Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων - Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Ενημέρωση μελών
Ενημέρωση Μελών 08/03/2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 21/05/2022
Ενημέρωση μελών 23-06-2022
Ενημέρωση μελών για τις εξελίξεις σε ΤΑΡ, ΔΔΕΑΜ, ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης
Επανάληψη Γενικής Συνέλευσης ΣΕΚΑ
Επιστολή Σ.ΕΚ.Α. για την ανάγκη μόνιμης και σταθερής εργασίας
Επιστολη ΣΕΚΑ για τις Εξειδικεύσεις
επιτελικό κράτος αρίστων
Έρευνα ΣΕΚΑ για την εργασιακή κατάσταση των αρχαιολόγων-μελών του Συλλόγου
Έρευνα του ΕΛΙΝΥΑΕ για το 2020 με θέμα τις έκτακτες καταστάσεις κινδύνου και τα μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους - COVID-19
ΕΦΑ και Απολύσεις στον ΤΑΡ: Στο ίδιο έργο θεατές
Η αντεργατική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ σε 3 πράξεις
Η εξειδίκευση της ειδίκευσης και η πρακτική κατάργηση της Αυτεπιστασίας στο ΥΠΠΟΑ
η ηγεσία του ΥΠΠΟΑ και οι συνεργάτες της πληγή του σύγχρονου και αρχαίου πολιτισμού
Η κινητοποίηση του ΣΕΚΑ της 12ης Οκτωβρίου
Η Οικονομία του Πολιτισμού ή αλλιώς… η Ιδιωτικοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Η στάση μας απέναντι στην απόσπαση αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου
Η τοποθέτηση του Σ.ΕΚ.Α. στην ημερίδα της Ηούς
Η τρομοκρατία της Κοινοπραξίας Μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα περάσει!