Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων - Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Κοπή βασιλόπιτας του παραρτήματος ΣΕΚΑ Β.Ε.
Συνέντευξη Τύπου στις 7/2 για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ και Τοπικές συνελεύσεις στις 11/2 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη