Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων - Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

24ωρες κυλιόμενες απεργίες ΣΕΚΑ από 25-07-22 στο έργο κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης
24ωρη απεργία ΣΕΚΑ την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου, στη ΔΔΕΑΜ
24ωρη Απεργία ΣΕΚΑ: Πέμπτη 22/07, Θεσσαλονίκη
24ωρη απεργία στην ψηφιοποίηση την Παρασκευή 14 Ιουλίου
24ωρη απεργία την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, για τους εργαζόμενους στην ψηφιοποίηση κινητών μνημείων της ΔΔΕΑΜ
24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 30-03-2017
24ωρη πανελλαδική απεργία Σ.ΕΚ.Α. τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018
24ωρη πανελλαδική απεργία Σ.ΕΚ.Α. την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022
24ωρη Πανελλαδική απεργία Σ.ΕΚ.Α. την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου
24ωρη πανελλαδική απεργία ΣΕΚΑ τη Δευτέρα 13/02
24ωρη πανελλαδική απεργία ΣΕΚΑ την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου
24ωρη πανελλαδική απεργία ΣΕΚΑ την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου
24ωρη πανελλαδική απεργία ΣΕΚΑ την Τρίτη 25 Απριλίου
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΣΕΚΑ, Πέμπτη 10 Ιουνίου
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΣΕΚΑ, Πέμπτη 16 Μαρτίου
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΣΕΚΑ, Τετάρτη 16 Ιουνίου
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΣΕΚΑ, Τετάρτη 8 Μαρτίου
24ωρη πανελλαδική απεργία, Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018
26/11/20: 24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΣΕΚΑ
48ωρη Απεργία