Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων - Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Η ΥΠ.ΠΟ.μονή μας εξαντλείται…
ΚΑΒΟ ΣΙΔΕΡΟ
ΚΑΒΟ ΣΙΔΕΡΟ
Καθρέφτης
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 04-02-2016
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 03-04-2016
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 20-03-2016
Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 08 Μαρτίου 2020
Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022
Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017
Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα αυτήν την Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021
Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα την Κυριακή 12 Μαΐου 2019
Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
Κάλεσμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Κάλεσμα σε Τοπικές Συνελεύσεις
Καλή νέα αρχή στους 34 συναδέλφους μας
Καλή χρονιά, αγωνιστική χρονιά
Καμιά απόλυση συναδέλφου στην ψηφιοποίηση!
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BONATTI-J&P AVAX
Καταγγελία επίθεσης ΜΑΤ σε φοιτητές στη Θεσσαλονίκη