συλλόγους που κάλεσαν ανοιχτά και δημόσια, όλους, στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης και στην πορεία ανήμερα την 17η Νοεμβρίου, κόντρα στις απαγορεύσεις, τα πρόστιμα, την κρατική βία και τρομοκρατία, και ένας από τους ελάχιστους συλλόγους που κατάφεραν, σε μια αστυνομοκρατούμενη πόλη, να φτάσουν στην πύλη του Πολυτεχνείου, καταθέτοντας στεφάνι. Όλα αυτά συνέβαιναν μόλις πριν 12 μήνες.

 
   

Το Πολυτεχνείο ζει μεσ’ στους αγώνες! Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) προσκαλεί όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν με την παρουσία τους τις επετειακές όσο και επίκαιρες στην ουσία των διεκδικήσεών τους κινητοποιήσεις που θα διοργανωθούν σε όλες τις πόλεις, να ενισχύσουν τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης και την πορεία του Πολυτεχνείου. Ενάντια στη λήθη και στη λάσπη, υπηρετώντας το μήνυμα του Πολυτεχνείου για δημοκρατία και ελευθερία.