Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Τα τμήματα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Κρήτης εξέδωσαν ψηφίσματα διαμαρτυρίας κατά του άρθρου για τα μεταπτυχιακά στο νέο οργανόγραμμα του ΥΠΠΟΑ. Μπορείτε να τα κατεβάσετε από τους αντίστοιχους συνδέσμους

Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ

Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης