Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σ.ΕΚ.Α.

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

e-mail:

site www.seka.net.gr

Το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Α. εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τους εργαζόμενους στην ανασκαφή του Βενιζελείου και ζητά άμεσα να καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους.

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης