Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων - Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

24ωρες κυλιόμενες απεργίες ΣΕΚΑ από 25-07-22 στο έργο κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης
24ωρη απεργία ΣΕΚΑ την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου, στη ΔΔΕΑΜ
24ωρη Απεργία ΣΕΚΑ: Πέμπτη 22/07, Θεσσαλονίκη
24ωρη απεργία στην ψηφιοποίηση την Παρασκευή 14 Ιουλίου
24ωρη απεργία την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, για τους εργαζόμενους στην ψηφιοποίηση κινητών μνημείων της ΔΔΕΑΜ
24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 30-03-2017
24ωρη πανελλαδική απεργία Σ.ΕΚ.Α. τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018
24ωρη πανελλαδική απεργία Σ.ΕΚ.Α. την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022
24ωρη Πανελλαδική απεργία Σ.ΕΚ.Α. την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου
24ωρη πανελλαδική απεργία ΣΕΚΑ την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου
24ωρη πανελλαδική απεργία ΣΕΚΑ την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΣΕΚΑ, Πέμπτη 10 Ιουνίου
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΣΕΚΑ, Τετάρτη 16 Ιουνίου
24ωρη πανελλαδική απεργία, Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018
26/11/20: 24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΣΕΚΑ
48ωρη Απεργία
Αμετακίνητη απόφασή μας η απεργία της 3ης Ιουνίου
ΑΠΕΡΓΙΑ 15/03/2017
Απεργία για το οργανόγραμμα
Απεργία διαρκείας στη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας